Büyük İşbirliği: Sağlıklı bir yaşam için koşulsuz katılım

Konuk: Prof. Dr. Maike Luhmann

Korona krizi, kitlesel temas kısıtlamalarıyla, tüm disiplinlerden araştırmacıların izolasyon ve yalnızlığın ölümcül etkilerini keşfetmeleri için üzücü bir temel sağlıyor. Aynı zamanda mevcut durum, hiçbir şeyin bir insanın yaşam kalitesini ve ömrünü istikrarlı sosyal ilişkiler, takdir ve toplum yaşamına katılım kadar olumlu etkileyemeyeceğinin farkına varılması için sayısız yeni kanıt sunmaktadır. Yalnızlığın nedenlerini araştırmak ve sürdürülebilir çözümler üretmek faydalı olacaktır.

 Dr. Maike Luhmann yalnızlık araştırmacısı ve Bochum'daki Ruhr Üniversitesi'nde psikolojik metodoloji profesörüdür. O yönetir Araştırma Birimi 'Psikolojik Metodoloji' . Araştırmaları 'Öznel İyi Oluş', 'Yaşam Memnuniyeti', 'Yalnızlık', 'Yaşam Olayları' ve 'Kişilik Gelişimi' konularına odaklanmaktadır.

Sola:

http://www.pml.psy.rub.de/personen/luhmann.html.de

https://twitter.com/maikeluhmann

Transkript (otomatik olarak çevrilmiştir)

Real Cookie Banner tarafından WordPress Çerez Bildirimi