Gastronominin 'Aktif Temel Gelire' ihtiyacı var

Lockdown ile nakavt mı?

Künzelsau, 11.11.2020 - Yenilenen sokağa çıkma yasağı, yiyecek içecek sektörünü gerçek bir korku senaryosuyla karşı karşıya bırakıyor. Sektör, hayal bile edilemeyecek boyutlarda bir iflas dalgası bekliyor. Bu yıl cirolarda yaşanan bariz düşüş nedeniyle restoran, kafe, pub, bar, yemek şirketi ve etkinlik mekanlarının üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ve trend yükseliyor. Tehdit altında olan ve sayısız iş ve çıraklık imkanı sunan işletmelerin birçoğu, teklif edilen "Kasım yardımı" ile kalıcı olarak kurtarılamaz. Restoran işletmecilerinin sadece yüzde 24'ü Aralık ayında yeniden açılacaklarına inanıyor. Dörtte üçü kendi Noel işletmelerinin de faaliyet yasağının kurbanı olacağını varsayıyor ve bu duruma boyun eğme, kızgınlık ya da tamamen umutsuzlukla tepki veriyor. Sektörün tamamen çöküşünü engelleyebilmek için, krize müdahale ve varlığını güvence altına almaya yönelik temelde yeni önlemlere ihtiyaç vardır. Gradido Academy for Economic Bionics bu amaçla yeni bir tür ekonomik ve finansal sistem geliştirmiştir. Gradido modeli, mevcut borç para prensibinden uzaklaşarak, para yaratmaya yenilikçi bir yaklaşım ve 'aktif temel gelir' ile krizden çıkış için umut verici bir yol göstermektedir.

Şikayetler, dilekçeler ve kışkırtıcı mektuplarla, dernekler, sendikalar ve etkilenenler, yüksek sesle ve açık bir şekilde, otel ve restoran endüstrisi için yenilenen kilitlenmenin sonuçlarına dikkat çekiyorlar. Temasların halka açık odalardan özel odalara kaydırılmasına yönelik tedbirlerin anlamından şüphe duymakta ve misafirlerin azami güvenliği için ayrıntılı konseptlerin ve büyük mali yatırımların takdir edilmemesinden son derece hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Sektör temsilcileri de tüm güçleriyle alarm veriyor çünkü sayısız işletme yenilenen kapanış nedeniyle nihai ölümle karşı karşıya. Sadece doğrudan etkilenenlerin işleri değil, aynı zamanda ilgili tedarik zincirlerinde, bira fabrikalarında ve içecek toptancılarında çalışan çok sayıda kişinin geçim kaynakları da risk altındadır. Çırakları da yıkıcı beklentiler beklemektedir. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIH) tarafından yapılan bir anket, yiyecek içecek sektörünün yeni eğitim yılında bir önceki yıla göre muhtemelen yüzde 30 daha az çıraklık eğitimi sunabileceğini ortaya koydu.

Gradido Academy for Business Bionics'in kurucularından Bernd Hückstädt bu gelişmeyi giderek artan bir endişeyle karşılıyor: "Bu yıl meslekten men edilecek her sektöre bir tür hızlı çözüm olarak baş döndürücü miktarlarda köprü yardımı vaat ederek ekonomimizi istikrara kavuşturamayız. Bir kere, bu şekilde yaratılan borç dağlarını kimin ödeyeceğini kimse bilmiyor. Öte yandan, görünüşte cömert olan bu 'acil yardım', etkilenenlerin tamamına bile ulaşmamakta, baştan itibaren yetersiz kalmakta ve kesinlikle hiçbir perspektif yaratmamaktadır." Gradido Akademi'nin ekonomik biyonik uzmanlarına göre, ekonomi ve siyasetin karşı karşıya olduğu devasa güncel zorlukların üstesinden ancak sürdürülebilir ve torun dostu bir ekonomik ve finansal sisteme dönüşle gelinebilir.

Gradido Modeli

Gradido Academy for Economic Bionics, 20 yıllık araştırma çalışmaları sonucunda aynı adı taşıyan sağlam ve sürdürülebilir ekonomik ve finansal sistemi geliştirmiştir. Doğanın temel yasalarına dayanır ve sonuç olarak borç para ilkesinin terk edilmesini de sağlar. Hückstädt şöyle açıklıyor: "Eski finansal sistemde, bir kişinin kredisi kaçınılmaz olarak diğerinin borcudur. Ancak doğa borç tanımaz. Sonuç olarak, ortak iyi para birimi Gradido (GDD) herhangi bir borç yaratmadan herkes için bir kredi olarak yaratılır. Şu anda yaşadığımız gibi ekonomik krizler Gradido modeli ile gelecek nesillere yük olmadan aşılabilir."

'Aktif temel gelir' geçim güvencesi sunuyor

'Aktif Temel Gelir', 'Koşulsuz Katılım' fikrinden kaynaklanmaktadır. Her bir kişi için temel gelir olarak aylık 1.000 Gradido (GDD) ortak mal para birimi mevcuttur. Bir Gradido bir Avro değerine karşılık gelmektedir. Ayda en fazla 50 saat, her biri 20 GDD ile ücretlendirilir. Bu meblağ, diğer gelirlerle desteklenebilecek geçimi sağlamak için temel bir miktar olarak tasarlanmıştır. 'Aktif Temel Gelir'den yararlanmak isteyenler, kişisel yetenekleri, eğilimleri ve imkânları ile her yaşta topluma katkıda bulunabilirler. Böylece, mesleki kriz dönemlerinde bile temel bir gelire, başvuru yapmak ya da gelir testinden geçmek zorunda kalmadan ulaşılabilir. Ayrıca, 'Koşulsuz Katılım' ile 'Aktif Temel Gelir' kavramı, gelecekteki istihdam biyografilerinin - ekonomik ve finansal krizlerden tamamen bağımsız olarak - her zaman kesintilere ve hatta boşluklara sahip olacağı gerçeğini de dikkate almaktadır. Gradido temel geliri sayesinde, bu tür kargaşa evreleri varoluşsal dehşetini yitiriyor.

Yaşamın her evresinde 'koşulsuz katılım'

Herkesin 'Aktif Temel Gelir' için yapmaktan hoşlandığı bir görevi üstlenmesine izin verilir. Burada, uygulanan bir 'meslek yasağı' sırasında da aktif olabilir. 'Koşulsuz Katılım' ilkesi, hayatın ve kariyerin her aşamasında anlamlı bir faaliyetin peşinden gidebilme duygusunun yanı sıra yeni tutkular ve hedefler keşfetme şansını da barındırıyor. Varoluşsal korku olmadan, herkes tüm kalbiyle yapmak istediği şeyi yapabilir - başka bir deyişle, içsel çağrısını takip edebilir. Ortaya çıkan yaratma sevinci, her düzeyde başarılı olmanın en iyi ön koşuludur.

Üçlü refah ve üçlü para yaratımı

Gradido'nun temel etik ilkesi, bireyin refahını toplumun ve daha büyük bir bütünün - doğa ve çevre anlamında - refahıyla uyumlu hale getirmeye dayanır. Birey, toplumun, devletin bir parçasıdır ve bu da 'büyük bütünün', ekosistemin bir parçasıdır. Buna göre kişi başına 3 × 1.000 gradido çekilmektedir. 'Aktif Temel Gelir', devlet bütçesi ve Denkleştirme ve Çevre Fonu için 1.000'er Gradido.

Gradido Felsefesi

Gradido Academy'nin kurucu ortağı ve genel müdürü Margret Baier, modelin temel ilkelerinden birini şöyle açıklıyor: "Bizim 'ortak iyi' anlayışımız, her bireyin yaşamın tüm gerekliliklerini her zaman karşılaması ve istek ve endişelerinin kabul edildiğini bilmesidir." "Ancak herkesin toplumun yaşayan bir parçası olmasına izin verildiğinde, krizlerin üstesinden gelmek için gerekli olan dayanışma ve sorumluluk duygusu da ortaya çıkar. Bugünkü gibi bir durumda, mali sıkıntı yaratmadan koruyucu önlemlere esnek bir şekilde tepki verebiliriz. Gradido modeli emsal teşkil ederse, çözümlere çok daha farklı yaklaşımlar bulabilir ve ölümcül istenmeyen etkileri en aza indirebiliriz."

Tam 'Gradido modeli'nin ayrıntıları şu adreste https://gradido.net

Gradido Akademi Hakkında
Gradido Academy for Economic Bionics, doğayı model alan alternatif bir 'ortak fayda para birimi' geliştirdi. Doğa, ancak bir şeyin yok olduğu yerde yeni bir şeyin ortaya çıkabileceği ve böylece uzun vadeli gelişimin (evrim) mümkün olabileceği kuralını izler. Başarının reçetesi 'yaşam döngüsü'dür. Ekonomi biyoniği uzmanlarına göre, eğer bizim ekonomimiz de bu doğal döngüyü takip etseydi, dünyanın parayla ilgili tüm sorunları çözülebilirdi. Gradido modeli, sadece her kişinin değil, aynı zamanda her devletin de kredi bazında yaratılan bir gelir elde etmesi fikrine dayanmaktadır. Böylece vergi toplamadan tüm görevlerini yerine getirebilir. Deflasyon ya da enflasyon geçmişte kaldı. Ekonomi sürekli büyüme zorunluluğundan kurtulmuş, mali sistemin çökme tehlikesi nihayet önlenmiştir. (www.gradido.net)

Real Cookie Banner tarafından WordPress Çerez Bildirimi