Fornemmelse og sikkerhed

Corona-krisen giver mulighed for en ny verden af arbejde

Künzelsau, 09. juli 2020 - For mange mennesker er bekymringer om deres job en kilde til næsten ukontrollabel angst. Ud over den økonomiske eksistens afhænger ens position i samfundet i høj grad også af den faglige succes. Samtidig viser de aktuelle undersøgelser, at ingen steder går folk mere sløvt på arbejde end i Tyskland - og betaler dermed en høj pris for social anerkendelse og en rimelig indkomst. Den nuværende krise kan åbne en historisk mulighed for at starte et arbejdsliv med kreativ glæde, mening og tryghed. Det nye økonomiske system i Gradido Academy skal gøre livet mere værd at leve for alle mennesker. Nøgleord: Ubetinget deltagelse!

Behovet for en omlægning af det globale økonomiske og finansielle system har aldrig været større end nu. Corona-krisen har vendt op og ned på livet og sat spørgsmålstegn ved det i hele verden. Nu kan og skal der findes nye "forstyrrende" løsninger, som kan og skal erstatte det fatale hamsterhjul af profitbegær og miljøødelæggelse. De rummer chancen for også at forvise den konstante eksistentielle frygt og den evige konkurrence fra vores arbejdsliv. I tyve års forskning har Gradido Academy for Economic Bionics fundet en vej til et aktivt og tilfredsstillende liv i harmoni med naturens love.

Investering i mennesker i stedet for i virksomheder

Nøglen til en "bedre verden" er skabelsen af den fælles gode valuta "Gradido". Det giver alle mennesker mulighed for at få en "aktiv basisindkomst", alle lande kan få et gældfrit statsbudget og indeholder også den største miljøpulje i menneskehedens historie. Skatter bliver overflødige. Økonomien er befriet fra det konstante pres for at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er afværget.

Det "tredobbelte gode" for mennesker og natur

For hver person i verden anslås 3 000 "Gradido" (GDD) pr. måned. En tredjedel går til hver enkelt borger som "aktiv basisindkomst", den anden tredjedel går til staten til dens tjenester til offentligheden, og den tredje del går til en erstatnings- og miljøfond. I alt er der flere penge til rådighed for statslige tjenester og sundhedssystemet i Gradido-modellen end tidligere.

"Ubetinget deltagelse" for et tilfredsstillende liv

Den "aktive basisindkomst" ser sig selv som en optimeret videreudvikling af den "ubetingede basisindkomst", fordi den ikke kun tjener til at sikre eksistensgrundlaget, men også til at udvikle den enkeltes potentiale. Til gengæld bidrager de, der ønsker at gøre brug af det, til fællesskabet med deres talenter og tilbøjeligheder - herunder børn og ældre mennesker, alt efter deres muligheder. Mange aktiviteter i den sociale sektor - f.eks. pleje af plejekrævende personer - kunne leveres og afregnes inden for rammerne af "aktiv basisindkomst". De fagfolks faktiske plejeydelser samt mange uelskede og vanskelige aktiviteter ville endelig kunne aflønnes og værdsættes på passende vis. Dermed ville alle relevante områder af det sociale liv være sikret.

Opmuntre og udfordre

Den "aktive basisindkomst" forstås som et grundbeløb ud over andre indkomstkilder. Deltagelse i den er en ret, ikke en pligt. En person arbejder højst 50 timer om måneden for den. I den resterende tid vil de fleste mennesker påtage sig andre opgaver eller gøre karriere. Det er Gradido-fællesskabets erklærede mål at fremme hvert enkelt medlem intensivt med hans eller hendes individuelle interesser og talenter. Ideelt set bør alle derfor kunne finde ikke bare et hvilket som helst job, men deres kald og opfyldelse. Dette system med opmuntring og krav sikrer også den størst mulige succes for fællesskabet, fordi entusiastiske og tilfredse mennesker beviseligt altid også giver de bedste resultater.

Nærmere oplysninger om "Gradido-modellen" findes på https://gradido.net/de/basic-income/

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet en alternativ "fælles god valuta", der er inspireret af naturen. Naturen følger reglen om, at kun hvor noget går bort, kan noget nyt opstå, og dermed er langsigtet forbedring (evolution) mulig. Dens opskrift på succes er "livets cyklus". Hvis vores økonomi også fulgte denne naturlige cyklus, ville det ifølge de økonomiske bionikeksperter løse stort set alle verdens pengemæssige problemer. Gradido-modellen er baseret på idéen om, at ikke kun hver enkelt person, men også hver enkelt stat modtager en indkomst, der skabes på et kreditgrundlag. På den måde kan den udføre alle sine opgaver uden at opkræve skatter. Deflation og inflation hører fortiden til. Økonomien er befriet fra den konstante tvang til at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er endelig afværget. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice af Real Cookie Banner