Gevoel en veiligheid

Corona-crisis opent nieuwe werkomgeving

Künzelsau, 09 juli 2020 - Veel mensen hebben nauwelijks beheersbare angst voor hun baan. Hun positie in de maatschappij hangt naast hun economisch bestaan ook in grote mate af van hun professionele succes. Tegelijkertijd blijkt uit de huidige enquêtes dat mensen nergens meer lusteloos zijn in hun werk dan in Duitsland - en dus een hoge prijs betalen voor sociale erkenning en een fatsoenlijk inkomen. De huidige crisis zou de historische kans kunnen openen om een professioneel leven vol creativiteit, betekenis en veiligheid te beginnen. Het nieuwe economische systeem van de Gradido Academie is bedoeld om het leven voor alle mensen de moeite waard te maken. Trefwoord: onvoorwaardelijke deelname!

De noodzaak van een heroriëntatie van het mondiale economische en financiële systeem is nog nooit zo groot geweest. De Corona-crisis heeft het vorige leven over de hele wereld op zijn kop gezet en in twijfel getrokken. Nu kunnen en moeten er nieuwe 'ontwrichtende' oplossingen worden gevonden om het fatale hamsterwiel van hebzucht voor winst en milieuvernietiging te vervangen. Ze hebben de kans om de voortdurende angst voor het bestaan en de eeuwige concurrentie uit onze arbeidswereld te bannen. In twintig jaar onderzoek heeft de Gradido Academie voor Economische Bionica een weg gevonden naar een actief en vervuld leven in harmonie met de wetten van de natuur.

Investering in mensen in plaats van bedrijven

De sleutel tot een "betere wereld" is het creëren van de gemeenschappelijke munt "Gradido". Het stelt iedereen in staat om een 'actief basisinkomen' te hebben, elk land heeft een schuldenvrije nationale begroting en bevat bovendien de grootste milieupot in de geschiedenis van de mensheid. Belastingen worden overbodig. De economie wordt bevrijd van de constante druk om te groeien en het gevaar van instorting van het financiële systeem wordt afgewend.

Het 'drievoudige goed' voor mens en natuur

Voor elke persoon ter wereld worden elke maand 3.000 'Gradido' (GDD) geschat. Een derde gaat naar elke burger als 'actief basisinkomen', het tweede derde wordt door de staat ontvangen voor zijn diensten aan de gemeenschap en het derde deel gaat naar een compensatie- en milieufonds. Al met al is er meer geld dan voorheen beschikbaar voor staatsdiensten en de gezondheidszorg in het Gradido-model.

Onvoorwaardelijke deelname' voor een vervuld leven

Het "actieve basisinkomen" moet worden opgevat als een optimale verdere ontwikkeling van het "onvoorwaardelijke basisinkomen", omdat het niet alleen dient om het bestaan van het individu veilig te stellen, maar ook om zijn of haar potentieel te ontwikkelen. In ruil daarvoor brengen degenen die er gebruik van willen maken hun talenten en neigingen in de gemeenschap - inclusief kinderen en ouderen, al naar gelang hun mogelijkheden. Veel activiteiten in de sociale sector - zoals de zorg voor zorgbehoevenden - zouden in het kader van het 'Actief Basisinkomen' kunnen worden verstrekt en verantwoord. De eigenlijke zorgdiensten die door geschoolde arbeiders worden geleverd, evenals vele onbeminde en zware banen, zouden uiteindelijk voldoende worden betaald en gewaardeerd. De voorziening van alle relevante gebieden van het sociale leven zou zo worden veiliggesteld.

Bevorderend en veeleisend

Het "actieve basisinkomen" is een basisbedrag naast andere inkomstenbronnen. Deelname is een recht en geen verplichting. Het individu is maximaal 50 uur per maand in dienst. In de resterende tijd zullen de meeste mensen andere taken op zich nemen of hun carrière vooruit helpen. Het is het verklaarde doel van de Gradido-gemeenschap om elk lid intensief te ondersteunen met zijn of haar individuele interesses en talenten. Idealiter zou iedereen dus niet zomaar een baan moeten kunnen vinden, maar zijn of haar roeping en vervulling. Dit systeem van aanmoediging en uitdaging zorgt ook voor het grootst mogelijke succes voor de gemeenschap, omdat enthousiaste en tevreden mensen altijd de beste prestaties leveren.

De details van het 'Gradido-model' zijn te vinden op https://gradido.net/de/basic-income/

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner