Gradido-forskningsprojekt - et monetært system for en fremtid, der er egnet til børnebørn

Hvilken slags verden skal vores børn leve i? På grund af systemet er det nuværende finansielle system ved at bryde sammen på verdensplan, ledsaget af massekonkurser, rekordstor arbejdsløshed, fattigdom og krig.

Kun med et nyt monetært system baseret på liv, kærlighed og medfølelse kan menneskeheden klare disse udfordringer til gavn for alle. Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet et sådant system gennem tyve års forskning: Gradido, den naturlige livsøkonomi, følger naturens gennemprøvede succesmodeller fra milliarder af år og har potentiale til at gøre en ende på fattigdom, sult, krige og miljøødelæggelse. Sammen skaber vi en fremtid, der er egnet til børnebørn i fred og harmoni med naturen.

Navnet "Gradido" står for taknemmelighed, værdighed og donation. Gradido gør alle de vidunderlige projekter og initiativer mulige, som tidligere blev undertrykt af det gamle finansielle system. Det etiske grundlag er det tredobbelte gode for den enkelte, fællesskabet og det store hele.

Tredobbelt pengeskabelse gennem livet

I modsætning til det gamle gældspengesystem skabes penge med Gradido af alle mennesker:

Gradido =
Taknemmelighed - Taknemmelighed
Værdighed - Dignity
Donation - gave

1
Aktiv basisindkomst baseret på ubetinget deltagelse

Enhver person har ret til at bidrage til samfundet med sine tilbøjeligheder og evner og dermed til at modtage sin aktive basisindkomst på 1.000 GDD (svarende til 1.000 euro) om måneden. Mennesker, der får lov til at bidrage med deres gaver og skabe fordele, udvikler deres fulde potentiale, får glæde, styrker deres følelse af velvære og deres helbred. De er i deres magt, og sammen kan de klare de små og store udfordringer. Ubetinget deltagelse er frivillig, og basisindkomsten er et grundbeløb. Der er mulighed for yderligere indtægter.

3
Erstatnings- og Miljøfond (AUF) til sanering af forurenede lokaliteter

De tredje 1.000 GDD er øremærket til at genoprette vores smukke Jord til det paradis, som det sandsynligvis engang var meningen, at den skulle være. AUF, der er indført på verdensplan, er en ekstra miljøpulje, der svarer til alle nationale budgetter tilsammen.

2
Skattefrit statsbudget for hvert land

Den anden pengeskabelse på 1 000 GDD pr. indbygger pr. måned går til det offentlige budget, som således er lige så stort som det nuværende i Tyskland, herunder sundhed og sociale ydelser. Da dette allerede sker gennem pengeskabelse, er der ikke behov for skatter, lovpligtige forsikringer og andre afgifter.

Stabil pengeforsyning gennem den
den naturlige cyklus af tilblivelse
og ved passage af

Den månedlige pengeskabelse på i alt 3.000 GDD pr. indbygger sammen med en løbende månedlig Flygtighed (negativ rente) på 5,6% et selvregulerende system, der holder pengemængden og dermed priserne stabile.

Blid fredelig forvandling til gavn for alle

Gradido kan indføres overalt: i lokalsamfund, i enkelte lande og/eller på verdensplan. Indførelsen kan ske gradvist parallelt med det gamle system. Det giver mulighed for en fredelig forandring uden tabere, som er til gavn for alle mennesker og naturen.

Godt samarbejde -
tingene er bedre sammen

Gradido stammer fra naturens plussum-princip, som viser os, hvordan samarbejde (symbiose) fungerer. Derfor inviterer vi alle livsbekræftende, positive mennesker, institutioner og projekter til et "stort samarbejde". Sammen skaber vi en stor fremtid, der er værd at leve for alle - af hensyn til vores børn og deres børn.

Nærmere oplysninger om Gradido-modellen, det "store samarbejde" og den gratis Gradido-konto i hele verden findes på www.gradido.net

Du kan også støtte
den fredelige forandring til en bedre verden:

WordPress Cookie Notice af Real Cookie Banner