Naturen som model

Gradido-finansieringsmodel sikrer statsbudgettet uden skatter

Künzelsau, den 03. august 2020 - Corona-krisen sætter vores skattesystem på en hård prøve. Mens redningspakker sluger milliarder, er indtægterne i frit fald. Skatteforhøjelser vil være uundgåelige, men vil ikke blive accepteret særlig godt. Denne udfordring kan få de nuværende skattemodeller til at bryde sammen for altid og blive erstattet af et finansielt system, der gør skatter overflødige i fremtiden.

Der er planlagt et ekstraordinært skatteoverslag i september, på grundlag af hvilket finansminister Olaf Scholz vil fremlægge sit udkast til budgettet for 2021. Det alvorlige fald i skatteindtægterne som følge af lockdownet giver anledning til frygt for, at der før eller senere vil komme skatteforhøjelser. Især middelklassen bliver allerede knust af skattebyrden. Støtte til erhvervslejemål spiller også en afgørende rolle i den globale økonomiske krise. F.eks. opfordrer CDU's finans- og økonomiekspert Friedrich Merz til at sætte alle statslige ydelser på prøve. SPD-leder Saskia Esken bringer formueafgiften i spil. Forskellige andre løsninger kunne gøre skattesystemet endnu mere uretfærdigt og kompliceret.

Iværksættere klager over uretfærdighed på skatteområdet i dette land, og det samme gør familier og millioner af pensionister. Unge mennesker ved, at dagens gæld vil lande på deres skuldre som morgendagens skattebyrde. Ingen skatteyder kan forstå, at globale virksomheder som Google, Apple og Facebook næsten ikke betaler skat i Europa - og listen over berettigede klager kunne fortsættes i det uendelige.

Det er derfor på tide at sætte alvorligt spørgsmålstegn ved, om vores skattesystem ikke har noget alternativ. Gradido Academy for Economic Bionics har gennem tyve års forskning udviklet en ny form for økonomisk og finansielt system, der er orienteret mod naturlove. Den væsentlige naturlov i denne sammenhæng er cyklusen af tilblivelse og forfald, for kun hvor noget forgår, kan noget nyt opstå igen. De økonomiske bionikeksperter antager, at praktisk talt alle penge-relaterede problemer i verden kunne løses, hvis økonomien fulgte dette tilsyneladende enkle evolutionære princip.

Gradido-modellen" er baseret på den fælles gode valuta af samme navn og tilbyder et generøst statsbudget helt uden skatteindtægter. Kerneprincippet i denne evolutionære og unikke model er "det tredobbelte gode".

Stabil pengeforsyning opretholder ligevægt

I Gradido-systemet skabes der penge på grundlag af befolkningstilvæksten. Den ubegrænsede forøgelse af bogpenge hører således fortiden til. I modsætning til det nuværende system skabes penge på kreditbasis uden at der opstår gæld. I stedet udløber 50 procent af de skabte penge inden for hvert år. Denne planlagte cyklus af skabelse og nedbrydning holder pengemængden stabil og hele det finansielle system i balance.

Tre søjler giver stabilitet

Pengene fordeles efter et princip med tre søjler: Der anslås i alt 3.000 "Gradido" (GDD) om måneden til hver person i verden. En tredjedel vil gå til hver enkelt borger som en "aktiv basisindkomst", den anden tredjedel vil blive givet til staten for dens tjenester til samfundet, og den tredje del vil gå til en erstatnings- og miljøfond for at gøre det muligt at rydde op efter den økonomiske og økologiske arv.

Akademiets grundlægger Bernd Hückstädt forklarer: "Den gældende skattemodel stammer fra det forældede finansielle system, som er fuldstændig overbelastet, især i disse krisetider. Uden en forandring vil det ødelægge verden. Vores alternativ i henhold til Gradido-modellen er baseret på det "tredobbelte gode", dvs. det gode for den enkelte, fællesskabet og helheden. Gradido" (GDD) er skabt på en sådan måde, at alle menneskers grundlæggende behov sikres gennem "aktiv basisindkomst". Alle lande vil have et statsbudget uden gæld, og vi vil også have den største miljøpulje, der nogensinde har eksisteret i menneskehedens historie. I alt vil der være flere penge til rådighed til statslige tjenester og sundhedssystemet end tidligere. Det tredobbelte gode er således sikret - uden gæld og uden skatter."

"Ubetinget deltagelse" for et tilfredsstillende liv

Den "aktive basisindkomst" ser sig selv som en optimeret videreudvikling af den "ubetingede basisindkomst", fordi den ikke kun tjener til at sikre eksistensgrundlaget, men også til at udvikle den enkeltes potentiale. Til gengæld bidrager de, der ønsker at gøre brug af den, til fællesskabet med deres talenter og tilbøjeligheder - herunder børn og ældre mennesker, alt efter deres muligheder. Mange aktiviteter i den sociale sektor - f.eks. pleje af plejekrævende personer og børnepasning - kunne leveres og afregnes inden for rammerne af "aktiv basisindkomst". Dette ville lette "statspuljen" og forbedre udbuddet af relevante områder af det sociale liv.

Blockchain til nødsituationer

Gradido stræber efter en fredelig transformation af det monetære system - en blid overgang fra det gamle gældspengesystem til livets naturlige økonomi. Men hvis vores finansielle system skulle bryde sammen, kan "Gradido" i første omgang også fungere som nødpenge.

En globalt skalerbar platform for Gradido-valutaen er ved at blive udviklet på akademiet. Den tekniske implementering er decentraliseret som et kryptotoken i den nyeste distribuerede hovedbogteknologi (DLT). Gradido kan om nødvendigt indføres som en dobbelt valuta og dermed både elektronisk og som kontanter. For at være hurtigt til rådighed i tilfælde af en nødsituation og for at kunne opretholde det økonomiske liv arbejder vi hårdt på at kunne indføre "Gradido" i form af et bonussystem parallelt med de eksisterende valutaer i den nærmeste fremtid.

Nærmere oplysninger om "Gradido-modellen" på https://gradido.net/de/coin

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet en alternativ "fælles god valuta", der er inspireret af naturen. Naturen følger reglen om, at kun hvor noget går bort, kan noget nyt opstå, og dermed er langsigtet forbedring (evolution) mulig. Dens opskrift på succes er "livets cyklus". Hvis vores økonomi også fulgte denne naturlige cyklus, ville det ifølge de økonomiske bionikeksperter løse stort set alle verdens pengemæssige problemer. Gradido-modellen er baseret på idéen om, at ikke kun hver enkelt person, men også hver enkelt stat modtager en indkomst, der skabes på et kreditgrundlag. På den måde kan den udføre alle sine opgaver uden at opkræve skatter. Deflation og inflation hører fortiden til. Økonomien er befriet fra den konstante tvang til at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er endelig afværget. (www.gradido.net)