Голямо сътрудничество: безусловно участие за здравословен живот

Гост: проф. д-р Майке Луман

Кризата "Корона" с масовото ограничаване на контактите дава тъжна основа на изследователи от всички дисциплини да проучат фаталните последици от изолацията и самотата. Същевременно настоящата ситуация предоставя безброй нови доказателства за това, че нищо не може да повлияе така положително на качеството на живот и продължителността на живота на човека, както стабилните социални контакти, признанието и участието в обществения живот. Струва си да се проучат причините за самотата и да се намерят устойчиви решения.

 Проф. д-р Майке Луман е изследовател на самотата и професор по психологическа методология в Рурския университет в Бохум. Тя оглавява Изследователско звено "Психологическа методология" . Нейните изследвания са насочени към "субективното благополучие", "удовлетвореността от живота", "самотата", "събитията в живота" и "развитието на личността".

Вляво:

http://www.pml.psy.rub.de/personen/luhmann.html.de

https://twitter.com/maikeluhmann

Транскрипция ( автоматично преведена)

Известие за бисквитки в WordPress от Real Cookie Banner