Grote Samenwerking: Onvoorwaardelijke deelname voor een gezond leven

Gast: Prof. Dr. Maike Luhmann

De Corona-crisis, met zijn massale contactbeperkingen, biedt een trieste basis voor onderzoekers uit alle disciplines om de fatale effecten van isolement en eenzaamheid te onderzoeken. Tegelijkertijd levert de huidige situatie talloze nieuwe bewijzen voor het besef dat niets de levenskwaliteit en de levensduur van een mens zo positief kan beïnvloeden als stabiele sociale contacten, waardering en deelname aan het gemeenschapsleven. Het is de moeite waard de oorzaken van eenzaamheid te onderzoeken en duurzame oplossingen te creëren.

 Prof. Dr. Maike Luhmann is eenzaamheidsonderzoeker en hoogleraar psychologische methodologie aan de Ruhruniversiteit in Bochum. Zij leidt de Onderzoekseenheid "Psychologische Methodologie" . Haar onderzoek richt zich op "subjectief welzijn", "levenstevredenheid", "eenzaamheid", "levensgebeurtenissen" en "persoonlijkheidsontwikkeling".

Links:

http://www.pml.psy.rub.de/personen/luhmann.html.de

https://twitter.com/maikeluhmann

Transcript ( automatisch vertaald )

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner