Stupnice uvědomění (1): Vděčnost vysoko nahoře

"Země prý kdysi bývala rájem. Všechno je možné.
Země by se mohla znovu stát rájem. Všechno je možné."
- Erich Kästner

Vážený čtenáři,

Peklo nebo ráj? Transhumanistický matrix, nebo prosperita a mír v souladu s přírodou? V jakém světě chcete žít? Přejete si jako hrdinka či hrdina mírové transformace také co nejúčinnější nástroje ke spoluvytváření budoucnosti vhodné pro vnoučata lidské rodiny?

Ve svém zoufalém boji na život a na smrt odsouzený systém opět vynakládá všechny síly, aby nás zbavil energie a stáhl s sebou co nejvíce lidí. Jsme dost silní na to, abychom společně dosáhli mírové změny pro naše vlastní dobro a pro dobro dětí Země?

Již v minulém století vyvinul americký lékař, psychiatr a mystik David Hawkins svou dnes již světoznámou stupnici vědomí. Hawkins pracoval jako psychiatr a vedl velkou psychiatrickou praxi ve státě New York. Po odchodu z klinické praxe v roce 1980 odešel do důchodu a sedm let se věnoval především spiritualitě a vědomí. Jeho hlavním zájmem byla podpora lidské duchovnosti. Prohlásil, že duchovní růst je nejdůkladnějším a nejhlubším prostředkem ke zmírnění utrpení na tomto světě. Podle jeho myšlenek žijí lidé na různých úrovních vědomí a vnímají realitu a pravdu v závislosti na těchto úrovních. (Zdroj: Wikipedia)

Stupnice vědomí podle Davida Hawkinse

Stupnice zahrnuje všechny stavy lidského vědomí a rozděluje je do hodnot od 0 (smrt) do 1000 (nejvyšší stupeň osvícení), přičemž kvalita života a míra prožívané svobody stoupají směrem vzhůru.


Úroveň 1000 - Nejvyšší úroveň vědomí, které lze pozemsky dosáhnout.


 • Úroveň 700 až 1000 - Osvícení, čisté vědomí, nepopsatelné.
 • Úroveň 600 - Mír, Bliss, Transillumination
  (jen velmi málo)

Kolem úrovně 600 - Práh ticha a klidu

Rozpuštění osobního ega / karmy - nelinearita
Začínáme přebírat odpovědnost za kolektivní ego/karmu.


 • Úroveň 540 - Joy, bezpodmínečná láska - nedualita
 • Úroveň 500 - Vážení, oddanost, krása, Vděčnost, Zjevení
  (4-5 %)

Kolem úrovně 500 - Práh lásky

Nelinearita - uvědomění - model myšlení "obojí/i


 • Úroveň 400 - Důvod, Porozumění, abstrakce, věda
 • Úroveň 350 - Přijetí, nadšení, produktivita, odpuštění, světský úspěch.
 • Úroveň 310 - Ochota, Optimismus, Záměr
 • Úroveň 250 - Neutralita, Důvěra, nechat jít
 • Úroveň 200 - Odvaha, morální odvaha, potvrzení, integrita
  (přibližně 20 %)
  ^Odsud konstruktivní, dávající energii^

Kolem úrovně 200 - Práh integrity

Homo Sapiens vs. Homo spiritus
Samoregulační individuace - osobní odpovědnost
Linearita - Vnímání - Myšlenkový model buď - anebo


Destruktivní, energeticky náročné:

 • Úroveň 175 - Pride, pohrdání, chvástání
 • Úroveň 150 - Potíže, hněv, nenávist, agrese
 • Úroveň 125 - Žádost, touha, zotročení sebe sama
 • Úroveň 100 - Strach, úzkost, stažení
 • Úroveň 75 - Truchlení, selhání, smutek, zoufalství
 • Úroveň 50 - Apatie, beznaděj, sebeobětování
 • Úroveň 30 - Vina, Zlomyslnost, ničení
 • Úroveň 20 - Hanba, hanba, ponížení, vymýcení
  (přibližně 75 %)

Úroveň 0 - Fyzická smrt

Dualita - chyba - nedostatek vědomí


.

V době jeho výzkumu bylo 75% lidí stále převážně pod hranicí 200, a tedy v destruktivním pásmu. Tento "práh integrity" však byl údajně v 90. letech 20. století překročen a stále více lidí má větší přístup k vyšším konstruktivním a energii dávajícím stavům vědomí.

Úroveň 500: práh lásky

Gradido je založeno na vděčnosti, uznání a lásce. Jedná se o velmi vysoké stavy vědomí nad úrovní 500. Gradido má tedy potenciál účinně podpořit lidskou rodinu v jejím evolučním skoku a stát se peněžním a ekonomickým systémem nového věku. Více o tom v příštím mailu. Buďte zvědaví!

Tisíceré díky, protože jste s námi!

Váš

Margret Baier a Bernd Hückstädt
Zakladatel a vývojář společnosti Gradido

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner