Õiglus ja hoolitsus "Corona noorte" eest

Ei ole alternatiivi vanade vastu noorte vastu?

Künzelsau, 08.12.2020 - Vastutustundetud parteitegijad või medaliga pärjatud "laiskad pesukarud"? Meedia ja poliitika on teinud noortest Corona kriisi patuoinaks. Nüüd aga hakkab see ebameeldiv kuvand murduma. Esimesed uuringud näitavad noore põlvkonna suurt lojaalsust ja hoolivust - ja nende tohutut kriisi- ja kontaktikeeldu. Gradido Akadeemia teadlased kritiseerivad noorte praeguse olukorra pealiskaudset käsitlemist kui "ebaõiglast ja vastutustundetut". Lisaks hoiatab Bernd Hückstädt, majandusbioonika uurimisinstituudi kaasasutaja, katastroofiliste sotsiaalsete tagajärgede eest: "Harva on põlvkondadevaheline solidaarsus olnud tähtsam, harva on lõhed vanade ja noorte vahel olnud sügavamad. Kui meil ei õnnestu nüüd sillutada teed vastutustundlikule kooseksisteerimisele, on mõlemal poolel ainult kaotajad - kuid tunneli lõpus on valgus."

Patuoinas? Vastupidi!

Kui suvel hakkasid nakkusnäitajad taas tõusma, sattusid noored üldise kriitika keskmesse. Neid süüdistati selles, et nad on "supervaljad". Meedia serveeris vastutustundetute "peorahvaste" kuvandit ja kantsler ise palus noortel hoiduda pidutsemisest. Hashtag #BesondereHelden" all avaldas föderaalvalitsus hiljuti isegi kolm videot, mis on toodetud selgesõnaliselt selleks, et teadvustada noortele kontaktpiirangute järgimist. Nüüd aga näitavad hiljutised noorteuuringud, et Saksamaa noored on ebaõiglaselt tehtud kriisi patuoinaks.

Noored näitavad lojaalsust ja vastutustunnet

Kõik uuringud on üksmeelel, et enamik noori selles riigis on solidaarsed ja vastutustundlikud. Hildesheimi ülikooli uuringud, TUI sihtasutuse praegune noorteuuring ja ka hiljuti avaldatud erihinnang "Noored ja Corona" tuntud uuringust "Noored sakslased 2021" tõestavad 16-26-aastaste suurt valmisolekut järgida oma ühiskondliku elu piiranguid ühiskonna hüvanguks. Noorte paindlikkust ja kohanemisvõimet selles keerulises olukorras kiidavad noorteuurijad isegi selgesõnaliselt.

Gradido Akadeemia uurib lapselastele sobivaid tulevikumudeleid

"On skandaalne, et noori inimesi paisatakse pahelisusse nende pidurõõmu ning vahetuse ja läheduse igatsuse pärast. Kogu nende praegust ja tulevast elu ähvardav oht on poliitikas ja meedias ilmselt täiesti tähelepanuta jäetud," jätkab Hückstädt. Koos omaniku Margret Baieriga asutas ta enam kui 20 aastat tagasi Gradido Academy for Business Bionics. Sellest ajast alates on seal tehtud uuringuid, et välja selgitada, milliseid looduse edumudeleid saab üle kanda tegelikele majandus- ja finantsmudelitele. Aastakümneid kestnud uuringute keskmes on püüdlus tagada lastele ja lastelastele elamisväärne tulevik. Nüüd näevad majandusbioneeri eksperdid konkreetset vajadust tegutseda.

Noored kaotavad tuttava elukeskkonna

Hildesheimi ülikooli sotsioloog prof Michael Corsten on alates kontaktpiirangute algusest kevadel uurinud, kuidas Corona-kriis mõjutab noorte täiskasvanute elu. Uuring "Generation Corona" tõestab muljetavaldavalt, et peo puudumine ei ole sugugi suurim probleem noorte igapäevaelus, kes on sattunud kriisiolukorda. Tõeliselt stressirohke on aga see, et keset seda eluetappi, kus nad peavad oma töö- ja eraelu suunad paika panema, tõmmatakse peaaegu kogu tuttavlik pinnas nende jalge alt välja. Majanduskriisi ohvriks ähvardab langeda terveid tööstusharusid. Väidetavalt paljutõotavad treeningrajad lakkavad. Keegi ei tea, millised ettevõtted ja ettevõtted jäävad ellu, millal on taas võimalik korrapärane õppimine ja õppimine ning kas tavapärane liikuvus on kunagi jälle võimalik. Majandusteadlased nimetavad seda nähtust "armistavaks efektiks", mis tähendab, et tänased noored võivad kannatada praeguste kehvade starditingimuste all kogu oma tulevase tööelu jooksul.

Lähenemisviisid süüdistamise asemel

Neid ähvardavaid tagajärgi silmas pidades ei ole üllatav, et noored seostavad "koroonat" ebakindluse, hirmu ja kurbusega. Nad kardavad oma era- ja tööalaste tulevikuväljavaadete ning oma perekondade majandusliku ja sotsiaalse eksistentsi pärast. "Me ei tohi lasta noortel saada selle kriisi suureks kaotajaks," nõuab Bernd Hückstädt, "sest nad väärivad õiglast võimalust täisväärtuslikuks eluks." Margret Baier lisab: "Me ei vaja nüüd mitte süüdistusi, vaid uuenduslikke lahendusi vanade ja noorte ühiseks tulevikuks."

Põhisissetulek põhilise ebakindluse vastu

Gradido Akadeemia majanduspioneerid astuvad oma "Gradido mudeliga" vastu suurele ebakindlusele ja hirmule tuleviku ees. Mudel põhineb ühisraha "Gradido" alusel, loobub täielikult varasemast võlaraha põhimõttest ja selle rahaloome meetodist ning sellel on integreeritud kriisipäästevahend, mis põhineb "aktiivsel põhisissetulekul". "Meie mudeli abil saame edukalt hakkama kriisiga ning anda noortele ja vanadele inimestele elamisväärse tuleviku," rõhutavad Baier ja Hückstädt.

Kriis kui võimalus jätkusuutlikuks kursikorrektsiooniks

Hückstädti sõnul ei ole Corona kõikide probleemide põhjus, mis praegu on selgumas. Pigem näeb ta viirust kui omamoodi tulekahju kiirendajat haige majandus- ja finantssüsteemi lagunemiseks. Usuteadlane Mirjam Schambeck lisab: "Corona poolt esile kutsutud hirmud ja küsimused heidavad pilgu Saksamaa polariseerunud sotsiaalsele struktuurile." Noorteuurija Corsten näeb praeguses vajaduses tegeleda ajutiste kokkulepetega ja õppida kannatlikkust ootamiseks, kuid ka võimalust arendada avatust alternatiivsetele elumudelitele.

Uus maailm vajab uusi viise

Gradido mudel sillutab teed sellistele uutele elumudelitele kõigi "tingimusteta osalemise" kaudu kogukonna elus. Hückstädt selgitab: "Gradido eetiline põhiprintsiip põhineb "kolmekordsel hüvel", st üksikisiku hüve ühtlustamisel kogukonna ja suurema terviku hüvega - looduse ja keskkonna tähenduses. Üksikisik on osa kogukonnast ja see omakorda on osa "suurest tervikust", ökosüsteemist. Üks gradido on ligikaudu ühe euro väärtuses. Ühe elaniku kohta tõmmatakse 3 × 1000 Gradido kuus. 1000 gradido igaühele "Aktiivse põhitulu", riigieelarve ja "Tasandus- ja keskkonnafondi" jaoks."

Riigivõlg tulevaste põlvkondade arvelt on tabu

Ühine hea valuuta Gradido (GDD) luuakse krediidina iga inimese jaoks, ilma et see tekitaks võlga. Gradido järgib seega looduse eeskuju, et tagada lastele ja lastelastele elamisväärne võlgadeta tulevik. Eelmine konflikt, mis tulenes sellest, et tänased põlvkonnad kuhjavad tulevastele põlvkondadele võlakoormat, on seega ajalugu. "Noorte jaoks võiks meie uus majandus- ja finantsmudel olla tulevikku suunatud," rõhutab Hückstädt, "ja me näeme oma tähtsaima ülesandena, et nad saaksid jätkuvalt nautida elu ja õppimist ning usaldada endasse ja heasse tulevikku."

Turvalisus kogu eluks ajaks

Aktiivne põhisissetulek tagab kõigile inimestele põhivarustuse ja kõrvaldab seega pideva eksistentsiaalse ja tulevikuhirmu, mis nõrgestab immuunsüsteemi ja koormab psüühikat. See loob seega tugeva aluse parimaks võimalikuks isiklikuks ja professionaalseks arenguks. Tingimusteta osalemine", mis annab lastele ja noortele ka võimaluse panustada kogukonda oma "aktiivse põhitulu" eest, avab enneolematuid võimalusi end proovile panna, arendada ja vajaduse korral muuta end paljudes valdkondades. Samal ajal tagab "aktiivne põhitulu" inimese elatise ka koolituse ajal. "Gradidoga on meil parim alus tagamaks, et igaühel on õigus tervislikule arengule, haridusele ja täiendkoolitusele ning et me suudame solidaarselt ületada mis tahes kriisi," rõhutab Hückstädt.

Gradido mudeli üksikasjad aadressil https://gradido.net

Gradido Akadeemia kohta
Gradido Academy for Economic Bionics on välja töötanud alternatiivse "ühisraha", mille eeskujuks on loodus. Loodus järgib reeglit, et ainult seal, kus midagi läheb kaduma, võib tekkida midagi uut ja seega on võimalik pikaajaline areng (evolutsioon). Selle edu retsept on "elutsükkel". Kui ka meie majandus järgiks seda loomulikku tsüklit, lahendaks see majandusbioonika ekspertide sõnul praktiliselt kõik maailma rahaga seotud probleemid. Gradido mudel põhineb ideel, et mitte ainult iga inimene, vaid ka iga riik saab krediidipõhiselt loodud tulu. Sellega saab ta täita kõiki oma ülesandeid ilma makse kogumata. Deflatsioon või inflatsioon on minevik. Majandus vabaneb pidevast kasvukohustusest, finantssüsteemi kokkuvarisemise oht on lõplikult välditud. (www.gradido.net)

WordPress Cookie teatis Real Cookie Banner'i poolt