Kríza Corona: čas na prirodzenú ekonomiku života

Ekonomická bionika podporuje globálnu menu spoločného dobra

Künzelsau, 26. mája 2020 - Kríza Corona v krátkom čase zásadne zmenila náš svet. Napriek miliardovým programom pomoci sa hospodárstvo nachádza vo voľnom páde. Hrozí, že svetový finančný systém zlyhá, čoho dôsledkom bude masová platobná neschopnosť, rekordná nezamestnanosť a krajná chudoba. Ľudstvo môže tieto výzvy prekonať len s novým udržateľným menovým systémom, v ktorom hospodárske, ekologické a sociálne stimuly smerujú rovnakým smerom. Akadémia Gradido pre ekonomickú bioniku vyvinula takýto systém. Nová spoločná mena "Gradido" má potenciál vytvoriť prosperitu a mier na celom svete.

Akadémia Gradido už 20 rokov vyvíja menu spoločného dobra, ktorá je vytvorená podľa vzoru prírody. V neustálom kolobehu stávania sa a zanikania sa všetko v prírode pohybuje v cykloch. Len tak sa dá zabezpečiť neustála obnova našej planéty. Podľa tohto "kolobehu života" funguje aj rovnovážny systém "Gradido", ktorý by mohol celému ľudstvu zabezpečiť nielen stabilné živobytie, ale dokonca aj život v blahobyte a mierové spolužitie.

Hospodárska pandémia bola nevyhnutná
Vírus nie je príčinou, ale len spúšťačom celosvetovej "hospodárskej pandémie", vysvetľujú odborníci na hospodársku bioniku Margret Baierová a Bernd Hückstädt. "Tak ako kameň len spustí lavínu a tá sa zrúti do údolia, pretože pôda nebola dostatočne stabilná, tak aj vírus Corona mohol súčasnú krízu v globálnom hospodárskom a finančnom systéme spustiť len preto, že súčasný svetový finančný systém je mimoriadne nestabilný," vysvetľuje Hückstädt. Zakladatelia akadémie Gradido sa zaoberajú otázkou, čo sa môže hospodárstvo naučiť od prírody. Tak ako každý letecký inžinier musí študovať let vtákov, ekonomický bionik skúma, ktoré prírodné procesy by mohli byť modelom pre úspešné ekonomické procesy. Podľa zistení akadémie Gradido sa deklarovaný cieľ sociálneho trhového hospodárstva, ktorým je vytvorenie prosperity pre všetkých, nedá so súčasným finančným systémom vôbec dosiahnuť. Namiesto toho je súčasťou systému, že úver jedných je dlhom druhých. Fatálny dôsledok: prevládajúci hospodársky systém vytvára katastrofálne stimuly na vykorisťovanie ľudí a prírody. Nevyhnutným dôsledkom je celosvetová chudoba, vojny a katastrofálne ničenie životného prostredia. Budúcnosť ľudstva a našej planéty je tak existenčne ohrozená.

Hodina ekonomickej bioniky
Vynálezcovia "meny Gradido" teraz vidia šancu natrvalo prelomiť tento nesvätý začarovaný kruh. Celosvetová blokáda Corony vyvoláva nielen potrebu prehodnotenia, ale aj jasné uvedomenie si krehkosti prevládajúceho hospodárskeho systému. Otvára tiež novú citlivosť pre prírodné modely úspechu, ktoré sa osvedčili už pred štyri a pol miliardami rokov. Spoločnosť preto s čoraz väčším očakávaním hľadí na stále mladú vedu ekonomickej bioniky a jej odpovede na existenčné otázky našej doby.

Akadémia Gradido
Názov "Gradido" je zložený z anglických výrazov pre vďačnosť, dôstojnosť a dar. Spája tak tri základné hodnoty novej hospodárskej kultúry, ktorá má umožniť a zabezpečiť zdravú hospodársku činnosť v prospech všetkých. Základný etický princíp "Gradido" je založený na harmonizácii blaha jednotlivca s blahom spoločenstva a väčšieho celku - v zmysle prírody a životného prostredia. Kolobeh života je základným receptom prírody na úspech. Príroda sa riadi pravidlom, že len tam, kde niečo zaniká, môže vzniknúť niečo nové, a tak je možné dlhodobé zlepšovanie (evolúcia). Ak by sa naša ekonomika riadila týmto prirodzeným cyklom, podľa odborníkov na ekonomickú bioniku by sa vyriešili prakticky všetky problémy sveta súvisiace s peniazmi. Súčasný svetový hospodársky systém má však presne opačný účinok. Usiluje sa o exponenciálny hospodársky rast, ktorý vzhľadom na samotnú podstatu systému musí vždy viesť ku kolapsu.

Mena Gradido
V modeli Akadémie Gradido je cyklus stávania sa a zániku integrovaný prostredníctvom pravidelnej tvorby peňazí a plánovanej pominuteľnosti peňazí. Peniaze sa vytvárajú na základe vývoja populácie. Tým sa eliminuje neobmedzené množenie knižných peňazí a vývoj peňažnej zásoby sa dostáva na prirodzený základ. V modeli Akadémie Gradido sa peniaze rozdeľujú podľa trojpilierového princípu: na každého občana sveta pripadá spolu 3 000 "gradido", čo je názov meny. Jednu tretinu dostane každý občan ako aktívny základný príjem, druhú tretinu dostane štát za svoje služby pre komunitu a tretia časť pôjde do kompenzačného a environmentálneho fondu, aby sa umožnila sanácia hospodárskeho a ekologického dedičstva. Dôvod, prečo sa peniaze rozdeľujú práve týmto spôsobom, je zakorenený v etike "trojitého dobra". Jednotlivec je súčasťou spoločenstva, štátu, a ten je zasa súčasťou "veľkého obrazu", ekosystému. Ak sa jeden z týchto troch aspektov zanedbá, celý systém nie je v rovnováhe. V každom roku uplynie 50 % vytvorených peňazí. Tento plánovaný cyklus vzniku a zániku udržiava stabilnú peňažnú zásobu a rovnováhu systému.. Zavedenie meny Gradido sa môže uskutočniť celosvetovo, ako aj v jednotlivých krajinách, môže byť navrhnuté v niekoľkých etapách paralelne s existujúcim systémom, aby sa všetky prvky mohli otestovať bez rizika a v prípade potreby optimalizovať.

Vášeň a zodpovednosť
"Vzhľadom na to, že Medzinárodný menový fond (MMF) predpovedá najhoršiu hospodársku krízu za posledných 90 rokov, sú teraz nevyhnutné nové riešenia. Na Gradido naozaj dozrel čas a my považujeme za svoju povinnosť vniesť tento model do politickej diskusie," zdôrazňuje Bernd Hückstädt. Margret Baierová dodáva: "Našli sme riešenie orientované na princípy prírody, ktoré zabezpečí dôstojnú budúcnosť pre súčasné i budúce generácie. Takto sa nám skutočne môže podariť splniť jeden z najväčších snov ľudstva a priniesť trvalý mier a prosperitu všetkým ľuďom na Zemi v súlade s prírodou." Ďalšie informácie nájdete na stránke www.gradido.net

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Banner