Corona Crisis: Tijd voor de "Natuurlijke Economie van het Leven".

Economische bionica richten zich op het algemeen belang in de wereld

Künzelsau, 26 mei 2020 - De Corona-crisis heeft onze wereld in zeer korte tijd ingrijpend veranderd. Ondanks hulpprogramma's ter waarde van miljarden is de economie in vrije val. Het mondiale financiële systeem dreigt failliet te gaan, gevolgd door massale insolventies, recordwerkloosheid en bittere armoede. Alleen met een duurzaam nieuw monetair systeem, waarin de economische, ecologische en sociale impulsen in dezelfde richting wijzen, kan de mensheid deze uitdagingen overwinnen. De Gradido Academie voor Economische Bionica heeft zo'n systeem ontwikkeld. De nieuwe munt voor algemeen welzijn "Gradido" heeft het potentieel om wereldwijd welvaart en vrede te creëren.

Sinds 20 jaar ontwikkelt de Gradido Academy de common good currency, die gebaseerd is op het voorbeeld van de natuur. In de constante cyclus van worden en sterven is alles in de natuur cyclisch. Dit is de enige manier om een constante vernieuwing op onze aarde te bereiken. Volgens deze 'levensloop' functioneert ook het balanceringssysteem 'Gradido', dat de hele mensheid niet alleen een stabiel bestaan zou kunnen bieden, maar zelfs een leven van welvaart en vreedzaam samenleven.

Economische pandemie was onvermijdelijk
Het virus is niet de oorzaak, maar slechts de trigger van de wereldwijde 'economische pandemie', verklaren de economische biologen Margret Baier en Bernd Hückstädt: "Net zoals de steen slechts de lawine veroorzaakt en deze in het dal doet duiken omdat de grond niet stabiel genoeg was, zo kon het coronavirus de huidige crisis in het wereldwijde economische en financiële systeem alleen maar uitlokken omdat het huidige wereldwijde financiële systeem extreem instabiel is", legt Hückstädt uit. De oprichters van de Gradido Academie onderzoeken de vraag wat de economie kan leren van de natuur. Net zoals elke vliegtuigbouwkundige de vogelvlucht moet bestuderen, onderzoekt de industriële bioloog welke natuurlijke processen model kunnen staan voor succesvolle economische processen. Volgens de bevindingen van de Gradido Academie kan het verklaarde doel van een sociale markteconomie, namelijk het creëren van welvaart voor iedereen, geenszins worden bereikt met het huidige financiële systeem. In plaats daarvan is het inherent aan het systeem dat de activa van sommigen de schulden van anderen zijn. Het fatale gevolg: het heersende economische systeem geeft rampzalige prikkels voor de uitbuiting van mens en natuur. De onvermijdelijke gevolgen zijn wereldwijde armoede, oorlogen en de catastrofale vernietiging van het milieu. De toekomst van de mensheid en onze planeet wordt zo in gevaar gebracht.

Het uur van de economische bionica
De uitvinders van de 'Gradido-munt' zien nu de kans om deze ongelukkige vicieuze cirkel definitief te doorbreken. De wereldwijde corona lockdown creëert niet alleen de noodzaak tot heroverweging, maar ook een duidelijke erkenning van de kwetsbaarheid van het heersende economische systeem. Het opent ook een nieuwe gevoeligheid voor de succesvolle modellen van de natuur, die zich al vier en een half miljard jaar bewijzen. De maatschappij kijkt dan ook meer en meer verwachtingsvol naar de nog jonge wetenschap van de economische bionica en haar antwoorden op de existentiële vragen van onze tijd.

De Gradido Academie
De naam 'Gradido' is samengesteld uit de Engelse termen voor dankbaarheid, menselijke waardigheid en donatie. Het verenigt dus de drie essentiële waarden van de nieuwe economische cultuur, die bedoeld is om een gezonde economische activiteit in het belang van iedereen mogelijk te maken en te waarborgen. Het ethische basisprincipe van Gradido is gebaseerd op het harmoniseren van het welzijn van het individu met dat van de gemeenschap en het grotere geheel - in termen van natuur en milieu. De 'cyclus van het leven' is het basisrecept van de natuur voor succes. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets voorbijgaat, nieuwe dingen kunnen worden gecreëerd en dat dus verbetering op lange termijn (evolutie) mogelijk is. Als onze economie deze natuurlijke cyclus zou volgen, geloven de economische biologen dat vrijwel alle monetaire problemen in de wereld kunnen worden opgelost. Het huidige mondiale economische systeem heeft echter precies het tegenovergestelde effect. Zij streeft naar een exponentiële economische groei, die uit de aard der zaak tot herhaalde ineenstortingen moet leiden.

De Gradido Valuta
Het model van de Gradido Academie integreert de cyclus van het worden en sterven door middel van regelmatige geldcreatie en geplande vergankelijkheid van geld. Het geld wordt gecreëerd op basis van de bevolkingsontwikkeling. Hierdoor wordt de grenzeloze toename van het boekgeld geëlimineerd en wordt de ontwikkeling van de geldhoeveelheid op een natuurlijke basis geplaatst. In het model van de Gradido Academie wordt het geld verdeeld volgens een driepijlerprincipe: voor elke wereldburger wordt een totaal van 3000 'Gradido', de naam van de munteenheid, geschat. Een derde gaat naar elke burger als actief basisinkomen, het tweede derde gaat naar de staat voor zijn diensten aan de bevolking, en het derde deel gaat naar het compensatiefonds en het milieufonds om de sanering van de economische en ecologische lasten van het verleden mogelijk te maken. De reden waarom het geld precies zo wordt verdeeld is gebaseerd op de ethiek van het 'drievoudige goed'. Het individu maakt deel uit van de gemeenschap, de staat, en de staat maakt deel uit van het 'grote geheel', het ecosysteem. Als een van deze drie aspecten wordt verwaarloosd, wordt het hele systeem uit balans gebracht. Binnen elk jaar vervalt 50 procent van het gecreëerde geld. Deze geplande cyclus van creatie en verval houdt de geldhoeveelheid stabiel en het systeem in balans.. De invoering van de Gradido-munt kan zowel wereldwijd als in de afzonderlijke landen plaatsvinden en kan in fasen worden uitgevoerd, parallel aan het bestaande systeem, zodat alle elementen zonder risico's kunnen worden getest en indien nodig kunnen worden geoptimaliseerd.

Passie en verantwoordelijkheid
"Nu het IMF van het Internationaal Monetair Fonds de ergste economische crisis in 90 jaar voorspelt, zijn nieuwe oplossingen essentieel. De tijd is echt rijp voor Gradido en wij zien het als onze verantwoordelijkheid om dit model in de politieke discussie te brengen", benadrukt Bernd Hückstädt. Margret Baier vult aan: "We hebben een oplossing gevonden die gebaseerd is op de principes van de natuur en die een leefbare toekomst garandeert voor de huidige en toekomstige generaties. Op deze manier kunnen we er daadwerkelijk in slagen een van de grootste dromen van de mensheid uit te laten komen en duurzame vrede en welvaart te brengen voor alle mensen op aarde in harmonie met de natuur". Meer informatie vindt u onder www.gradido.net