Borç yerine arz

Borçsuz torunlar için yeni finansal sistem

Künzelsau, 30 Haziran 2020 - Milyarlarca dolarlık kurtarma fonları Korona krizinin yıkıcı ekonomik sonuçlarını hafifletecek. İhtiyaç, gelecek nesillerin bu devasa borç dağını nasıl ödeyecekleri konusundaki endişe kadar büyüktür. Gradido Academy'nin ekonomik biyonik uzmanlarına göre, finansal ve ekonomik sistemimiz bu zorluk nedeniyle çökebilir. Geleceği olan alternatifleri ise 'Gradido Modeli'.

Mevcut finansal sistemde, bazılarının kredisi her zaman diğerlerinin borcudur. Bu sistemik mekanizma ancak parasal sistemin dönüştürülmesi yoluyla kırılabilir. Gradido Ekonomik Biyonik Akademisi, 20 yıldır doğanın modelini temel alan ve tamamen yeni olasılıkların önünü açan bir "ortak fayda para birimi" geliştiriyor. Doğal modele dayalı finansal ve ekonomik sistem olan 'Gradido Modeli'nde para yaratımı tamamen borçsuzdur. 'Üç Katlı Fayda' temel ilkesine göre, her bir bireyin, devlet bütçesinin ve dünya çapında bir çevre fonunun temel tedariki yine de garanti altındadır.

Para borcu yerine hayat parası

Her bir kişi için ayda üç kez 1.000 gradido (GDD) toplanır:

Aktif Temel Gelir için 1.000 GDD
1.000 Sağlık sektörü de dahil olmak üzere kamu bütçesi için GDD
1,000 Tazminat ve Çevre Fonu (AUF) için GDD

Finansal bir çöküş durumunda acil durum parası

İktidardaki mali sistemin mevcut büyük yükler nedeniyle gerçekten çökmesi halinde, 'Gradido' şimdilik acil durum parası olarak kullanılabilir ve böylece ekonomik hayatın devam etmesini sağlayabilir. Böyle bir acil durumda hemen kullanılabilmesi için, ekonomi biyoniği uzmanları bir bonus sistemi yardımıyla mevcut para birimlerine paralel olarak 'Gradido'yu tanıtmak için çalışıyorlar.

'Gradido modeli' ile ilgili ayrıntılar şu adreste bulunabilir https://gradido.net/de/coin

Gradido Akademi Hakkında

Gradido Academy for Economic Bionics, doğayı model alan alternatif bir 'ortak fayda para birimi' geliştirdi. Doğa, ancak bir şeyin yok olduğu yerde yeni bir şeyin ortaya çıkabileceği ve böylece uzun vadeli gelişimin (evrim) mümkün olabileceği kuralını izler. Başarının reçetesi 'yaşam döngüsü'dür. Ekonomi biyoniği uzmanlarına göre, eğer bizim ekonomimiz de bu doğal döngüyü takip etseydi, dünyanın parayla ilgili tüm sorunları çözülebilirdi. Gradido modeli, sadece her kişinin değil, aynı zamanda her devletin de kredi bazında yaratılan bir gelir elde etmesi fikrine dayanmaktadır. Böylece vergi toplamadan tüm görevlerini yerine getirebilir. Deflasyon ya da enflasyon geçmişte kaldı. Ekonomi sürekli büyüme zorunluluğundan kurtulmuş, mali sistemin çökme tehlikesi nihayet önlenmiştir. (www.gradido.net)

Real Cookie Banner tarafından WordPress Çerez Bildirimi