Gizlilik Politikası

GİRİŞ | ÖNSÖZ

Gradido Academy web sitesine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Tüm ziyaretçilerin ve müşterilerin güveni ve verilerinizin güvenliği ve gizliliğinizin korunması bizim için önemlidir.

GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN İÇERİĞİ

Aşağıda, bu web sitesinin sağlayıcısı olarak hangi verileri ne zaman ve ne amaçla topladığımızı, işlediğimizi ve kullandığımızı açıklamak istiyoruz. Dijital ürün ve hizmetlerimizin nasıl çalıştığı ve kişisel verilerinizin korunmasının nasıl garanti edildiği açıklanacaktır.

Gizlilik politikamız aşağıdaki gibi bölünmüştür:

Bölüm 1: GENEL NOTLAR

Bölüm 2: BU WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Bölüm 3: ÇEREZLER VE ÇEVRİMİÇİ PAZARLAMA ARAÇLARI

Bölüm 4: ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİN VE İÇERİĞİNİN DAHİL EDİLMESİ (ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ VE İÇERİĞİ)

Bölüm 5: SOSYAL MEDYA BÖLÜM BUTONLARI

Bölüm 6: ÜYELİK VE İŞTİRAKLER

Bölüm 7: GÜVENLİK

Bölüm 8: ETKİLENEN HAKLAR

BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER

KAPSAM

Bu gizlilik beyanı, ziyaretçileri ve kullanıcıları, bu web sitesinin sorumlu sağlayıcısı olan Margret Baier, Pfarrweg 2, 74653 Künzelsau - telefon 07940 5 46 08 10 - e-posta akademie@gradido.net" tarafından web sitesinde kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasının niteliği, kapsamı ve amacı hakkında bilgilendirir. https://gradido.net (bundan böyle "Teklif" olarak anılacaktır).

Kişisel verileriniz, yasal veri koruma düzenlemeleri çerçevesinde korunacak ve bu veri koruma beyanına uygun olarak aşağıdaki şekilde ele alınacaktır:

Bu veri koruma beyanı, çevrimiçi teklifimiz ve bununla bağlantılı web siteleri, işlevler ve içeriklerin yanı sıra sosyal medya profillerimiz gibi harici çevrimiçi varlıklar (bundan böyle birlikte "çevrimiçi teklif" olarak anılacaktır) dahilinde kişisel verilerin (bundan böyle "veriler" olarak anılacaktır) işlenmesinin türü, kapsamı ve amacı hakkında sizi bilgilendirir. "İşleme" veya "kontrolör" gibi kullanılan terimlerle ilgili olarak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 4. Maddesinde yer alan aşağıdaki tanımlara atıfta bulunuyoruz.

 

Veri korumadan sorumlu kişi

Bernd Hückstädt

℅ Gradido Akademi - İş Biyonikleri Enstitüsü

Gradido'nun kurucusu ve geliştiricisi

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

akademie@gradido.net

Baskı: https://gradido.de/impressum/

 

TERİMLERİN TANIMLARI

KİŞİSEL VERİ TANIMI

Kişisel veriler, gerçek adınız, adresiniz veya telefon numaranız gibi kimliğinizi keşfetmek için kullanılabilecek bilgilerdir.

Bir kişinin belirlenebildiği, yani kimliğinin tespit edilebildiği bilgidir.

Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı (örn. çerez) gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir. Dolayısıyla kişisel veriler, örneğin tercihleri, hobileri, üyelikleri veya bir kişi tarafından hangi web sitelerinin görüntülendiğini de içerir.

İŞLEME

"İşleme" otomatik olsun ya da olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem veya işlemler dizisidir. Terim geniştir ve neredeyse tüm veri işlemlerini kapsar.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

- Envanter verileri (örn. isimler, adresler).

- İletişim bilgileri (örn. e-posta, telefon numaraları).

- İçerik verileri (örn. metin girişi, fotoğraflar, videolar).

- Kullanım verileri (örneğin, ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri).

- Meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).

ETKİLENEN KİŞİ KATEGORİLERİ

Çevrimiçi teklifin ziyaretçileri ve kullanıcıları

Aşağıda, ilgili kişilerden toplu olarak "kullanıcılar" olarak da bahsedeceğiz.

İŞLEME AMACI

- Çevrimiçi teklifin, işlevlerinin ve içeriğinin sağlanması.

- İletişim taleplerine yanıt vermek ve kullanıcılarla iletişim kurmak.

- Güvenlik önlemleri.

- Erişim ölçümü/pazarlama

 

VERİ KONTROLÖRÜ

As "Yetkili kişi" kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YASAL DAYANAĞI

Bu veri koruma beyanında münferit araçlar için yasal dayanak özel olarak belirtilmemişse, DSGVO Madde 13 uyarınca veri işlememizin yasal dayanağı hakkında sizi aşağıdaki şekilde bilgilendireceğiz:

  • Onay almanın yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a ve Madde 7'dir,
  • Hizmetlerimizin yerine getirilmesi ve sözleşmeye dayalı önlemlerin uygulanmasının yanı sıra taleplere yanıt vermek için işlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b'dir,
  • yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c'dir ve
  • meşru menfaatlerimizi korumak için işlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. f'dir.
  • Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılması durumunda, DSGVO Madde 6 (1) lit. d yasal dayanak olarak hizmet eder.

SÖZLEŞMELI IŞLEYICILER VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA IŞBIRLIĞI

İşlememiz sırasında verileri diğer kişi ve şirketlere (sipariş işleyicileri veya üçüncü taraflar) ifşa edersek, onlara iletirsek veya başka bir şekilde verilere erişmelerine izin verirsek, bu yalnızca yasal bir izne dayanarak yapılacaktır (örneğin, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi üçüncü taraflara verilerin iletilmesi, DSGVO Madde 6 (1) lit. b uyarınca sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse), onay verdiniz, yasal bir zorunluluk bunu öngörüyor veya meşru menfaatlerimiz temelinde (örneğin, acenteleri, web barındırıcılarını vb. kullanırken).

"Sipariş işleme sözleşmesi" olarak adlandırılan bir sözleşme temelinde verilerin işlenmesi için üçüncü tarafları görevlendirirsek, bu DSGVO Madde 28 temelinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AKTARIM

Verileri üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) işliyorsak veya bu, üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması veya verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi veya aktarılması bağlamında yapılıyorsa, bu yalnızca (sözleşme öncesi) yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, onayınıza dayanarak, yasal bir zorunluluk nedeniyle veya meşru menfaatlerimiz temelinde yapılır. Yasal veya sözleşmesel izinlere tabi olarak, üçüncü bir ülkedeki verileri yalnızca Madde 44 ff'nin özel gereklilikleri varsa işleriz veya işlenmesine izin veririz. DSGVO karşılanır. Bu, işlemenin, örneğin, AB'ninkine karşılık gelen bir veri koruma seviyesinin resmi olarak tanınması (örneğin ABD için "Gizlilik Kalkanı" aracılığıyla) veya resmi olarak tanınan özel sözleşme yükümlülüklerine ("standart sözleşme maddeleri" olarak adlandırılır) uyulması gibi özel garantiler temelinde gerçekleştirildiği anlamına gelir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veriler, sağlayıcı tarafından yalnızca yasaların izin vermesi veya kullanıcı olarak sizin işleme izin vermeniz halinde toplanır, kullanılır ve üçüncü taraflara aktarılır.

İsim ve adres gibi kişisel veriler, örneğin size fatura kesebilmek için bir ürün satın aldığınızda tarafımızdan toplanır. Bu ve diğer kişisel veriler, ilgili bir ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödemenin işlenmesi ve sözleşmenin yürütülmesi için zorunlu olduğu ölçüde üçüncü taraflara da (örneğin bir finans kurumu) iletilecektir.

Kişisel veriler ayrıca yalnızca yasal veya adli bir izin varsa veya haklarımızı uygulamak için mesleki gizliliğe bağlı üçüncü tarafları dahil ettiğimizde üçüncü taraflara aktarılabilir.

IŞLE ILGILI IŞLEMLER

Ek olarak işlenenler  - Sözleşme verileri (örneğin, sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi). - Sözleşmeye dayalı hizmetler, hizmet ve müşteri hizmetleri, pazarlama, reklam ve pazar araştırması sağlamak amacıyla müşterilerimizin, ilgili tarafların ve iş ortaklarımızın ödeme verileri (ör. banka bilgileri, ödeme geçmişi).

BÖLÜM 2: WEB SİTEMİZİN KULLANIMI

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN

Prensip olarak, web sitemizi herhangi bir kişisel bilgi vermeden ziyaret edebilirsiniz. İnternet üzerinden veri aktarımının üçüncü tarafların erişimine karşı tamamen korunamayacağını belirtmek isteriz.

LOG VERİLERİ

İnternet servis sağlayıcımız (sağlayıcı) tarafından günlük verilerinin otomatik olarak toplanması ve saklanması aşağıdaki bilgileri içerir:

-Ziyaretçinin bulunduğu URL'nin tarihi ve ziyareti

-Ziyaretçinin hemen önce ziyaret ettiği URL

-Kullanılan tarayıcı

-Kullanılan işletim sistemi

-Ziyaretçinin IP adresi ve ana bilgisayar adı

Bu verilerin bize iletilmesi otomatiktir. Verileriniz kişinize atanamaz.

E-POSTA VEYA TELEFON ILE BIZE ULAŞIN

Web sitesinin sağlayıcısı olarak bizimle iletişime geçtiğinizde (örneğin e-posta veya telefon yoluyla), bilgileriniz sorgunun işlenmesi amacıyla ve takip eden soruların ortaya çıkması durumunda işletim sistemimizde saklanacaktır.

Yaptığınız sorgu yanıtlanmışsa veya talep ettiğiniz uygulama veya hizmet sağlanmışsa, bizden gönüllü olarak daha fazla ürün veya bilgi almak istemediğiniz ve verilerinizin bu amaçlar için daha fazla kullanılmasına izin vermediğiniz sürece, uygulama veya hizmet sonlandırıldığında verileriniz silinecektir. İzninizi vermiş olsanız bile, istediğiniz zaman verilerinizin silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz (bkz. bu gizlilik politikasının).

YORUMLAR VE KATKILAR

Web sitemizdeki bloga kullanıcı olarak yorum gönderebilirsiniz. Blog yorumlarına girdiğinizde, verdiğiniz IP adresi hemen anonimleştirilir. Ancak gelen yorumların yayınlanması, yorumların yöneticimiz tarafından yayınlanmasına tabidir. Bu onay kontrolü, yasadışı içeriğin sayfalarımızda yayınlanmasını önlemeye yöneliktir.

Yorumların yazarı olarak, sağlanan isim alanına gerçek adınızı veya takma adınızı girmekte özgürsünüz. Ayrıca hiç isim girmeme seçeneğiniz de vardır. Yorumunuz web sitemizde yayınlandığında e-posta adresiniz görüntülenmeyecektir.

E-posta adresiniz, girdiğiniz ad ve varsa girdiğiniz URL ve gönderdiğiniz yorum gibi bir yorum gönderdiğinizde iletilen veriler sunucumuzda kalıcı olarak saklanır, böylece yalnızca yayınlanan yorum, varsa adla birlikte web sitemizde herkese açık olarak görünür. Bu kişisel verilerin işlenmesi, Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. a) anlamında önceden onayınıza dayanmaktadır. Bu onayı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal etmekte özgürsünüz (bu veri koruma beyanının 8. bölümüne bakınız).

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF HIZMETLERININ VE IÇERIĞININ ENTEGRASYONU

YouTube'dan videolar, Google Haritalar'dan haritalar, RSS beslemeleri veya diğer web sitelerinden grafikler gibi üçüncü taraf içerikleri bu çevrimiçi teklife entegre edilmiş olabilir. Bu her zaman bu içeriğin sağlayıcılarının (bundan sonra "üçüncü taraf sağlayıcılar" olarak anılacaktır) kullanıcının IP adresinden haberdar olmasını gerektirir. IP adresi olmadan, içeriği ilgili kullanıcının tarayıcısına gönderemezlerdi. Bu nedenle IP adresi bu içeriğin sunumu için gereklidir. Yalnızca ilgili sağlayıcıların içeriği sunmak için yalnızca IP adresini kullandığı içeriği kullanmaya çalışıyoruz. Ancak, üçüncü taraf sağlayıcıların IP adresini, örneğin istatistiksel amaçlar için saklayıp saklamadığı konusunda hiçbir etkimiz yoktur. Bu durum tarafımızca öğrenilirse, kullanıcıyı bu konuda bilgilendireceğiz.

HARICI BAĞLANTILARIN KULLANIMI

Web sitelerimizde harici sayfalara bağlantılar kullanıyoruz ve bunların içerikleri sunucumuzda bulunmuyor. Bağlantılar ayarlandığında bu bağlantıların harici içerikleri kontrol edilmiştir. Ancak, içeriklerin daha sonra ilgili sağlayıcılar tarafından değiştirildiği göz ardı edilemez. Harici sağlayıcıların içeriklerinin yürürlükteki yasaları ihlal ettiğini fark ederseniz, lütfen bana bildirin. Bu gizlilik politikası yalnızca web alanı sağlayıcımızın sunucularındaki içerik için geçerlidir.

BÖLÜM 3: ÇEREZLER VE ÇEVRİMİÇİ PAZARLAMA ARAÇLARI

Çerezler ve Erişim Ölçümü

Çerezler, web sunucumuzdan veya üçüncü taraf web sunucularından kullanıcıların web tarayıcılarına iletilen ve daha sonra geri alınmak üzere orada saklanan bilgi parçalarıdır. Kullanıcılar, işbu veri koruma beyanı kapsamında takma adla erişim ölçümü bağlamında çerez kullanımı hakkında bilgilendirilmektedir.

Bu çevrimiçi teklifin görüntülenmesi çerezlerin hariç tutulmasıyla da mümkündür. Kullanıcılar çerezlerin bilgisayarlarında saklanmasını istemezlerse, tarayıcılarının sistem ayarlarında ilgili seçeneği devre dışı bırakmaları istenir. Saklanan çerezler tarayıcının sistem ayarlarından silinebilir. Çerezlerin hariç tutulması, bu çevrimiçi teklifin işlevsel kısıtlamalarına yol açabilir.

Şirketlerden gelen birçok çevrimiçi reklam çerezini ABD sitesi üzerinden görüntülemek mümkündür http://www.aboutads.info/choices veya AB tarafı http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ yönetmek için.

 

HABER BÜLTENİ GÖNDERİMİNİN KULLANIMI

Gradido Akademi'nin konuları ve tekliflerimiz hakkında sizi bilgilendirdiğimiz bültenleri gönderebilmek için bir e-posta bülteni dağıtım platformu kullanıyoruz.

Gradido Academy haber bültenine abone olmak ve düzenli olarak okumak istiyorsanız, geçerli bir e-posta adresi ile kayıt olmanız gerekmektedir. Haber bülteni aboneliğinden çıkmak her zaman mümkündür. Bunun için lütfen bültende verilen bağlantıyı kullanın.

Haber bültenini göndermeden önce, sizin için haber bülteni hizmetini etkinleştirebileceğimizi çift katılım prosedürü çerçevesinde bize açıkça onaylamanız gerekir. Bu amaçla, bizden bir onay ve yetkilendirme e-postası alacaksınız ve sizden bu e-postada yer alan bağlantıya tıklamanızı ve böylece haber bültenimizi almak istediğinizi bize onaylamanızı isteyeceğiz. Başka veri toplanmayacaktır. Çift katılım prosedüründe veya daha sonra başka bir kullanıma açıkça izin vermediğiniz sürece, bu e-posta adresini yalnızca haber bülteninin iletilmesi için kullanırız.

Haber bültenine kaydolduğunuzda, haber bülteni posta sistemimiz IP adresinizi ve kayıt tarihinizi kaydeder. Bu depolama, yalnızca üçüncü bir tarafın bir e-posta adresini kötüye kullanması ve yetkili kişinin bilgisi olmadan haber bültenini almak için kaydolması durumunda kanıt görevi görür.

Haber bülteni "Click-Tip", sağlayıcının bir haber bülteni dağıtım platformu KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Birleşik Krallık.

Bülten alıcılarımızın e-posta adresleri ve bu bildirimde açıklanan diğer verileri Klick-Tipp sunucularında saklanır. Klick-Tipp bu bilgileri bizim adımıza haber bültenini göndermek ve değerlendirmek için kullanır. Ayrıca Klick-Tipp, kendi bilgilerine göre bu verileri kendi hizmetlerini optimize etmek veya iyileştirmek için, örneğin haber bültenlerinin gönderimini ve sunumunu teknik olarak optimize etmek veya alıcıların hangi ülkelerden geldiğini belirlemek için ekonomik amaçlarla kullanabilir. Ancak Klick-Tipp, bülten alıcılarımızın verilerini onlara kendisi yazmak veya üçüncü taraflara iletmek için kullanmaz.

Klick-Tipp'in güvenilirliğine, BT ve veri güvenliğine güveniyoruz. Klick-Tipp, AB veri koruma yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder. Ayrıca, Klick-Tipp ile bir sipariş işleme anlaşması imzaladık. Bu, Klick-Tipp'in kullanıcılarımızın verilerini korumayı, veri koruma hükümlerine uygun olarak bizim adımıza işlemeyi ve özellikle üçüncü taraflara aktarmamayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Klick-Tipp'in gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

STATIFY KULLANIMI

Belirli sayfaların çağrılma oranını ve kullanıcı için çekiciliğini ölçebilmek için Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify, sayfa görüntüleme sayısına ilişkin kompakt bir genel bakış sağlar ve IP adresleri gibi herhangi bir kişisel veriyi saklamaz veya işlemez. Statify'ın en sık ziyaret edilen sayfalara ilişkin istatistiksel değerlendirmesi, ziyaretçileri sayarak değil sayfa görüntülemelerini sayarak yapılır. Ayrıca, sayfa görüntülemeleri yalnızca sınırlı bir süre için saklanır (varsayılan: iki hafta) ve bu süre bireysel olarak ayarlanabilir.

Sayfalarımızdaki tıklama sayısını değerlendirerek, kullanıcılar için çevrimiçi teklifimizi sürekli olarak geliştirme fırsatına sahibiz.

BÖLÜM 4: HARİCİ HİZMETLERİN + İÇERİĞİN ENTEGRASYONU

YOUTUBE VİDEOLARININ KULLANIMI

Videoların entegrasyonu için diğerlerinin yanı sıra YouTube sağlayıcısını kullanıyoruz. YouTube, merkezi 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD adresinde bulunan YouTube LLC tarafından işletilmektedir. YouTube, merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc. tarafından temsil edilmektedir.

Bazı internet sayfalarımızda YouTube sağlayıcısının eklentilerini kullanıyoruz. Web sitemizin bu tür bir eklentiyle donatılmış internet sayfalarını (örneğin medya kütüphanemizi) çağırdığınızda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur ve eklenti görüntülenir. Bu, hangi internet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi YouTube sunucusuna iletir. Bir YouTube üyesi olarak oturum açtıysanız, YouTube bu bilgileri kişisel kullanıcı hesabınıza atar. Eklentiyi kullanırken, örneğin bir videonun başlat düğmesine tıkladığınızda, bu bilgiler kullanıcı hesabınıza da atanır. Web sitemizi kullanmadan önce YouTube kullanıcı hesabınızdan ve YouTube LLC ve Google Inc. şirketlerinin diğer kullanıcı hesaplarından çıkış yaparak ve şirketlerin ilgili çerezlerini silerek bu atamayı önleyebilirsiniz.

YouTube (Google) tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi ve veri korumaya ilişkin notlar www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

 

VIMEO VIDEOLARININ KULLANIMI

Videoların entegrasyonu için diğerlerinin yanı sıra Vimeo sağlayıcısını kullanıyoruz. Vimeo, merkezi 555 West 18th Street, New York, New York 10011 adresinde bulunan Vimeo, LLC tarafından işletilmektedir.

Bazı internet sayfalarımızda Vimeo sağlayıcısının eklentilerini kullanıyoruz. Web sitemizin bu tür bir eklenti ile donatılmış internet sayfalarını çağırdığınızda - örneğin medya kütüphanemiz - Vimeo sunucularına bir bağlantı kurulur ve eklenti görüntülenir. Bu, hangi İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi Vimeo sunucusuna iletir. Bir Vimeo üyesi olarak oturum açtıysanız, Vimeo bu bilgileri kişisel kullanıcı hesabınıza atar. Eklentiyi kullanırken, örneğin bir videonun başlat düğmesine tıkladığınızda, bu bilgiler kullanıcı hesabınıza da atanır. Web sitemizi kullanmadan önce Vimeo kullanıcı hesabınızdan çıkış yaparak ve ilgili çerezleri Vimeo'dan silerek bu atamayı önleyebilirsiniz.

Vimeo tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi ve veri korumaya ilişkin notlar https://vimeo.com/privacy adresinde bulunabilir.

BÖLÜM 5: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM BUTONLARI

SOSYAL MEDYADA ÇEVRIMIÇI VARLIK

Müşterilerimiz, ilgili taraflar ve buralarda aktif olan kullanıcılarla iletişim kurabilmek ve onları buradaki hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek için sosyal ağlarda ve platformlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürüyoruz. İlgili ağları ve platformları çağırırken, ilgili operatörlerin hüküm ve koşulları ile veri işleme yönergeleri geçerlidir.

Gizlilik politikamızda aksi belirtilmedikçe, kullanıcıların verilerini sosyal ağlarda ve platformlarda bizimle iletişim kurduklarında, örneğin çevrimiçi varlıklarımızda yazı yazdıklarında veya bize mesaj gönderdiklerinde işleriz.

SOSYAL AĞLAR IÇIN PAYLAŞIM FONKSIYONUNUN KULLANIMI (SHARIFF)

Web sitemizde "Shariff" adlı c't projesini kullanıyoruz. "Shariff" sosyal ağların olağan paylaşım düğmelerinin yerini alır ve böylece sörf davranışını korur.

"Shariff", sosyal ağların bu paylaşım düğmelerini web sitemize yalnızca ilgili sosyal ağa bir bağlantı içeren bir grafik olarak entegre eder. İlgili grafiğe tıkladığınızda, ilgili ağın hizmetlerine yönlendirileceksiniz. Paylaş düğmesi, yalnızca ziyaretçi Paylaş düğmesine aktif olarak tıkladığında sosyal ağ ile ziyaretçilerimiz arasında doğrudan iletişim kurar. Verileriniz ancak o zaman ilgili sosyal ağa iletilecektir. Öte yandan, Şerif düğmesine tıklanmazsa, sizinle sosyal ağlar arasında herhangi bir alışveriş gerçekleşmez. "Şerif" projesi hakkında daha fazla bilgiye https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki sosyal ağları web sitemizdeki "Shariff" ile entegre ediyoruz:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - ABD)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - ABD)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - ABD)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - ABD)

BÖLÜM 6: ÜYE ALANLARI & BAĞLI KURULUŞ PROGRAMI

GRADIDO TOPLULUĞU İÇİN ELOPAGE KULLANIMI

Gradido konseptini daha yakından incelemek ve Gradido elçisi olmak isteyenlere Gradido topluluğunda çok seviyeli bir üyelik sunuyoruz. Bu üyelik alanlarını sunmak için elopage hizmetini kullanıyoruz.

Gradido-COMMUNITY'deki olası üyelikler "Topluluk" sayfamızda açıklanmıştır. Bu sayfada bu üyeliklerden birine kaydolmak istediğiniz bir düğmeye tıkladığınız anda, web sitemizden ayrılacak ve bu amaç için oluşturulmuş bireysel elopage üye alanı sayfalarımıza yönlendirileceksiniz.

elopage bir hizmettir:

elopay GmbH

Joachimsthaler Sokak 21

10719 Berlin

Elopage üye sayfalarındaki tüm fonksiyonlar ve ilgili ödeme işlemleri elopage üzerinden gerçekleştirilir. Sonuç olarak, elopage'ın veri koruma hükümleri bu süreçler için geçerlidir. elopage'in veri koruma beyanını burada bulabilirsiniz: https://elopage.com/privacy

Web sitemizden elopage aracılığıyla satış sayfasına yönlendirme sırasında kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı bu durumda Madde 6 paragraf 1 cümle 1 lit. b)'den kaynaklanmaktadır.

NAMOTTO.LAB ÜZERINDEN DIJITAL ÜRÜNLERIN ÖDEME IŞLEMLERI VE TESLIMATI

Ödemeler namotto.lab üzerinden işlenir ve dijital ürünler teslim edilir. Namotto'nun gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz: https://namotto.de/privacy

namotto.lab bir hizmettir:

namotto.lab

Sakin Tolga Özenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlin

DSGVO Madde 28 uyarınca sipariş işleyicimiz olarak namotto.lab ile ilgili bir sözleşme imzaladık. Web sitemizden elopage aracılığıyla satış sayfasına yönlendirme sırasında kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı bu durumda Madde 6 paragraf 1 cümle 1 lit. b)'den kaynaklanmaktadır.

BAĞLI ORTAKLAR İÇİN ELOPAGE KULLANIMI (ORTAK PROGRAMI)

Ayrıca reklam ortakları için bir satış ortaklığı programı da sunuyoruz. Gradido Akademi üyeliği için başarılı bir şekilde reklam verirseniz, reklam ortakları bir komisyon alır.

Size bu ortaklık programını sunabilmek için elopage hizmetini kullanıyoruz.   

Gradido ortaklık programı "Ortaklık Programı" sayfamızda açıklanmaktadır. Bu sayfada reklam ortağı olarak ortaklık programına kaydolmak istediğiniz bir düğmeye tıkladığınız anda web sitemizden ayrılacak ve Elopage'in bu amaç için oluşturulmuş bireysel sayfalarına yönlendirileceksiniz.

elopage bir hizmettir:

elopay GmbH

Joachimsthaler Sokak 21

10719 Berlin

Elopage ortaklık sayfalarındaki tüm işlevler ve ilgili ödeme işlemleri elopage üzerinden gerçekleştirilir. Sonuç olarak, elopage'ın veri koruma hükümleri bu süreçler için geçerlidir. elopage'in veri koruma beyanını bulabilirsiniz Burada.  https://elopage.com/privacy

Web sitemizden elopage'deki satış ortaklığı sayfasına yönlendirme sırasında kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, mevcut durumda satış ortaklığı programına katılımın gönüllü niteliğinden ve Madde 6 (1) cümle 1 lit. f)'den kaynaklanmaktadır.

BÖLÜM 7: GÜVENLİK

SİSTEM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Web sitemizi ve diğer sistemlerimizi, saklanan verilerin yetkisiz kişiler tarafından kaybedilmesine, imha edilmesine, erişilmesine, değiştirilmesine veya dağıtılmasına karşı teknik ve organizasyonel önlemlerle güvence altına alıyoruz. Ancak kontrollere rağmen, tüm tehlikelere karşı tam koruma mümkün değildir. Yalnızca İnternet bağlantısı ve bundan kaynaklanan teknik olanaklar nedeniyle, içeriklerin ve bilgi akışının üçüncü şahıslar tarafından görüntülenmeyeceği ve kaydedilmeyeceği konusunda hiçbir garanti verilemez.

SSL ARACILIĞIYLA ŞIFRELEME

Güvenlik nedeniyle, web sitemiz için SSL şifreleme (Güvenli Yuva Katmanı) kullanıyoruz. Bu, iletilen verileri korur ve üçüncü taraflarca okunmasını önler. Başarılı bir şifrelemeyi, tarayıcının durum çubuğundaki protokol tanımlamasının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve orada kapalı bir kilit sembolünün görünmesinden anlayabilirsiniz.

BÖLÜM 8: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

VERİLERİN SİLİNMESİ

Tarafımızca işlenen veriler DSGVO Madde 17 ve 18 uyarınca silinecek veya işlenmesi kısıtlanacaktır. Bu veri koruma beyanı kapsamında açıkça belirtilmediği sürece, tarafımızca saklanan veriler, amaçlanan amaç için artık gerekli olmadığında ve silme işlemi herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü ile çelişmediğinde silinecektir. Veriler başka ve yasal olarak izin verilen amaçlar için gerekli olduğu için silinmezse, işlenmesi kısıtlanacaktır. Yani veriler engellenir ve başka amaçlar için işlenmez. Bu, örneğin ticaret veya vergi hukuku nedeniyle saklanması gereken veriler için geçerlidir.

Almanya'daki yasal gerekliliklere göre, saklama süresi HGB § 257 paragraf 1 uyarınca 6 yıl (ticari defterler, envanterler, açılış bakiyeleri, yıllık mali tablolar, ticari mektuplar, muhasebe fişleri vb.) ve AO § 147 paragraf 1 uyarınca 10 yıldır (defterler, kayıtlar, yönetim raporları, muhasebe fişleri, ticari ve iş mektupları, vergilendirme ile ilgili belgeler vb.)

ILGILI KIŞILERIN HAKLARI

BILGI EDINME HAKKI

DSGVO Madde 15 uyarınca, söz konusu verilerin işlenip işlenmediğine dair onay ve bu veriler hakkında bilgi, ayrıca daha fazla bilgi ve verilerin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.

DÜZELTME HAKKI

DSGVO Madde 16 uyarınca, sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

IPTAL HAKKI

DSGVO Madde 7 (3) uyarınca verilen onayı gelecek için geçerli olmak üzere iptal etme hakkına sahipsiniz.

ITIRAZ HAKKI

DSGVO Madde 21 uyarınca sizinle ilgili verilerin gelecekte işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz özellikle doğrudan pazarlama amaçlı işlemeye karşı yapılabilir.

KİLİTLEME VE AÇIKLIK HAKLARI

GDPR'nin 17. maddesi uyarınca, ilgili verilerin gecikmeden silinmesini talep etme veya alternatif olarak GDPR'nin 18. maddesi uyarınca verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kullanıcı, verilerin saklanmasına ilişkin herhangi bir yasal zorunlulukla çelişmediği sürece kişisel verilerini engelleme ve silme hakkına sahiptir.

ILETIM HAKKI

GDPR'nin 20. Maddesi uyarınca bize sağladığınız sizinle ilgili verileri almayı talep etme ve diğer veri denetleyicilerine aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

TEMYİZ HAKKI

Ayrıca DSGVO Madde 77 uyarınca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

KULLANICI HAKLARININ KULLANIMI

Kullanıcı ayrıca, örneğin verilen herhangi bir onayı iptal etmek veya verilerin belirli bir kullanımına itiraz etmek gibi haklarını kullanmak için bizimle e-posta yoluyla iletişime geçebilir:

akademie@gradido.net

Veri koruma açısından sorumludur:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-posta: akademie@gradido.net

REKLAM E-POSTALARINA KARŞI KENDI ADINIZA ITIRAZ

§ 5 TMG (Alman Telemedya Yasası) uyarınca zorunlu sağlayıcı kimliğinin bir parçası olarak, web sitemizin künyesinde genel iletişim verilerini ve bir e-posta adresini yayınladık. Bu iletişim verilerinin, açıkça talep etmediğimiz bilgi materyallerinin, reklamların veya istenmeyen postaların istenmeyen şekilde gönderilmesi için kullanılmasına itiraz ediyoruz.

Kullanılan çerezleri ve benzer teknolojileri (izleme pikselleri, web işaretçileri, vb.) ve ilgili onayları yönetmek için "Real Cookie Banner" onay aracını kullanıyoruz. "Real Cookie Banner "ın nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntıları şu adreste bulabilirsiniz <a href="/tr/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

 

Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı DS-GVO Madde 6 Paragraf 1 Bent c ve DS-GVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f'dir. Meşru menfaatimiz, kullanılan çerezlerin ve benzer teknolojilerin ve ilgili onayların yönetimidir.

Kişisel verilerin sağlanması ne sözleşme gereği gereklidir ne de bir sözleşmenin imzalanması için gereklidir. Kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz. Kişisel verileri sağlamazsanız, onaylarınızı yönetmemiz mümkün olmayacaktır.

Son güncelleme tarihi: 2.11.2023

Real Cookie Banner tarafından WordPress Çerez Bildirimi