Vorige
Volgende

Dankbaarheid - de nieuwe valuta
Het Gradido-model kan wereldwijde welvaart en vrede creëren...

Het oude concurrerende schuldgeldsysteem stort in elkaar, wat gepaard gaat met inflatie, faillissementen, werkloosheid, armoede en oorlog. Alleen met een systeem gebaseerd op dankbaarheid en waardering kan Levend geld systeem de menselijke familie de uitdagingen van de 21e eeuw aankan. De Gradido Academy for Business Bionics heeft een dergelijk systeem ontwikkeld.

Bedank gewoon iedereen

Gradido begint als een systeem van dankpunten en kortingen.

Nieuws

Gradido interview in "WALNUSSblatt

Het huidige nummer behandelt het grote thema: "De weg naar vrede: liefde". Onder de titel "Gradido - de nieuwe munt heet dankbaarheid" brengt Pedro hier een lezenswaardig interview met Bernd over de nieuwe oriëntatie en de huidige stand van Gradido als elementair vredesinstrument.

Lees meer

Stuur Gradido via Telegram & Co

Ja, we kunnen Gradido gemakkelijk via Telegram versturen! Met de Gradido link is het verzenden van Gradido net zo eenvoudig als het verzenden van een normaal tekstbericht. Uw ontvangers hoeven niet eens een Gradido account te hebben.

Lees meer

Economische Bionica
vertrouwt op dankbaarheid munt

De afgelopen 20 jaar hebben de economische bionica-experts van de Academie het concept voor de dankbaarheidsmunt ontwikkeld. Het is gemodelleerd naar de natuur en heeft het potentieel om alle geldgerelateerde problemen van de wereld op te lossen. Gradido volgt de natuurlijke wet van worden en vergaan: de cyclus van het leven.

Stabiele geldhoeveelheid
het evenwicht behoudt

In het Gradidosysteem wordt geld gecreëerd op basis van de bevolkingsontwikkeling. De grenzeloze vermenigvuldiging van het boekgeld behoort daarmee tot het verleden. In tegenstelling tot het huidige systeem wordt geld op kredietbasis gecreëerd zonder dat er schulden worden gemaakt. In plaats daarvan loopt 50 procent van het gecreëerde geld binnen elk jaar af. Deze geplande cyclus van worden en sterven houdt de geldhoeveelheid stabiel en het systeem in balans.

Dodelijke fouten
van het huidige financiële systeem

De economische biologen hebben drie belangrijke oorzaken van armoede, uitbuiting, honger, oorlogen, vluchtelingen, ziekten, milieuvernietiging en daarmee samenhangende natuurrampen geïdentificeerd.

1.
Geldschepping door schuld: Meer dan 95 % van het geld van de wereld wordt gecreëerd door schuld. Bijgevolg resulteert elk krediet aan de ene kant in hetzelfde schuldbedrag aan de andere kant.

2.
Door rente en samengestelde rente wordt de kloof tussen vermogen en schulden, rijkdom en armoede, groter.

3.
De veronachtzaming van de cyclus van worden en doorgeven leidt ertoe dat deze natuurwet zijn eigen weg breekt. Fatale vormen van "vergankelijkheid" zijn financiële crises, inflatie, oorlogen, milieuvernietiging en andere rampen.

Actief basisinkomen

Het geld wordt verdeeld volgens een drie-pijler-principe: voor elke persoon in de wereld wordt maandelijks een totaal van 3.000 "Gradido" (GDD) gecreëerd. Een derde gaat naar elke burger als een actief basisinkomen, een tweede derde gaat naar de staat voor zijn diensten aan de gemeenschap en een derde deel gaat naar een compensatie- en milieufonds om de sanering van de economische en ecologische erfenis mogelijk te maken.

De 'Triple Good'.
beschermt mens en natuur

Het ethische basisprincipe van Gradido is gebaseerd op het verzoenen van het welzijn van het individu met dat van de gemeenschap en het grotere geheel - in het belang van de natuur en het milieu. Het individu maakt deel uit van de gemeenschap, de staat, en de staat maakt deel uit van het 'grote geheel', het ecosysteem. Als een van deze drie aspecten wordt verwaarloosd, wordt het hele systeem door elkaar geschud.

U kunt over alle facetten van ons Gradido model leren in ons boek of audioboek. U kunt beide downloaden hier gratis downloaden.

Jij ook, steun
de vreedzame transformatie voor een betere wereld:

Grote samenwerking: gratis energie van de kubus

De redacteuren van het NET Journal, Inge en Adolf Schneider, zetten zich al meer dan 30 jaar in voor het onderzoek naar en de verspreiding van vrije energie. Zij worden beschouwd als de toonaangevende deskundigen in de Duitstalige wereld en beschikken over een zeer goed wereldwijd netwerk. [48:33]

Luister naar