Gradido - een economie van dankbaarheid

Margret Baier en Bernd Hückstädt geïnterviewd door Cornelius Braitmaier van SOME1-TV

KÜNZELSAU - Een rechtvaardige economie, een eerlijke munt, een systeem waarin geld weer in dienst staat van mensen en niet mensen in dienst staan van geld. Waarin de natuur een partner is en wordt teruggegeven in plaats van alleen maar uitgebuit. Een economie van dankbaarheid en waardering. Dat is de visie en het project Gradido.

Het bestaande monetaire systeem wordt steeds onevenwichtiger, de kloof tussen arm en rijk wordt groter en de economie, de politiek, het sociale leven en zelfs ons eigen denken raken verstrikt in de beperkingen en afhankelijkheden die inherent zijn aan de macht van het geld.

Gradido is een onderzoeksproject en de hoop van veel mensen die op zoek zijn naar een economisch systeem dat geschikt is voor de toekomst. Met een nieuw economisch systeem dat gebaseerd is op dankbaarheid en bevordering van het algemeen welzijn, zou de menselijke familie een goede kans hebben om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden. De Gradido Academy for Economic Bionics onderzoekt een dergelijk model.

In het interview spraken we over de onrechtvaardigheid van het bestaande systeem en hoe Gradido een rechtvaardig alternatief kan zijn. Over schaarste en angstdenken en hoe dat vervangen kan worden door overvloed en dankbaarheid. Over economische bionica en hoe de natuur als model dient en natuurlijk over het wie, hoe en waarom van valuta voor een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen.

Veel dank aan Cornelius Braitmaier van some1.tv voor het leuke en informatieve interview!

Ik hoop dat u de video met plezier bekijkt en dat u tot goede inzichten komt.

Met vriendelijke groet

Margret Baier en Bernd Hückstädt
Gradido oprichter en ontwikkelaar

PS: Wegens het grote succes herhalen we de dankbetuigingsactie op 22 september. Naast de meervoudige GradidoTransformatie voor uw financieringsbijdrage, zullen wij alle GDT-rekeningsaldi op 22 september 2022 met 22% verhogen.