Wielka Współpraca: Kuźnia Wsi - Wzmacnianie powiązań - Gospodarcze i społeczne

Gość: Theresa Mai

To motto Dorfschmiede, gdzie celem jest stworzenie żywych wiosek, które umożliwiają stworzenie stabilnej, samowystarczalnej sieci, w której żyjemy i pracujemy. Świadome wspieranie sieci działających i dokujących w jego obrębie, pod względem ekonomicznym i społecznym, jest tym, co stowarzyszenie Dorfschmiede realizuje przede wszystkim z Theresą Mai, współzałożycielką i dyrektorem zarządzającym Wohnwagon i Dorfschmiede, oraz Michaelem Kreuzerem, burmistrzem gminy Gutenstein, działającym również w zarządzie Dorfschmiede.

Dzięki "Dorfschmiede" rozwija się projekt pilotażowy, w którym Theresa i Michael opisują to, co robią jako eksperyment i pole do nauki, które jest rozumiane także jako inspiracja dla innych projektów. W ramach oprowadzania po obiekcie i warsztatów dzielą się swoimi doświadczeniami i tym samym ułatwiają innym podążanie swoją drogą. To wielka idea, którą krok po kroku chcą przekuć w rzeczywistość.

Wśród wielu projektów, które już realizują w społeczności Gutenstein, niedaleko Wiednia w pięknej Dolnej Austrii, znajdziemy też sporo treści Gradido. Joachim Brandstätter zaprosił Theresę i Bernda na rozmowę, w której poruszą temat "wspólnoty" i "potrójnego dobra" i chcą stworzyć dalsze punkty kontaktowe, aby móc podjąć kolejne kroki z "walutą wdzięczności" jako projektem pilotażowym.

Z ciekawością posłuchajcie, co mają do powiedzenia Theresa, Bernd i Joachim!


Dalsze informacje o wiejskiej kuźni:
https://www.dorfschmiede.net/

Wohnwagon z założycielką Theresą
https://wohnwagon.at/

Gmina Gutenstein
https://www.gutenstein.at/

Rozwijanie potencjału wokół "potrójnego dobra" z Joachimem
https://www.ausdruckinsog.jetzt/ | https://t.me/LIFEvibote

Kanał telegramu Gradido
https://t.me/Gradido

Kanał Telegram Gradido Potencjalny rozwój
https://t.me/gradidopotenzialentfaltung

Transkrypt (przetłumaczony automatycznie)