Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju
Osiągalny z Gradido

Jakie są te 17 celów?

Agenda 2030 tworzy podstawy dla kształtowania globalnego postępu gospodarczego w zgodzie ze sprawiedliwością społeczną i w granicach ekologicznych Ziemi. Trzonem Agendy jest ambitny katalog 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Szczegółowe cele

Dla każdego celu najpierw cytujemy oficjalny opis, a następnie wyjaśniamy, w jaki sposób Gradido może przyczynić się do jego osiągnięcia. W niektórych przypadkach odbiegamy od oficjalnego opisu.

Kliknij na zdjęcia

Gradido sprawia, że jest to możliwe

Ponieważ w poprzednim systemie pieniądza dłużnego suma sald kredytowych musi być równa sumie zadłużenia, finansowanie na poziomie globalnym nie jest możliwe w starym systemie. Bez pokojowej transformacji systemu monetarnego, wszystkie 17 celów zrównoważonego rozwoju pozostanie przyjemnym marzeniem.

Gradido, Naturalna Ekonomia Życia, ma potencjał, aby stać się podstawą do osiągnięcia 17 celów.

WYKŁAD

Osiągnięcie 17 celów zrównoważonego rozwoju za pomocą wspólnej dobrej waluty Gradido