Aile ikramiyesi yerine temel gelir

Gradido modeli geleceği olan bir güvenlik vaat ediyor

Künzelsau, 17 Haziran 2020 - Korona krizi pek çok aile için ciddi mali yükleri de beraberinde getiriyor. Çocuk başına bir defaya mahsus verilen 300 avroluk 'aile ikramiyesi' bu insanların sıkıntılarını hafifletmeye yetmiyor. Aksine, kararlı bir rota değişikliği ve yaratıcı aile politikaları günün sırasıdır. Evrimsel Gradido finansal sisteminin 'Aktif Temel Geliri' ebeveynlerin ve çocukların varlığını güvence altına alma potansiyeline sahiptir. Bugün ve gelecekte. 

Aktif Temel Gelir (AGE), 'Koşulsuz Katılım' fikrinden kaynaklanmaktadır. Bundan yararlanmak isteyenler, yetenekleri ve eğilimleri ile topluma katkıda bulunurlar. Bu faaliyetler için ayda en fazla 50 saat öngörülmektedir. Saatlik ücret 20 'Gradido' (GDD), aylık temel gelir ise 1000 GDD'dir. Böylece her bireyin temel ihtiyaçları bundan böyle güvence altına alınmış olacaktır.

Ancak sürdürülebilir yeni bir ekonomik ve mali sistemle 21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelinebilir. Gradido Ekonomik Biyonik Akademisi son 20 yılda böyle bir sistem geliştirmiştir. 'Gradido' dengeleme sistemi doğanın modeline göre işler ve bize ve gelecek nesillere kalıcı refah ve barış içinde bir arada yaşamayı sağlayabilir.

Gradido modeline göre 'Aktif Temel Gelir' hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://gradido.net/de/basic-income/

Gradido Akademi Hakkında

Gradido Academy for Economic Bionics, doğayı model alan alternatif bir 'ortak fayda para birimi' geliştirdi. Doğa, ancak bir şeyin yok olduğu yerde yeni bir şeyin ortaya çıkabileceği ve böylece uzun vadeli gelişimin (evrim) mümkün olabileceği kuralını izler. Başarının reçetesi 'yaşam döngüsü'dür. Ekonomi biyoniği uzmanlarına göre, eğer bizim ekonomimiz de bu doğal döngüyü takip etseydi, dünyanın parayla ilgili tüm sorunları çözülebilirdi. Gradido modeli, sadece her kişinin değil, aynı zamanda her devletin de kredi bazında yaratılan bir gelir elde etmesi fikrine dayanmaktadır. Böylece vergi toplamadan tüm görevlerini yerine getirebilir. Deflasyon ya da enflasyon geçmişte kaldı. Ekonomi sürekli büyüme zorunluluğundan kurtulmuş, mali sistemin çökme tehlikesi nihayet önlenmiştir. (www.gradido.net)