Βασικό εισόδημα αντί για οικογενειακό επίδομα

Το μοντέλο Gradido υπόσχεται ασφάλεια με μέλλον

Künzelsau, 17 Ιουνίου 2020 - Για πολλές οικογένειες, η κρίση της Κορόνας επιφέρει επίσης σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις. Το εφάπαξ "οικογενειακό επίδομα" των 300 ευρώ ανά παιδί δύσκολα μπορεί να ανακουφίσει την κατάστασή τους. Αντίθετα, η αποφασιστική αλλαγή πορείας και οι δημιουργικές οικογενειακές πολιτικές είναι το ζητούμενο. Το "Ενεργό Βασικό Εισόδημα" του εξελικτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος Gradido έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την ύπαρξη γονέων και παιδιών. Σήμερα και στο μέλλον. 

Το Ενεργό Βασικό Εισόδημα (AGE) πηγάζει από την ιδέα της "άνευ όρων συμμετοχής". Όσοι θέλουν να το αξιοποιήσουν συμβάλλουν στην κοινότητα με τα ταλέντα και τις κλίσεις τους. Εκτιμάται ότι οι δραστηριότητες αυτές θα απαιτήσουν το πολύ 50 ώρες ανά μήνα. Το ωρομίσθιο είναι 20 "Gradido" (GDD), το μηνιαίο βασικό εισόδημα επομένως 1000 GDD. Οι βασικές ανάγκες κάθε ατόμου θα εξασφαλίζονταν έτσι από εδώ και στο εξής.

Μόνο με ένα βιώσιμο νέο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η Ακαδημία Οικονομικής Βιονικής Gradido έχει αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα τα τελευταία 20 χρόνια. Το σύστημα εξισορρόπησης "Gradido" λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο της φύσης και μπορεί να προσφέρει σε εμάς και τις μελλοντικές γενιές διαρκή ευημερία και ειρηνική συνύπαρξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "Ενεργό Βασικό Εισόδημα" σύμφωνα με το μοντέλο Gradido, βλ. https://gradido.net/de/basic-income/

Σχετικά με την Ακαδημία Gradido

Η Ακαδημία Οικονομικής Βιονικής Gradido ανέπτυξε ένα εναλλακτικό "νόμισμα κοινού αγαθού" που έχει ως πρότυπο τη φύση. Η φύση ακολουθεί τον κανόνα ότι μόνο όπου κάτι φεύγει μπορεί να προκύψει κάτι νέο και έτσι είναι δυνατή η μακροπρόθεσμη βελτίωση (εξέλιξη). Η συνταγή της επιτυχίας της είναι ο "κύκλος της ζωής". Αν η οικονομία μας ακολουθούσε επίσης αυτόν τον φυσικό κύκλο, θα έλυνε σχεδόν όλα τα παγκόσμια προβλήματα που σχετίζονται με το χρήμα, σύμφωνα με τους ειδικούς της οικονομικής βιονικής. Το μοντέλο Gradido βασίζεται στην ιδέα ότι όχι μόνο κάθε άτομο, αλλά και κάθε κράτος λαμβάνει ένα εισόδημα που δημιουργείται σε πιστωτική βάση. Έτσι, μπορεί να εκπληρώσει όλα τα καθήκοντά του χωρίς να εισπράττει φόρους. Ο αποπληθωρισμός ή ο πληθωρισμός ανήκουν στο παρελθόν. Η οικονομία απελευθερώνεται από τον συνεχή καταναγκασμό για ανάπτυξη, ο κίνδυνος κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτρέπεται οριστικά. (www.gradido.net)

Ανακοίνωση για τα cookies του WordPress από το Real Cookie Banner