Basinkomst i stället för familjebonus

Gradido-modellen lovar säkerhet med en framtid

Künzelsau, 17 juni 2020 - För många familjer innebär Corona-krisen också allvarliga ekonomiska bördor. Den engångsvisa "familjepremien" på 300 euro per barn kan knappast lindra deras situation. Det är snarare en avgörande kursändring och en kreativ familjepolitik som gäller. Den "aktiva basinkomsten" i det evolutionära Gradido-ekonomisystemet har potential att trygga föräldrars och barns existens. Idag och i framtiden. 

Den aktiva basinkomsten (AGE) har sitt ursprung i idén om "ovillkorligt deltagande". De som vill använda sig av den bidrar till samhället med sina talanger och sin läggning. Högst 50 timmar per månad beräknas för dessa aktiviteter. Timlönen är 20 "Gradido" (GDD) och den månatliga basinkomsten 1 000 GDD. Varje människas grundläggande behov skulle därmed vara säkerställda från och med nu.

Bara med ett hållbart nytt ekonomiskt och finansiellt system kan 2000-talets utmaningar bemästras. Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat ett sådant system under de senaste 20 åren. Balanseringssystemet Gradido fungerar enligt naturens modell och kan ge oss och kommande generationer bestående välstånd och fredlig samexistens.

För mer information om "aktiv basinkomst" enligt Gradido-modellen, se https://gradido.net/de/basic-income/

Om Gradido Academy

Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat en alternativ "gemensam god valuta" med naturen som förebild. Naturen följer regeln att det är bara när något går bort som något nytt kan uppstå och därmed är det möjligt att åstadkomma en långsiktig förbättring (evolution). Dess framgångsrecept är "livets kretslopp". Om vår ekonomi också skulle följa denna naturliga cykel skulle det lösa praktiskt taget alla världens penningrelaterade problem, enligt experterna på ekonomisk bionik. Gradido-modellen bygger på idén att inte bara varje person utan även varje stat får en inkomst som skapas på kreditbasis. På så sätt kan den utföra alla sina uppgifter utan att ta ut skatt. Deflation och inflation hör till det förflutna. Ekonomin befrias från det ständiga tvånget att växa, och faran för en kollaps av det finansiella systemet är äntligen avvärjd. (www.gradido.net)