Kun "livets naturlige økonomi" kan bekæmpe fattigdom

Forståelse, udnyttelse og beskyttelse af naturen

Künzelsau,17.06.2021 - Da rejser, restaurantbesøg, teateraftener og sociale sammenkomster var forbudt, fandt mange mennesker en helt ny tilgang til naturen og en sundere livsstil. Madlavningskurser blomstrede under lukningen, og det samme gjorde urte- og grøntsagshaver i hjemmet. Vandreture i omgivelserne gav et rørende indtryk af skønheden, rigdommen og de mange skjulte skatte omkring os. Disse erfaringer giver ikke kun mulighed for at udvise større forsigtighed i vores omgang med jordens ressourcer og vores egne behov. Naturens opskrifter på succes, som har vist sig gennem milliarder af år, er også nøglen til en verdensomspændende sejr over sult og fattigdom. Gradido Academy for Economic Bionics har i over tyve års forskningsarbejde udviklet et system for "Natural Economy of Life" baseret på den naturlige cyklus af tilblivelse og bortgang. Denne "Gradido-model" har potentiale til at gøre en ende på fattigdom, sult, krige og miljøødelæggelse verden over.

Forskere opfordrer til nytænkning

Flere og flere mennesker bliver opmærksomme på behovet for en kursændring. I anledning af udgivelsen af hans nye bog "Mensch, Erde! Vi kunne have det så dejligt": "Langsomt går det op for os: Sundhed er mere end piller og apparater. For at være sundt har vi først og fremmest brug for noget at spise, drikke og ånde. Og tålelige udendørstemperaturer. Der findes kun sunde mennesker på en sund jord." Juniorprofessor Dr. Verena Seufert, som har fået en million euro fra Robert Bosch Stiftung til at forske i bæredygtig udnyttelse af naturressourcer ved universitetet i Hohenheim, kræver også: "Vi skal finde bæredygtige måder at producere fødevarer på, så vi kan brødføde alle på jorden på lang sigt." Margret Baier, indehaver af Gradido Academy for Economic Bionics, går et afgørende skridt videre: "Vi skal bruge naturen som forbillede. Kun med et nyt monetært system baseret på liv, kærlighed, medfølelse og symbiose kan menneskeheden klare udfordringerne til gavn for alle. Vi har brug for sunde penge til en sund verden."

Gradido ønsker at brødføde hele menneskeheden og beskytte jorden

Eksperter i økonomisk bionik har fundet løsningen på at brødføde alle mennesker på jorden og beskytte naturen i Gradido-modellen. Dette nye økonomiske og finansielle system blev udviklet på det uafhængige forskningsinstitut af samme navn i løbet af mere end to årtier på grundlag af de mest præcise naturobservationer. I Leonardo da Vincis tradition har de økonomiske bionikeksperter skabt et system, der har potentiale til at besejre sult og fattigdom én gang for alle. Medstifteren af akademiet, Bernd Hückstädt, forklarer: "Allerede i dag kunne man forsyne dobbelt så mange mennesker som verdens befolkning med fødevarer af biologisk høj kvalitet. Men det mislykkes på grund af det gamle gældspengesystem. Så længe en persons rigdom uundgåeligt fører til en andens gæld, vil folk i fattige lande aldrig få tilstrækkelig adgang til livsvigtige ressourcer."

Ny pengeskabelse fører endelig til global retfærdighed

Indførelsen af Gradido-modellen kan derimod føre til en balance mellem fattige lande og rige industrilande. Dette ville faktisk blive opnået ved at skabe tre gange penge til alle mennesker på jorden, hvilket ville sikre økonomisk velstand for alle lande i verden. Endelig ville de lande, der i årtier forgæves har kæmpet mod fattigdom og sult, også få råd til de teknologier og den knowhow, der er uundværlige for en bæredygtig fødevareproduktion.

Den "tredobbelte trivsel" for livskvalitet og afslappet udvikling

Den dyrebare kerne i Gradido-modellen er det "tredobbelte gode". På grundlag af dette etiske princip tjener systemet lige meget den enkeltes, fællesskabets og den større helhedens velbefindende. Den enkelte har mulighed for at modtage 1000 Gradido (GDD) om måneden som en aktiv basisindkomst og til gengæld bidrage til samfundet med aktiviteter, som han eller hun kan lide at lave eller er særlig dygtig til. Kreativitet og udvikling af potentiale bør være tilgængelig for alle takket være denne grundlæggende økonomiske sikkerhed og sikre sund udvikling og livskvalitet. Fællesskabet vil også modtage 1000 Gradido (GDD) pr. person pr. måned. Skatter og redningspakker til en værdi af milliarder vil således blive overflødige. Det finansielle system, der er befriet fra det konstante vækstpres, opnår den nødvendige stabilitet.

Beskyttelse af natur og miljø er programmet

Kompensations- og miljøfonden (AUF) er i Gradido-modellen indregnet som en ekstra pulje på statsbudgettet. Den anvendes udelukkende til genopretning og bevarelse af natur og miljø. I alt omfatter den lige så mange Gradido (GDD) som statsbudgetterne i alle de lande, der deltager i Gradido-modellen, tilsammen og vil således være den største miljøpulje, der nogensinde er blevet udtænkt i menneskehedens historie. Naturen ville således få den bedst mulige beskyttelse uden at det ville være en økonomisk byrde for den enkelte.

Global velstand som grundlag for varig fred

Ifølge økonomisk biologisk forskning forårsager det gamle gældspengesystem konflikter og krige med nærmest matematisk konsistens. Den fredelige overgang til en "naturlig livsøkonomi" vil fjerne hovedårsagen til krige. Bernd Hückstädt forklarer: "Hvis mennesker verden over endelig kan få del i alt det, som vores jord har at tilbyde os, og leve sundt, vil grundlaget for global velstand og fred være lagt.

Tid til fusionen

Ifølge de økonomiske bionikeksperter har de seneste års krise gjort det nuværende økonomiske og finansielle systems mangelfulde karakter meget synlig, som om det var under et brændende glas. "Mange mennesker har forstået, at tiden er inde til en kursændring", understreger Margret Baier: "Flere og flere ligesindede mennesker træder frem på Gradido Academy for at fremme transformationen til en bedre verden." I ånden af et "stort samarbejde" stræber tænkere og forskere fra en lang række forskellige discipliner efter at bane vejen for en fremtid, der er egnet til børnebørn i fred og harmoni med naturen. Mange af disse våbenbrødre benytter sig også af muligheden for at udvikle deres idéer og visioner i Gradido-podcasten - for at få det store samarbejde om realiseringen af Gradido-modellen til at vokse endnu mere.

Nærmere oplysninger om Gradido-modellen og Gradido-podcasten findes på www.gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet en alternativ "fælles god valuta", der er inspireret af naturen. Naturen følger reglen om, at kun hvor noget går bort, kan noget nyt opstå, og dermed er langsigtet forbedring (evolution) mulig. Dens opskrift på succes er "livets cyklus". Hvis vores økonomi også fulgte denne naturlige cyklus, ville det ifølge de økonomiske bionikere løse stort set alle verdens pengeproblemer. Gradido-modellen er baseret på den idé, at ikke kun hver enkelt person, men også hver enkelt stat modtager en indkomst, der er oprettet på kreditbasis. På den måde kan den udføre alle sine opgaver uden at opkræve skatter. Deflation og inflation hører fortiden til. Økonomien er befriet fra det konstante pres for at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er endelig afværget. (www.gradido.net)