Μεγάλη Συνεργασία: Ατζέντα για την Ευτυχία - μια νέα αφετηρία

Φιλοξενούμενος: Johannes Grassl

Ο Johannes Grassl εργάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος για ηγέτες από το 2005. Την ίδια χρονιά, έγινε ηγετικό μέλος του Swiss Leaders' Integrity Foundation, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας και του προφίλ των διευθυντικών στελεχών υπό την έννοια της χριστιανικής επιχειρηματικής ηθικής. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, συμμετέχει τακτικά και μιλάει σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις για διευθυντές ή επιχειρηματίες. Από το 2014, ο Grassl είναι εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ακεραιότητας Ηγετών.

Αριστερά:
https://www.johannesgrassl.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Grassl

Κείμενο ( αυτόματα μεταφρασμένο)

Ανακοίνωση για τα cookies του WordPress από το Real Cookie Banner