Stort samarbete: Agenda för lycka - en ny början

Gäst: Johannes Grassl

Johannes Grassl har arbetat som oberoende konsult för ledare sedan 2005. Samma år blev han en ledande medlem i Swiss Leaders' Integrity Foundation, vars syfte är att stärka chefernas personlighet och profil i enlighet med kristen affärsetik. Som en del av denna verksamhet deltar han regelbundet i konferenser och andra evenemang för chefer och företagare. Sedan 2014 har Grassl varit verkställande direktör och styrelseledamot för Leaders' Integrity Foundation.

Vänster:
https://www.johannesgrassl.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Grassl

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies