Gradido Akadeemia kutsub pensionäre täisväärtuslikule vanaduspõlvele

Vaene ja üksildane vanadus?

Künzelsau,13.07.2021 - Pensionäride väljavaated on sünged: vanadusvaesuse ohu ja kasvava üksinduse tõttu muutub "hästi teenitud pensionile jäämine" sageli tõeliseks õudusstsenaariumiks. Praegused uuringud ennustavad vanurite vaesuse pidevat suurenemist. Arstid hoiatavad kasvavast sotsiaalsest isolatsioonist tulenevate terviseriskide eest. Samal ajal kui poliitikud arutavad tööea pikendamist ja suuremaid pensionimakseid, on Gradido Akadeemia majandusbioonika eksperdid juba ammu välja töötanud veenva lähenemisviisi inimeste pensionile jäämise tagamiseks. Ja oma uue majandus- ja finantsmudeli kontseptsioonis on nad ankurdanud ka väljapääsu vanaduspõlve üksindusest.

Iga viies pensionär võib varsti sattuda vanaduspõlve vaesusesse

Kuigi üha enam pensionäridel on keskmine sissetulek, tuvastas Bertelsmanni fond juba 2017. aastal uuringus "Vanaduspõlvevaesuse areng kuni aastani 2036" pidevalt kasvava vanaduspõlvevaesuse riski. Pensionärid, kelle netosissetulek on alla 958 euro, loetakse vaesusriskis olevateks. Kuna tulevaste pensionäride vaesusrisk tõuseb 16 protsendilt 2015. aastal 20 protsendini 2036. aastal, võib iga viies uus pensionär varsti sattuda vanadusvaesusriskisse. Demograafiliste muutuste tõttu peab üha vähem töötavaid inimesi maksma üha rohkemate pensionäride eest.

Põlvkondadevaheline leping on ebaõnnestunud

"Niikaua, kuni mõnede krediit on teiste võlg, ei toimi ükski majandus- ja finantsmudel pikemas perspektiivis," analüüsib Bernd Hückstädt, Gradido Akadeemia kaasasutaja, praegust ähvardavat arengut. Sõltumatu uurimisinstituudi majandusbioonika eksperdid on aastatuhandeid vanade looduse edumudelite põhjal kaks aastakümmet töötanud välja ühise hüve kontseptsiooni, mis põhineb võlg-rahapõhimõttest eemaldumisel ja Gradido (GDD) kasutuselevõtul. Uut tüüpi majandus- ja finantssüsteemi eetiline põhikontseptsioon on orienteeritud "kolmele hüvele", et luua üksikisikule parimad võimalikud elu- ja arenguvõimalused, kindlustada kogukonna sotsiaalne elu ja kaitsta loodust nii hästi kui võimalik. Igas vanuses inimestel on võimalus saada 1000 Gradido (GDD) kuus "aktiivse põhisissetulekuna". Vastutasuks võtavad nad kogukonnas ülesanded, mida neile meeldib teha ja mida nad teevad eriti hästi. Ühenduse jaoks tõmmatakse ka 1000 Gradido (GDD) inimese ja kuu kohta, mis muudab maksud üleliigseks. Kolmas sammas on veel 1000 Gradido, mis eraldatakse igakuiselt keskkonnafondi ja mis on pühendatud looduskaitsele.  

Eluaegne turvalisus ja hooldus

Lisaks "aktiivsele põhisissetulekule" saavad eakad inimesed veel 1000 gradido kuus "tingimusteta põhisissetuleku" kujul ja on seega optimaalselt kindlustatud kuni oma elu lõpuni. "Me oleme loonud paindlikud lahendused, et tagada igale inimesele hoolitsus. Meie eesmärk on võtta inimestelt hirm vananemise ees ja anda neile selle asemel tagasi nende väärikus, tervis ja elurõõm - kuni viimase elupäevani," ütleb akadeemia tegevdirektor Margret Baier.

Sotsiaalne osalemine on vanaduspõlves elukvaliteedi seisukohalt oluline

Selle eesmärgi saavutamiseks tugineb Gradido mudel ka "tingimusteta osalemisele" kogukonna elus. See võimaldab igal inimesel olla kaasatud ühisesse hüvangusse nii kaua, kui ta seda soovib, ja jääda ühiskonnaelu osaks. "Sageli ei saa vanad inimesed enam üldse mingit positiivset kinnitust ja seega tekib neil tunne, et neid ei vajata enam. See halvab ja kahjustab tervist, sest ühiskondlikus elus osalemine on hädavajalik ka vanemas eas," selgitab Margret Baier, "pealegi saab eakate vabatahtliku pühendumusega täita olulisi ühiskondlikke ülesandeid, millega muidu oleks peaaegu võimatu toime tulla."

Üksindus võib kahekordistada dementsuse riski

Üksindus vanemas eas ja depressiivne meeleolu mõjutavad nii vaimset kui ka füüsilist tervist. "Kui inimesed on sotsiaalselt isoleeritud ja neil on pikka aega vähe sotsiaalseid kontakte, võib see põhjustada ka tõsiseid füüsilisi sümptomeid," rõhutab Andreas Meyer-Lindenberg, psühhiaater ja Mannheimi Vaimse Tervise Keskinstituudi direktor. Pärast 800 eaka inimese nelja-aastast uuringut leidsid Ameerika teadlased, et üksildus kahekordistab riski haigestuda vanadusdementsusesse.

Gradido lubab hooldust kuni elu lõpuni

"Meie eesmärk on, et kõik inimesed saaksid elada turvaliselt, täisväärtuslikult, võimalikult tervena ja õnnelikult oma elu esimesest kuni viimase päevani," täpsustab Bernd Hückstädt ja lisab: "Kuna nende inimeste arv, kelle igapäevaelu on neist paradiislikest tingimustest kilomeetrite kaugusel, kasvab iga päevaga, on viimane aeg ümber mõelda. Seetõttu kutsume igas vanuses sarnaselt mõtlevaid inimesi toetama meid meie püüdlustes rahumeelsete muutuste nimel ja tegema koostööd Gradido Akadeemiaga."

Üksikasjad Gradido mudeli ja Gradido podcasti kohta aadressil www.gradido.net

Gradido Akadeemia kohta
Gradido Academy for Economic Bionics on välja töötanud alternatiivse "ühisraha", mille eeskujuks on loodus. Loodus järgib reeglit, et ainult seal, kus midagi läheb kaduma, võib tekkida midagi uut ja seega on võimalik pikaajaline areng (evolutsioon). Selle edu retsept on "elutsükkel". Kui ka meie majandus järgiks seda loomulikku tsüklit, lahendaks see majandusbioonika ekspertide sõnul praktiliselt kõik maailma rahaga seotud probleemid. Gradido mudel põhineb ideel, et mitte ainult iga inimene, vaid ka iga riik saab krediidipõhiselt loodud tulu. Sellega saab ta täita kõiki oma ülesandeid ilma makse kogumata. Deflatsioon või inflatsioon on minevik. Majandus vabaneb pidevast kasvukohustusest, finantssüsteemi kokkuvarisemise oht on lõplikult välditud. (www.gradido.net)

WordPress Cookie teatis Real Cookie Banner'i poolt