Akademia Gradido zaprasza emerytów na satysfakcjonującą starość

Biedni i samotni na starość?

Künzelsau, 13.07.2021 - Perspektywy dla emerytów są ponure: ze względu na zagrożenie ubóstwem w podeszłym wieku i rosnącą samotność "zasłużona emerytura" staje się często prawdziwym horrorem. Obecne badania przewidują stały wzrost ubóstwa osób starszych. Lekarze ostrzegają przed zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z rosnącej izolacji społecznej. Podczas gdy politycy dyskutują o wydłużeniu okresu aktywności zawodowej i wyższych składkach emerytalnych, eksperci bioniki ekonomicznej z Akademii Gradido już dawno opracowali przekonujące podejście do kwestii zabezpieczenia emerytalnego. W koncepcji nowego modelu ekonomiczno-finansowego zakotwiczyli również sposób na wyjście z samotności w starszym wieku.

Jeden na pięciu emerytów może być wkrótce zagrożony ubóstwem z powodu podeszłego wieku

Mimo że coraz więcej emerytów ma średnie dochody, Fundacja Bertelsmanna już w 2017 roku w opracowaniu "Rozwój ubóstwa osób starszych do 2036 roku" wskazała na stale rosnące zagrożenie ubóstwem osób starszych. Emeryci, których dochód netto jest niższy niż 958 euro, są uważani za zagrożonych ubóstwem. Przy wzroście zagrożenia ubóstwem wśród przyszłych emerytów z 16 proc. w 2015 r. do 20 proc. w 2036 r., jeden na pięciu nowych emerytów może być wkrótce zagrożony ubóstwem z tytułu starości. Ze względu na zmiany demograficzne coraz mniejsza liczba osób pracujących musi płacić na coraz większą liczbę emerytów.

Umowa międzypokoleniowa nie sprawdziła się

"Dopóki kredyt jednych będzie długiem innych, dopóty żaden model ekonomiczny i finansowy nie będzie funkcjonował na dłuższą metę" - tak Bernd Hückstädt, współzałożyciel Akademii Gradido, analizuje groźny rozwój sytuacji. Bazując na tysiącletnich modelach sukcesu natury, eksperci ekonomicznej bioniki niezależnego instytutu badawczego poświęcili dwie dekady na opracowanie koncepcji dobra wspólnego, która opiera się na odwróceniu się od zasady długu-pieniądza i wprowadzeniu Gradido (GDD). Podstawowa koncepcja etyczna nowego typu systemu ekonomiczno-finansowego zorientowana jest na "potrójne dobro", aby stworzyć jednostce jak najlepsze możliwości życia i rozwoju, zabezpieczyć życie społeczne wspólnoty i jak najlepiej chronić przyrodę. Ludzie w każdym wieku mają możliwość otrzymania 1000 Gradido (GDD) miesięcznie jako "Aktywny Dochód Podstawowy". W zamian za to podejmują się zadań we wspólnocie, które lubią i wykonują szczególnie dobrze. Wspólnota otrzymuje również 1000 Gradido (GDD) na osobę i miesiąc, co sprawia, że podatki są zbędne. Trzeci filar to kolejne 1000 Gradido, które jest pobierane co miesiąc na fundusz ekologiczny i przeznaczane na ochronę przyrody.  

Bezpieczeństwo i opieka przez całe życie

Oprócz "Aktywnego dochodu podstawowego" osoby starsze otrzymują miesięcznie kolejne 1000 Gradido w formie "Bezwarunkowego dochodu podstawowego" i są w ten sposób optymalnie zabezpieczone do końca życia. "Stworzyliśmy tu elastyczne rozwiązania, aby móc zagwarantować opiekę dla każdego człowieka. Naszym celem jest odebranie ludziom strachu przed starzeniem się i przywrócenie im godności, zdrowia i radości życia - aż do ostatniego dnia życia", mówi Margret Baier, Dyrektor Zarządzający Akademii.

Uczestnictwo w życiu społecznym ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia w starszym wieku

Aby osiągnąć ten cel, model Gradido opiera się również na "Bezwarunkowym uczestnictwie" w życiu społeczności. Dzięki niej każdy człowiek może angażować się w dobro wspólne tak długo, jak tego chce, i pozostać częścią życia społecznego. "Często starsi ludzie nie otrzymują już pozytywnej afirmacji i w ten sposób rozwijają w sobie poczucie, że nie są już potrzebni. To paraliżuje i szkodzi zdrowiu, ponieważ udział w życiu społecznym jest niezbędny nawet w podeszłym wieku - wyjaśnia Margret Baier - ponadto dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu osób starszych można realizować ważne zadania społeczne, które w przeciwnym razie byłyby prawie niemożliwe do wykonania."

Samotność może podwoić ryzyko demencji

Samotność w starszym wieku i nastroje depresyjne wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne. "Jeśli ludzie są izolowani społecznie i mają mało kontaktów społecznych przez długi okres czasu, może to również powodować poważne objawy fizyczne" - podkreśla Andreas Meyer-Lindenberg, psychiatra i dyrektor w Centralnym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Mannheim. Po czteroletnich badaniach 800 starszych osób, amerykańscy naukowcy odkryli, że samotność podwaja ryzyko rozwoju demencji starczej.

Gradido obiecuje opiekę do końca życia

"Naszym celem jest, aby wszyscy ludzie mogli żyć bezpiecznie, w pełni, możliwie jak najzdrowiej i szczęśliwie od pierwszego do ostatniego dnia swojego życia" - wyjaśnia Bernd Hückstädt i dodaje: "Ponieważ liczba osób, których codzienne życie jest oddalone o wiele mil od tych rajskich warunków, rośnie z dnia na dzień, nadszedł najwyższy czas, aby to przemyśleć. Dlatego zapraszamy osoby o podobnych poglądach, w każdym wieku, do wsparcia nas w dążeniu do pokojowej transformacji i do współpracy z Akademią Gradido".

Szczegóły na temat modelu Gradido i podcastu Gradido na stronie www.gradido.net

O Akademii Gradido
Akademia Bioniki Gospodarczej Gradido opracowała alternatywną "wspólną dobrą walutę" w oparciu o modele przyrodnicze. Natura kieruje się zasadą, że tylko tam, gdzie coś przemija, może pojawić się coś nowego, a zatem możliwa jest długofalowa poprawa (ewolucja). Jego receptą na sukces jest "cykl życia". Gdyby nasza gospodarka również podążała tym naturalnym cyklem, to według oceny biologów ekonomicznych praktycznie wszystkie problemy monetarne świata mogłyby zostać rozwiązane. Model Gradido opiera się na założeniu, że nie tylko każda osoba, ale również każde państwo otrzymuje dochody generowane na zasadzie kredytu. Może więc wykonywać wszystkie swoje zadania bez konieczności pobierania podatków. Deflacja lub inflacja należą do przeszłości. Gospodarka zostaje uwolniona od ciągłego przymusu wzrostu, niebezpieczeństwo załamania się systemu finansowego zostaje w końcu zażegnane. (www.gradido.net)

Powiadomienie o plikach cookie WordPress przez Real Cookie Banner