Akademie Gradido zve důchodce na spokojené stáří

Chudí a osamělí ve stáří?

Künzelsau,13.07.2021 - Vyhlídky důchodců jsou neradostné: kvůli hrozbě starobní chudoby a rostoucí osamělosti se "zasloužený důchod" často stává skutečným hororovým scénářem. Současné studie předpovídají neustálý nárůst chudoby ve stáří. Lékaři varují před zdravotními riziky rostoucí sociální izolace. Zatímco politici diskutují o prodloužení pracovního života a vyšších příspěvcích na důchod, odborníci na ekonomickou bioniku z Akademie Gradido již dávno vypracovali přesvědčivý přístup k zajištění lidí v důchodu. A v koncepci svého nového ekonomického a finančního modelu zakotvili také cestu z osamělosti ve stáří.

Každý pátý důchodce by mohl být brzy ohrožen chudobou ve stáří

Přestože stále více důchodců má střední příjem, Bertelsmannova nadace již v roce 2017 ve studii "Vývoj chudoby ve stáří do roku 2036" identifikovala neustále rostoucí riziko chudoby ve stáří. Důchodci, jejichž čistý příjem je nižší než 958 eur, jsou považováni za ohrožené chudobou. Vzhledem k tomu, že riziko chudoby u budoucích důchodců vzroste z 16 % v roce 2015 na 20 % v roce 2036, může být brzy chudobou ve stáří ohrožen každý pátý nový důchodce. V důsledku demografických změn musí stále méně pracujících platit na stále více důchodců.

Mezigenerační smlouva selhala

"Dokud bude úvěr jedněch dluhem druhých, nebude žádný ekonomický a finanční model dlouhodobě fungovat," analyzuje současný hrozivý vývoj Bernd Hückstädt, spoluzakladatel Gradido Academy. Odborníci na ekonomickou bioniku z nezávislého výzkumného institutu, kteří vycházejí z tisíciletých modelů úspěchu přírody, strávili dvě desetiletí vývojem koncepce společného dobra, která je založena na odvrácení se od principu dluhu a peněz a zavedení Gradida (GDD). Základní etická koncepce nového typu ekonomického a finančního systému je zaměřena na "trojí dobro", aby se vytvořily co nejlepší možnosti pro život a rozvoj jednotlivce, aby se zajistil společenský život společnosti a aby se co nejlépe chránila příroda. Lidé všech věkových kategorií mají možnost získat 1000 Gradido (GDD) měsíčně jako "aktivní základní příjem". Na oplátku se ujímají úkolů v komunitě, které dělají rádi a zvláště dobře. Obec také dostává 1000 Gradido (GDD) na osobu a měsíc, což činí daně zbytečnými. Třetím pilířem je dalších 1000 Gradido, které se měsíčně čerpají do fondu životního prostředí a jsou určeny na ochranu přírody.  

Celoživotní bezpečnost a péče

Kromě "aktivního základního příjmu" dostávají starší lidé dalších 1000 Gradido měsíčně ve formě "nepodmíněného základního příjmu" a jsou tak optimálně zajištěni až do konce života. "Vytvořili jsme zde flexibilní řešení, abychom mohli zaručit péči pro každého jednotlivce. Naším cílem je zbavit lidi strachu ze stárnutí a naopak jim vrátit důstojnost, zdraví a radost ze života - až do posledního dne života," říká Margret Baierová, výkonná ředitelka Akademie.

Účast na společenském životě je zásadní pro kvalitu života ve stáří

K dosažení tohoto cíle je model Gradido založen také na "bezpodmínečné účasti" na životě komunity. Umožňuje každému člověku podílet se na společném dobru, dokud si to přeje, a zůstat součástí společenského života. "Starým lidem se často už nedostává vůbec žádného pozitivního potvrzení, a tak si vypěstují pocit, že už je nikdo nepotřebuje. To ochromuje a poškozuje zdraví, protože účast na společenském životě je i ve stáří nezbytná," vysvětluje Margret Baierová, "navíc lze díky dobrovolnému nasazení starších lidí plnit důležité společenské úkoly, které by jinak bylo téměř nemožné zvládnout."

Osamělost může zdvojnásobit riziko demence

Osamělost ve stáří a depresivní nálady ovlivňují duševní i fyzické zdraví. "Pokud jsou lidé dlouhodobě sociálně izolovaní a mají málo sociálních kontaktů, může to způsobit i vážné fyzické příznaky," zdůrazňuje Andreas Meyer-Lindenberg, psychiatr a ředitel Ústředního ústavu duševního zdraví v Mannheimu. Američtí vědci po čtyřleté studii na 800 starších lidech zjistili, že osamělost zdvojnásobuje riziko vzniku stařecké demence.

Gradido slibuje péči až do konce života

"Naším cílem je, aby všichni lidé mohli žít bezpečně, plnohodnotně, co nejzdravěji a šťastně od prvního do posledního dne svého života," upřesňuje Bernd Hückstädt a dodává: "Protože počet těch, jejichž každodenní život je na míle vzdálen těmto rajským podmínkám, každým dnem roste, je nejvyšší čas se nad tím zamyslet. Vyzýváme proto stejně smýšlející lidi všech věkových kategorií, aby nás podpořili v našem úsilí o mírovou transformaci a spolupracovali s Akademií Gradido."

Podrobnosti o modelu Gradido a podcastu Gradido na adrese www.gradido.net

O Akademii Gradido
Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku vyvinula alternativní "měnu společného dobra", která je založena na přírodním vzoru. Příroda se řídí pravidlem, že pouze tam, kde něco zaniká, může vzniknout něco nového, a tak je možné dlouhodobé zlepšování (evoluce). Jejím receptem na úspěch je "koloběh života". Kdyby se i naše ekonomika řídila tímto přirozeným cyklem, vyřešilo by to podle odborníků na ekonomickou bioniku prakticky všechny problémy světa spojené s penězi. Model Gradido je založen na myšlence, že nejen každá osoba, ale i každý stát dostává příjem vytvořený na základě úvěru. Díky tomu může plnit všechny své úkoly bez výběru daní. Deflace nebo inflace jsou minulostí. Ekonomika je osvobozena od neustálého nutkání růst, nebezpečí zhroucení finančního systému je konečně zažehnáno. (www.gradido.net)

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner