Gradido Academy bjuder in pensionärer till en meningsfull ålderdom

Fattig och ensam på ålderns höst?

Künzelsau,13.07.2021 - Utsikterna för pensionärer är dystra: på grund av hotet om fattigdom bland äldre och växande ensamhet blir den "välförtjänta pensionen" ofta ett verkligt skräckscenario. Enligt aktuella studier kommer fattigdomen bland äldre att öka stadigt. Läkare varnar för hälsoriskerna med den ökande sociala isoleringen. Medan politikerna diskuterar en förlängning av arbetslivet och högre pensionsavgifter har de ekonomiska bionikerna vid Gradido Academy sedan länge utvecklat en övertygande strategi för att försörja människor i pension. Och i utformningen av deras nya ekonomiska och finansiella modell har de också förankrat en väg ut ur ensamheten på ålderns höst.

En av fem pensionärer kan snart riskera att drabbas av åldersfattigdom

Även om allt fler pensionärer har en medelinkomst, konstaterade Bertelsmann-stiftelsen redan 2017 i studien "Development of old-age poverty until 2036" att risken för åldersfattigdom ökar stadigt. Pensionärer vars nettoinkomst är mindre än 958 euro anses vara i riskzonen för fattigdom. Risken för fattigdom bland framtida pensionärer ökar från 16 procent 2015 till 20 procent 2036, vilket innebär att en av fem nya pensionärer snart kan riskera att drabbas av fattigdom bland äldre. På grund av de demografiska förändringarna måste allt färre förvärvsarbetande betala för allt fler pensionärer.

Kontraktet mellan generationerna har misslyckats

"Så länge som någras kredit är andras skuld kommer ingen ekonomisk och finansiell modell att fungera på lång sikt", säger Bernd Hückstädt, medgrundare av Gradido Academy, om den hotfulla nuvarande utvecklingen. Med utgångspunkt i naturens tusenåriga framgångsmodeller har experterna på ekonomisk bionik vid det oberoende forskningsinstitutet under två decennier utvecklat ett koncept för det gemensamma bästa som bygger på att man vänder sig bort från principen om skuldpengar och inför Gradido (GDD). Det grundläggande etiska konceptet för den nya typen av ekonomiska och finansiella system är inriktat på det "trefaldiga goda" för att skapa bästa möjliga möjligheter till liv och utveckling för individen, trygga det sociala livet i samhället och skydda naturen efter bästa förmåga. Människor i alla åldrar har möjlighet att få 1000 Gradido (GDD) per månad som en "aktiv basinkomst". I gengäld tar de på sig uppgifter i samhället som de tycker om att göra och som de är särskilt duktiga på. För samhället dras också 1000 Gradido (GDD) per person och månad, vilket gör skatterna överflödiga. Den tredje pelaren är ytterligare 1 000 Gradido, som varje månad tas ut till en miljöfond för naturskydd.  

Livslång trygghet och vård

Utöver den aktiva basinkomsten får äldre personer ytterligare 1 000 Gradido per månad i form av en ovillkorlig basinkomst och får därmed en optimal försörjning fram till slutet av livet. "Vi har skapat flexibla lösningar här för att kunna garantera vård för varje individ. Vårt mål är att ta bort människors rädsla för att åldras och istället ge dem sin värdighet, sin hälsa och sin livsglädje tillbaka - ända till livets sista dag", säger Margret Baier, akademins verkställande direktör.

Socialt deltagande är viktigt för livskvaliteten i ålderdomen

För att uppnå detta mål bygger Gradido-modellen också på "villkorslöst deltagande" i samhällslivet. Den gör det möjligt för varje person att delta i det gemensamma bästa så länge han eller hon vill det och att förbli en del av samhällslivet. "Ofta får gamla människor inte längre någon positiv bekräftelse alls och får därför en känsla av att de inte längre behövs. Detta förlamar och skadar hälsan, eftersom deltagande i det sociala livet är oumbärligt även på äldre dagar", förklarar Margret Baier, "dessutom kan viktiga sociala uppgifter som annars skulle vara nästan omöjliga att klara av utföras tack vare äldre personers frivilliga engagemang."

Ensamhet kan fördubbla risken för demens

Ensamhet i ålderdomen och depressiva stämningar påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. "Om människor är socialt isolerade och har få sociala kontakter under en längre tid kan detta också orsaka allvarliga fysiska symtom", betonar Andreas Meyer-Lindenberg, psykiater och chef för Centralinstitutet för psykisk hälsa i Mannheim. Efter en fyraårig studie av 800 äldre personer fann amerikanska forskare att ensamhet fördubblar risken för att utveckla senildemens.

Gradido lovar vård i livets slutskede

"Vårt mål är att alla människor ska kunna leva säkert, fullt ut, så hälsosamt som möjligt och lyckligt från den första till den sista dagen i sitt liv", förklarar Bernd Hückstädt och tillägger: "Eftersom antalet personer vars vardag ligger långt ifrån dessa paradisiska förhållanden ökar varje dag är det hög tid att tänka om. Vi inbjuder därför likasinnade människor i alla åldrar att stödja oss i vår strävan efter en fredlig omvandling och att samarbeta med Gradido Academy".

Mer information om Gradido-modellen och Gradido-podden finns på följande adress www.gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat en alternativ "gemensam god valuta" med naturen som förebild. Naturen följer regeln att det är bara när något går bort som något nytt kan uppstå och därmed är det möjligt att åstadkomma en långsiktig förbättring (evolution). Dess framgångsrecept är "livets kretslopp". Om vår ekonomi också skulle följa denna naturliga cykel skulle det lösa praktiskt taget alla världens penningrelaterade problem, enligt experterna på ekonomisk bionik. Gradido-modellen bygger på idén att inte bara varje person utan även varje stat får en inkomst som skapas på kreditbasis. På så sätt kan den utföra alla sina uppgifter utan att ta ut skatt. Deflation och inflation hör till det förflutna. Ekonomin befrias från det ständiga tvånget att växa, och faran för en kollaps av det finansiella systemet är äntligen avvärjd. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies