Gradido Academie nodigt gepensioneerden uit tot een bevredigende oude dag

Arm en eenzaam op oudere leeftijd?

Künzelsau,13.07.2021 - De vooruitzichten voor gepensioneerden zijn somber: door de dreigende armoede onder ouderen en de toenemende eenzaamheid wordt de "welverdiende pensionering" vaak een heus horrorscenario. Huidige studies voorspellen een gestage toename van armoede onder ouderen. Artsen waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van toenemend sociaal isolement. Terwijl politici discussiëren over een verlenging van het beroepsleven en hogere pensioenpremies, hebben de economische bionica-experts van de Gradido Academie allang een overtuigende aanpak ontwikkeld om in de oudedagsvoorziening te voorzien. En in de conceptie van hun nieuw economisch en financieel model hebben zij ook een uitweg uit de eenzaamheid op oudere leeftijd verankerd.

Een op de vijf gepensioneerden loopt binnenkort het risico in armoede te vervallen

Hoewel steeds meer gepensioneerden een middeninkomen hebben, heeft de Bertelsmann-stichting in 2017 in de studie "Development of old-age poverty until 2036" al een gestaag toenemend risico op armoede onder ouderen vastgesteld. Gepensioneerden met een netto-inkomen van minder dan 958 euro worden geacht een armoederisico te lopen. Nu het armoederisico onder toekomstige gepensioneerden stijgt van 16 procent in 2015 tot 20 procent in 2036, loopt een op de vijf nieuwe gepensioneerden binnenkort het risico in armoede te vervallen. Als gevolg van demografische veranderingen moeten steeds minder werkenden voor steeds meer gepensioneerden betalen.

Het intergenerationele contract heeft gefaald

"Zolang het krediet van de een de schuld van de ander is, zal geen enkel economisch en financieel model op de lange termijn werken", zo analyseert Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Gradido Academie, de bedreigende huidige ontwikkeling. Op basis van de millennia-oude succesmodellen van de natuur hebben de economische bionica-experts van het onafhankelijke onderzoeksinstituut gedurende twee decennia een concept van het algemeen welzijn ontwikkeld dat gebaseerd is op het afzweren van het schuld-geld principe en het invoeren van de Gradido (GDD). Het ethische basisconcept van het nieuwe type economisch en financieel systeem is gericht op het "drievoudig goed", teneinde de best mogelijke kansen op leven en ontwikkeling voor het individu te creëren, het sociale leven van de gemeenschap veilig te stellen en de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Mensen van alle leeftijden hebben de mogelijkheid om 1000 Gradido (GDD) per maand te ontvangen als een "Actief Basisinkomen". In ruil daarvoor nemen zij taken in de gemeenschap op zich die zij graag en bijzonder goed doen. De gemeenschap ontvangt ook 1000 Gradido (GDD) per persoon en per maand, wat belastingen overbodig maakt. De derde pijler is nog eens 1000 Gradido, die maandelijks wordt opgenomen voor een milieufonds en bestemd is voor de bescherming van de natuur.  

Levenslange veiligheid en zorg

Naast het "actieve basisinkomen" ontvangen ouderen nog eens 1000 Gradido per maand in de vorm van een "onvoorwaardelijk basisinkomen" en zijn zo optimaal voorzien tot het einde van hun leven. "We hebben hier flexibele oplossingen gecreëerd om zorg voor elk individu te kunnen garanderen. Ons doel is de angst van de mensen voor het ouder worden weg te nemen en hen in plaats daarvan hun waardigheid, hun gezondheid en de vreugde van het leven terug te geven - tot de laatste dag van hun leven", zegt Margret Baier, algemeen directeur van de Academie.

Sociale participatie is essentieel voor de kwaliteit van het leven op oudere leeftijd

Om dit doel te bereiken, is het Gradidomodel ook gebaseerd op "onvoorwaardelijke deelname" aan het leven van de gemeenschap. Het stelt eenieder in staat betrokken te zijn bij het algemeen welzijn zolang hij dat wenst en deel te blijven uitmaken van het maatschappelijk leven. "Vaak krijgen oude mensen helemaal geen positieve bevestiging meer en ontwikkelen zij daardoor het gevoel dat zij niet meer nodig zijn. Dit verlamt en schaadt de gezondheid, omdat deelname aan het sociale leven ook op hoge leeftijd onontbeerlijk is," legt Margret Baier uit, "bovendien kunnen door de vrijwillige inzet van ouderen belangrijke sociale taken worden vervuld die anders bijna niet meer te doen zouden zijn."

Eenzaamheid kan het risico op dementie verdubbelen

Eenzaamheid op oudere leeftijd en depressieve stemmingen beïnvloeden zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. "Als mensen langdurig sociaal geïsoleerd zijn en weinig sociale contacten hebben, kan dat ook ernstige lichamelijke klachten veroorzaken," benadrukt Andreas Meyer-Lindenberg, psychiater en directeur van het Centraal Instituut voor Geestelijke Gezondheid in Mannheim. Na een vier jaar durend onderzoek bij 800 ouderen ontdekten Amerikaanse onderzoekers dat eenzaamheid het risico op het ontwikkelen van seniele dementie verdubbelt.

Gradido belooft zorg tot het einde van het leven

"Ons doel is dat alle mensen van de eerste tot de laatste dag van hun leven veilig, volwaardig, zo gezond mogelijk en gelukkig kunnen leven", aldus Bernd Hückstädt en hij voegt eraan toe: "Aangezien het aantal mensen wier dagelijks leven mijlenver van deze paradijselijke omstandigheden verwijderd is, met de dag toeneemt, is het hoog tijd voor een herbezinning. Wij nodigen daarom gelijkgestemden van alle leeftijden uit om ons te steunen in ons streven naar een vreedzame transformatie en om samen te werken met de Gradido Academie".

Details over het Gradido model en de Gradido podcast op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner