Gradido Academy inviterer pensionisterne til en tilfredsstillende alderdom

Fattig og ensom i alderdommen?

Künzelsau,13.07.2021 - Udsigterne for pensionisterne er dystre: På grund af truslen om alderdomsfattigdom og voksende ensomhed bliver den "velfortjente pensionering" ofte til et sandt skrækscenarie. Aktuelle undersøgelser forudsiger en stadig stigning i fattigdommen blandt ældre. Læger advarer om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med den voksende sociale isolation. Mens politikerne diskuterer en forlængelse af arbejdslivet og højere pensionsbidrag, har de økonomiske bionikere fra Gradido Academy for længst udviklet en overbevisende metode til at forsørge folk på pension. Og i udformningen af deres nye økonomiske og finansielle model har de også forankret en vej ud af ensomheden i alderdommen.

En ud af fem pensionister kan snart risikere at blive ramt af fattigdom som ældre

Selv om flere og flere pensionister har en middelindkomst, konstaterede Bertelsmann-stiftelsen allerede i 2017 i undersøgelsen "Udvikling af alderdomsfattigdom frem til 2036" en støt stigende risiko for alderdomsfattigdom. Pensionister, hvis nettoindkomst er under 958 euro, anses for at være i risiko for fattigdom. Med en risiko for fattigdom blandt fremtidige pensionister, der stiger fra 16 procent i 2015 til 20 procent i 2036, kan en ud af fem nye pensionister snart risikere at blive ramt af alderdomsfattigdom. På grund af de demografiske ændringer skal færre og færre erhvervsaktive betale for flere og flere pensionister.

Kontrakten mellem generationerne er mislykkedes

"Så længe nogles kredit er andres gæld, vil ingen økonomisk og finansiel model fungere på lang sigt", analyserer Bernd Hückstädt, medstifter af Gradido Academy, den truende aktuelle udvikling. Med udgangspunkt i naturens årtusinder gamle succesmodeller har de økonomiske bionikeksperter fra det uafhængige forskningsinstitut brugt to årtier på at udvikle et begreb om det fælles gode, som er baseret på at vende sig bort fra gældspengeprincippet og indføre Gradido (GDD). Det grundlæggende etiske koncept for den nye type økonomiske og finansielle system er orienteret mod det "tredobbelte gode" med henblik på at skabe de bedst mulige muligheder for liv og udvikling for den enkelte, at sikre det sociale liv i samfundet og at beskytte naturen bedst muligt. Folk i alle aldre har mulighed for at modtage 1000 Gradido (GDD) om måneden som en "aktiv basisindkomst". Til gengæld påtager de sig opgaver i samfundet, som de kan lide at udføre, og som de er særligt dygtige til. Fællesskabet modtager også 1000 Gradido (GDD) pr. person og måned, hvilket gør skatter overflødige. Den tredje søjle er yderligere 1 000 Gradido, som hver måned udbetales til en miljøfond og er afsat til naturbeskyttelse.  

Livslang sikkerhed og pleje

Ud over den "aktive basisindkomst" modtager ældre mennesker yderligere 1.000 Gradido om måneden i form af en "ubetinget basisindkomst" og er således optimalt forsørget indtil livets afslutning. "Vi har skabt fleksible løsninger her for at kunne garantere pleje til den enkelte. Vores mål er at fjerne folks frygt for at blive ældre og i stedet give dem deres værdighed, deres sundhed og livsglæde tilbage - indtil den sidste dag i livet", siger Margret Baier, akademiets administrerende direktør.

Social deltagelse er afgørende for livskvaliteten i alderdommen

For at nå dette mål bygger Gradido-modellen også på "ubetinget deltagelse" i samfundets liv. Den giver alle mennesker mulighed for at deltage i det fælles bedste, så længe de ønsker det, og for at forblive en del af samfundslivet. "Ofte får ældre mennesker ikke længere nogen positiv bekræftelse overhovedet og udvikler derfor en følelse af, at der ikke længere er brug for dem. Det lammer og skader sundheden, fordi deltagelse i det sociale liv også i alderdommen er uundværlig", forklarer Margret Baier, "desuden kan vigtige sociale opgaver, som ellers ville være næsten umulige at klare, løses gennem frivilligt engagement fra ældre menneskers side."

Ensomhed kan fordoble risikoen for demens

Ensomhed i alderdommen og depressive stemninger påvirker både det mentale og fysiske helbred. "Hvis folk er socialt isolerede og har få sociale kontakter i en længere periode, kan det også give alvorlige fysiske symptomer", understreger Andreas Meyer-Lindenberg, psykiater og direktør ved Central Institute of Mental Health i Mannheim. Efter en fireårig undersøgelse af 800 ældre mennesker har amerikanske forskere fundet ud af, at ensomhed fordobler risikoen for at udvikle senil demens.

Gradido lover pleje indtil livets afslutning

"Vores mål er, at alle mennesker skal kunne leve sikkert, fuldt ud, så sundt som muligt og lykkeligt fra den første til den sidste dag i deres liv", forklarer Bernd Hückstädt og tilføjer: "Da antallet af mennesker, hvis hverdag er milevidt fra disse paradisiske forhold, vokser dag for dag, er det på høje tid at tænke nyt. Vi inviterer derfor ligesindede mennesker i alle aldre til at støtte os i vores bestræbelser på en fredelig forandring og til at samarbejde med Gradido Academy".

Nærmere oplysninger om Gradido-modellen og Gradido-podcasten findes på www.gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet en alternativ "fælles god valuta", der er inspireret af naturen. Naturen følger reglen om, at kun hvor noget går bort, kan noget nyt opstå, og dermed er langsigtet forbedring (evolution) mulig. Dens opskrift på succes er "livets cyklus". Hvis vores økonomi også fulgte denne naturlige cyklus, ville det ifølge de økonomiske bionikere løse stort set alle verdens pengeproblemer. Gradido-modellen er baseret på den idé, at ikke kun hver enkelt person, men også hver enkelt stat modtager en indkomst, der er oprettet på kreditbasis. På den måde kan den udføre alle sine opgaver uden at opkræve skatter. Deflation og inflation hører fortiden til. Økonomien er befriet fra det konstante pres for at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er endelig afværget. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice af Real Cookie Banner