Grote samenwerking: samen genezen

Gast: Corinna Veit

De moderne tijd heeft ons van elkaar vervreemd. Wij leven temidden van mensen, maar kennen vaak onze buren niet eens, of - nog erger - zien hen als potentiële vijanden. Toch verlangen wij naar gemeenschap en dromen wij van een gezonde wereld waarin wij als menselijke familie kunnen samenleven in vrede, bezonnenheid en waardering.

Maar het systeem berust op verdeeldheid, en niet alleen sinds Corona. Inheemse volkeren, wier gevoel van gemeenschappelijkheid en verbondenheid nog niet is weggeschaafd door de zogenaamde beschaving, hebben het bijzonder moeilijk. Hoe kunnen we samenkomen als zulke sterke krachten ons uit elkaar drijven? Omdat saamhorigheid, veiligheid en genegenheid fundamentele menselijke behoeften zijn die wij moeten bevredigen om samen een gezonde en gelukkige wereld op te bouwen. 

Corinna Veit is journaliste, reisleidster en congresorganisatrice. Opgegroeid in een groot gezin, had zij altijd een brandende belangstelling voor andere mensen en leerde zij de waarde van saamhorigheid en samenhang te waarderen. Als presentatrice bouwde zij het 24-uursprogramma van een Beiers regionaal radiostation op. Elke ochtend vroeg zij zich af: "Hoe kan ik op zo'n manier verslag uitbrengen dat ik mensen help om een goede start van de dag te maken?

Op haar "ontmoetingsreizen" naar de Indianen en andere inheemse volkeren heeft zij veel kunnen leren over de onderlinge verbondenheid van mens en natuur en over hoe men elkaar met respect kan behandelen.

Toen zij de ontmoetingsreizen wegens corona moest staken, besloot Corinna de rijke schat aan ervaring van haar multiculturele netwerk ter beschikking van alle belangstellenden te stellen in de vorm van een online-congres. Het congres "Samen genezen - samen genezen" vindt online plaats van 10 tot 20 februari 2022. U kunt zich via onderstaande link inschrijven en de interviews vanuit uw eigen huis bekijken. Deelname is gratis.

Mindfulness, waardering en saamhorigheid - laten we teruggaan naar deze diep menselijke waarden! Anders lopen wij het risico hen te verliezen, vooral in deze moeilijke tijden, en een onmenselijke wereld aan onze kinderen na te laten. In een 'Grote Samenwerking' van levensbevestigende mensen en krachten', helen wij samen en transformeren wij onze prachtige aarde terug tot het paradijs dat zij vermoedelijk ooit was - in het belang van onze kinderen en alle kinderen van de wereld.

Links:

Congres "Samen genezen - samen genezen"

Ishi - de laatste van zijn stam

Transcript (automatisch vertaald)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner