Gradido - Financieel systeem voor een betere toekomst

Trendomkering in plaats van vicieuze cirkel

Künzelsau,15.09.2021 - De verwoestende gevolgen van de recente natuurrampen en de economische gevolgen op lange termijn van de Coronacrisis doen steeds meer mensen vrezen voor hun bestaansmiddelen. Bovenal geeft de politiek blijk van een onvermogen om de bestaansmiddelen van haar burgers veilig te stellen. De angst neemt dus gestaag en onverbiddelijk toe, terwijl toekomstgerichte oplossingen het publiek nog steeds niet bereiken. In het licht van armoede, oorlogen, de vernietiging van het milieu, de dramatisch groeiende behoefte aan zorg en de overduidelijke onderwijscrisis, heeft het heersende economische en financiële systeem bewezen vrijwel overal ter wereld ongeschikt te zijn. Het zou een fatale vergissing zijn terug te keren naar de dagelijkse routine die ons leven vóór de crisis bepaalde. De economische bionica van de Gradido Academie maakt daarom een einde aan deze "vicieuze cirkel" en vertrouwt in plaats daarvan op het millennia-oude succesvolle model van de natuurlijke cyclus van worden en vergaan: Het Gradido model met echt toekomstpotentieel!

Verlangen naar zin en solidariteit

De elementaire vraag hoe het leven er na de Coronacrisis uit zal zien, is ook aan de orde bij het gerenommeerde Duitse Toekomstinstituut in Frankfurt. In een witboek heeft zij verschillende scenario's geschetst van hoe de wereld in de toekomst zou kunnen veranderen. Een van de gepubliceerde stellingen is "wat is het doel van economische activiteit: meer en meer winst? Of misschien betere, meer sociaal en ecologisch gunstige oplossingen voor problemen [...]?" De onderzoekers vatten het als volgt samen: "Eén ding is duidelijk: samen de crisis overleven helpt ons om op een nieuwe, bedachtzame manier met elkaar om te gaan".

Een leven van mindfulness en verantwoordelijkheid voor elkaar is ook het verklaarde doel van de economische pioniers van de Gradido Academie. In meer dan twintig jaar hebben zij in hun onafhankelijke onderzoeksinstituut een model kunnen ontwikkelen dat veiligheid, welvaart en ontwikkelingskansen belooft aan alle mensen op aarde. De even coherente als indrukwekkende combinatie van een "Actief Basisinkomen" met het principe van "Onvoorwaardelijke Deelname" en het "Drievoudig Welzijn", gebaseerd op de munt van het algemeen welzijn "Gradido", creëert een volledig nieuw economisch en financieel systeem. De kern en de basis van het Gradidomodel is de natuurlijke cyclus van worden en vergaan.

Gezond geld voor een gezonde wereld

"De Corona-crisis heeft onze wereld in zeer korte tijd fundamenteel veranderd en ook de toenemende natuurrampen maken de urgentie van een koerscorrectie overduidelijk," waarschuwt Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Gradido Academy: "Het heersende financiële systeem dreigt wereldwijd op dramatische wijze te falen, gevolgd door massale insolventies, recordwerkloosheid en abjecte armoede. De mensheid kan deze uitdagingen van de 21e eeuw alleen aan met een duurzaam nieuw monetair systeem".

Futuroloog ziet kans voor koerscorrectie

Futuroloog Matthias Horx ziet momenteel bijzonder goede mogelijkheden om de wereld ten goede te veranderen. In een gastartikel voor het Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, legt de visionair uit: "Corona heeft ons er drastisch op gewezen dat we al lang in een welvaartscrisis zitten. [...]". We waren in de hedonistische tredmolen terechtgekomen. De verzadigingscrisis van een welvaart die geen richting meer had dan het constante "meer"". De trendonderzoeker voegt daaraan toe: "Maar door Corona kwam er iets in beweging in de diepe lagen van de samenleving, in het hart van de cultuur. In de crisis kwam plotseling een diep verlangen naar het bos, het landschap, de horizon naar boven, een diepe honger naar mos en sterren. Nooit eerder waren zoveel mensen bereid om op nieuwe manieren met elkaar samen te werken, om de wereld opnieuw uit te vinden".

Grote samenwerking voor een betere wereld

De economische pioniers van de Gradido Academie willen met dit nieuwe denken een begin maken met de vreedzame transformatie. Zij nodigen mensen van alle leeftijden uit om samen het "Gradidomodel" te verkennen, het met hart en ziel te onderzoeken en het te steunen. "Hoe meer mensen de noodzaak en zinvolheid van een dergelijke koerscorrectie inzien en er actief aan werken, hoe groter de kans dat het mislukte economische en financiële systeem, dat wereldwijd zoveel ontberingen en ellende veroorzaakt, eindelijk wordt vervangen door een model dat mens- en levensvriendelijk is," aldus Gradido Academy-eigenares Margret Baier.

Gradido generatiecontract volledig zonder schuld

Gebaseerd op de succesmodellen van de natuur die miljarden jaren oud zijn, hebben de economische pioniers van de Gradido Academie twee decennia besteed aan het ontwikkelen van dat concept van het algemeen welzijn dat gebaseerd is op het afwijzen van het principe van schuldgeld en het invoeren van de "Gradido" (GDD). Het ethische grondbeginsel van het nieuwe economische en financiële systeem is gericht op het "Drievoudig Goed", om de best mogelijke kansen op leven en ontwikkeling voor het individu te creëren, het sociale leven van de gemeenschap veilig te stellen en de natuur naar beste vermogen te beschermen. Mensen van alle leeftijden hebben de mogelijkheid om 1000 Gradido (gelijk aan 1000 €) per maand te ontvangen als een "Actief Basisinkomen". In ruil daarvoor nemen zij taken in de gemeenschap op zich die zij graag en bijzonder goed doen. Voor de gemeenschap wordt ook 1000 Gradido (GDD) per persoon per maand uitgetrokken, wat belastingen overbodig maakt. De derde pijler is nog eens 1000 Gradido, die maandelijks worden opgenomen voor een milieufonds en bestemd zijn voor de bescherming en het herstel van de natuur. Toekomstige natuurrampen zullen aldus worden afgezwakt en niet meer noodzakelijk tot economische rampen leiden.

Details van het Gradido-model en de Gradido-podcast op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner