Lockdown slachtoffers en crisis winnaars

Gradido bevordert sociale vrede en nieuwe welvaart voor iedereen

Künzelsau, 14.12.2021 - Terwijl steeds meer mensen worstelen voor hun bestaan en dromen van een betere tijd na Corona, worden gigantische miljardenwinsten geconcentreerd in een handvol bedrijven, in de eerste plaats de zogenaamde GAFAM-corporaties Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft. Hun marktkapitalisatie is sinds de Corona-crisis dramatisch gestegen en bedraagt enkele biljoenen US-dollars. De techgiganten streven een verontrustende agenda na: Bill Gates wordt de grootste grondbezitter in de VS, Mark Zuckerberg bouwt aan de kunstmatige 'metaverse' en Elon Musk wil naar Mars vliegen. De Gradido Academie voor Economische Bionica heeft een veelbelovend model ontwikkeld om eindelijk een gemeenschappelijk pad te effenen naar wereldwijde welvaart en vrede voor de menselijke familie.

Ontsnappen aan de massapsychose

Sinds Corona, zijn eindtijd scenario's booming. De wereldwijde wanhoop doet mensen hopen op zelfbenoemde "verlossers", die met hun geënsceneerde verhalen een nieuwe "orde" ophemelen die redding zal brengen. De heksenverbrandingen in de Middeleeuwen en de twee Duitse dictaturen zijn waarschuwende voorbeelden van onmenselijke ideologieën. Hoe kunnen wij mogelijke massapsychoses voorkomen en - vrij van alomtegenwoordige narratieven - met hart en verstand de oplossingen uitwerken die de mensheid nu echt nodig heeft?

Levende natuur als succesvol rolmodel

Bionica is de naam van de wetenschappelijke discipline die de "vernuftige uitvindingen van de natuur" overbrengt naar andere gebieden. Zo hebben we het te danken aan het feit dat vogels model hebben gestaan voor de bouw van vliegtuigen. Al meer dan twintig jaar doorgronden onderzoekers van de Gradido Academie voor Economische Bionica de wetten van het succes van de natuur, die al miljarden jaren nieuw leven in overvloed voortbrengt. Als we de natuurwetten in acht nemen, zou er - volgens hun bevindingen - een manier moeten zijn om alle mensen in staat te stellen een goed leven te leiden op onze mooie aarde, en wel in harmonie met de natuur. "De eerste keer was moeilijk", herinnert Margret Baier, eigenaresse van de Gradido Academie, "we werden geconfronteerd met twijfels en afwijzing. Mensen vroegen wat we dachten te doen om de wereld te verbeteren. Maar met 25.000 mensen die elke dag sterven van de honger, was opgeven geen optie."

Het oude systeem is in strijd met de wetten van de natuur

De onderzoekers van de economische bionica stelden vast dat het huidige financiële en economische systeem haaks staat op de natuurwetten en helemaal niet geschikt is om welvaart en vrede in de wereld tot stand te brengen. "De mensheid lijdt onder een mondiaal schuld-geld systeem waarin het krediet van de een noodzakelijkerwijs de schuld van de ander moet zijn. De systematische wereldwijde schuldenlast leidt onvermijdelijk tot moordende concurrentie, tot armoede en honger, tot uitbuiting van mens en natuur en tot wrede oorlogen", waarschuwt Bernd Hückstädt, mede-oprichter van de Gradido Academie.

Historische kans voor de menselijke familie

"De huidige ineenstorting van het oude systeem biedt ons een historische kans om het in de toekomst beter te doen door nieuwe spelregels te creëren volgens de wetten van de natuur," vervolgt Hückstädt. Twee essentiële natuurwetten dienen in het bijzonder te worden vermeld. Een daarvan is de wet van samenwerking, van succesvolle symbiose. In een handvol gezonde humus, bijvoorbeeld, werken meer levende wezens symbiotisch met elkaar samen dan er mensen op de wereld zijn. Het Darwinistische verhaal van "eten en gegeten worden" komt daarentegen veel minder vaak voor in de natuur. Kannibalisme, zoals in de economie, komt voor bij spinnen en slakken. De andere is de wet van worden en vergaan, ook wel de "kringloop van het leven" genoemd. Van het kleinste atoom tot het grootste sterrenstelsel, alles is onderworpen aan deze universele natuurwet. Het huidige economische systeem berust daarentegen op permanente exponentiële groei. Maar natuurwetten zijn onvermijdelijk. Als we de vergankelijkheid proberen te negeren, ontstaan er pijnlijke instortingen, die we kennen als ontberingen, oorlogen en andere catastrofes. De laatste wereldwijde ineenstorting was de Tweede Wereldoorlog.

Blauwdruk voor een gezonde wereld

Op basis van deze en andere natuurwetten hebben de economische bionica-experts van de Gradido Academie een nieuw monetair systeem ontwikkeld waarin geld niet langer wordt gecreëerd door schuld, maar door het volk en voor het volk. Voor elke persoon worden maandelijks 3.000 Gradido (GDD) aangemaakt. Gradido staat voor Dankbaarheid, Waardigheid en Donatie. Eén Gradido is gelijk aan één Euro. De eerste 1.000 GDD zijn bestemd voor een "Actief Basisinkomen", waarbij iedereen met zijn of haar talenten en capaciteiten (wat hij of zij graag doet) kan bijdragen aan de gemeenschap en zo zijn of haar potentieel kan ontwikkelen. 1.000 GDD zal naar de overheidsbegroting gaan en nog eens 1.000 GDD naar het egalisatie- en milieufonds (AUF) voor het herstel en het behoud van de natuur. Volgens de natuurwet van worden en vergaan slinkt geld in de vorm van een negatieve rentevoet in de loop van een maand voortdurend met 5,6 %. Zo ontstaat een zelfregulerend systeem dat de geldhoeveelheid per hoofd van de bevolking constant houdt. Belastingen en andere heffingen zijn in dit systeem niet langer nodig, omdat het bijbehorende geld wordt gecreëerd. Voor de meeste mensen is de Gradido minder vergankelijk dan de belastingheffingen in het oude systeem. Geldbeleggingen zijn mogelijk door renteloze leningen toe te staan en het geleende bedrag op het afgesproken tijdstip terug te krijgen.

Samen naar een toekomst voor kleinkinderen

"Gradido komt iedereen ten goede en schaadt niemand," zegt Margret Baier blij, "want de rijken blijven rijk terwijl de armen welvaart bereiken en de natuur regenereert tegelijkertijd. Dit is het gevolg van een verandering in de spelregels - weg van het oude nulsomsysteem, dat vooral verliezers oplevert, naar een plussomsysteem waarin iedereen wint, verklaart Hückstädt de vreedzame transformatie. Dit kan samen worden bereikt.
Gradido is een onderzoeksproject waaraan reeds enkele duizenden mensen deelnemen en dat voortdurend nieuwe bevindingen en inzichten aandraagt. Deze "Grote Samenwerking" geeft de mensen moed en kracht. Om de vreedzame transformatie te bevorderen, nodigt de Gradido Academie alle verantwoordelijke mensen uit om het gemeenschappelijke transformatieproject mede vorm te geven. "Alleen wie niet meedoet, kan verliezen. Want wat willen we op een dag tegen onze kinderen zeggen als ze ons vragen welke bijdrage we hebben geleverd?", vat Hückstädt samen, "'nou, ik heb afgewacht, we kunnen toch niets doen' - of 'ik heb mijn uiterste best gedaan, zodat we samen een goede toekomst hebben'?"

Details over het Gradidomodel en de "Grote Samenwerking" op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner