Duurzaamheidsdoelstellingen van de VN
Bereikbaar met Gradido

Wat zijn de 17 doelen?

De 2030-agenda legt de basis voor het vormgeven van wereldwijde economische vooruitgang in harmonie met sociale rechtvaardigheid en binnen de ecologische grenzen van de aarde. De kern van de agenda wordt gevormd door een ambitieuze reeks van 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

De doelstellingen in detail

Voor elk doel citeren we eerst de officiële beschrijving en leggen we vervolgens uit hoe Gradido kan bijdragen aan het bereiken van het doel. In sommige gevallen wijken we af van de officiële beschrijving.

Klik op de foto's

Gradido maakt het mogelijk

Aangezien in het vorige schuldgeldsysteem de som van de kredietsaldi gelijk moet zijn aan de som van de schulden, is financiering op mondiaal niveau niet mogelijk in het oude systeem. Zonder de vreedzame transformatie van het monetaire systeem zullen alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen een aangename droom blijven.

Gradido, de natuurlijke economie van het leven, heeft het potentieel om de basis te worden voor het bereiken van de 17 doelen.

LEZING

Het bereiken van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen met de gemeenschappelijke munt Gradido

Verdere bijdragen