Bidragen till det gemensamma bästa betalas nu direkt på Gradido-kontot

Kära läsare,

Den nya versionen av Gradido-kontot är online.

Från och med nu behöver du inte längre gå till medlemsområdet för att ange dina bidrag till samhällstjänsten.

Du kan nu skicka in dem direkt på Gradido-kontot i avsnittet "Community" och få din aktiva basinkomst krediterad omgående.

Ett stort tack till våra fantastiska programmerare!

Med vänliga hälsningar

Din

Margret Baier och Bernd Hückstädt
Gradidos grundare och utvecklare

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies