Det finns två sätt att betala in ditt sponsringsbidrag:

Tack för att du stödjer Gradido! Du har två alternativ för att betala ditt sponsorbidrag:

1. via vårt butikssystem

Das Butikssystem Vår betalningsleverantör Elopage-Namotto erbjuder många betalningsmetoder avdragsgilla momsfakturor och automatisk kreditering av GDT. Detta gör den idealisk för egenföretagare och entreprenörer.

2. överföra till vårt föreningskonto:

IBAN: BE19 9673 3465 4612
BIC: TRWIBEB1XXX
Wise-Bank, Avenue Louise 54, rum S52, Bryssel, 1050, Belgien

Kontoinnehavare: Gradido Akademie International
Pustritz 77, A- 9112 Griffen, Österrike

Skicka oss ett e-postmeddelande parallellt med din banköverföring till support@gradido.net med din adress, beloppet och, i förekommande fall, ytterligare uppgifter så att vi kan fördela din överföring manuellt och tacka dig med GDT.
 
Tusen tack för att du är med oss och främjar Gradido-projektet!
WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies