Gradido luo oikeudenmukaista terveydenhuoltoa kaikille

Terveysjärjestelmä valtion talousarviosta

Künzelsau,14.10.2021 - Luottamus ja tyytyväisyys ovat yhtä tärkeitä hyvän elämän kannalta kuin terveellinen ravinto ja riittävä terveydenhoito. Niin kauan kuin rikkaat rikastuvat ja niiden ihmisten määrä, joiden tulot riittävät hädin tuskin elämiseen, kasvaa, ajatus täyttyneestä elämästä rappeutuu vähitellen utopiaksi. Sen sijaan ruokaköyhyyden, jatkuvan ylikuormituksen ja yksinäisyyden kaltaisista ilmiöistä tulee terveysriskejä vauraan yhteiskuntamme keskellä. Gradido-akatemian talousbioniikan asiantuntijoiden mukaan liian monilla ihmisillä ei ole realistista mahdollisuutta selvitä vahingoittumattomana vallitsevasta talous- ja rahoitusjärjestelmästä. Heidän mielestään velkarahaperiaatteen poistaminen on yhtä tärkeää kuin aktiivisen perustulon käyttöönotto, ja he ovat luoneet Gradido-mallilla vaihtoehdon, jonka avulla kaikki ihmiset voisivat elää terveenä ja turvassa hyvässä yhteisössä.

Ruokaköyhyys terveysriskinä

Heinrich Böll -säätiön tuoreen analyysin mukaan edes Saksan kaltaisessa rikkaassa maassa kaikki eivät voi syödä terveellisesti. Pikemminkin viimeisimpien sosioepidemiologisten tutkimusten mukaan tulot, koulutus ja työ ovat väistämättä yhteydessä ravitsemukseen ja terveydentilaan. Maaliskuussa 2020 Saksassa 6,48 miljoonaa ihmistä eli työttömyyskorvausten tai Hartz IV -etuuksien varassa, mukaan lukien noin 1,87 miljoonaa lasta. Noin 150 euron kuukausittainen ruokabudjetti, noin viisi euroa päivässä, tuskin riittää kuitenkaan laadukkaaseen ja terveelliseen ruokaan. Ja sillä on seurauksia. "Köyhyys ja terveys" -kongressin avajaisissa professori Martin Dietrich liittovaltion terveyskasvatuskeskuksesta (BZgA) teki jo vuonna 2019 selväksi, miksi tähän yhteyteen on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota: köyhyydessä on otettava huomioon paitsi taloudellinen osa myös koettu puute ja vähentynyt sosiaalinen osallistuminen. Robert Kochin instituutti laski jo vuonna 2019, että alimmassa ja ylimmässä tuloluokassa eliniänodote eroaa huomattavat 4,4 vuotta naisilla ja 8,6 vuotta miehillä, mikä osoittaa köyhyydessä elämisen sairaalloiset piirteet.

Kuormittava pelko sosiaalisesta syrjäytymisestä

Samaan aikaan niiden ihmisten määrä, jotka uhkaavat ajautua köyhyyteen, kasvaa. Monissa perheissä rahat riittävät hädin tuskin elämiseen kokopäivätyöstä huolimatta. He pystyvät hädin tuskin maksamaan vuokran, energiakustannukset ja ruoan - mitään ei jää ostoksiin tai edes vanhuuseläkkeisiin. Pelko työpaikan menettämisestä, määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättämisestä tai seuraavasta vuokrankorotuksesta tulee väistämättä jatkuvaksi uhkaksi heidän koko olemassaololleen. Tämä tilanne tekee suorituspaineista ja eksistentiaalisesta ahdistuksesta monille ihmisille niin ylivoimaisia, että he taistelevat jatkuvasti henkistä ja fyysistä ylikuormitusta vastaan ja vaarantavat siten terveytensä.

Terve raha luo terveen maailman

Gradido-akatemian taloudelliset edelläkävijät vastustavat tätä uhkaavaa kehitystä samannimisellä talous- ja rahoitusmallillaan, jota voidaan soveltaa alueellisesti, kansallisesti ja myös kansainvälisesti. Ottamalla käyttöön yhteisen hyvän valuutan Gradido (GDD), aktiivisen perustulon ja luopumalla velkarahaperiaatteesta he haluavat luoda vankan perustan sille, että kaikki ihmiset voivat tulevaisuudessa elää terveellistä elämää ja turvattua toimeentuloa ja löytää paikkansa yhteisön keskellä.

Kolminkertainen hyvinvointi - terve perusta elämälle sukupolvien ajan

Niiden menestysmallien pohjalta, jotka ovat osoittautuneet luonnossa toimiviksi miljardeja vuosia, Gradido-akatemian taloudelliset edelläkävijät pystyivät kehittämään yhteisen hyvän käsitteen, jonka eettinen perusperiaate on suunnattu "kolminkertaiseen hyvään". Konkreettisesti ilmaistuna jokaiselle henkilölle luodaan joka kuukausi 3000 Gradidoa (GDD), joiden arvo vastaa suunnilleen euron arvoa, ilman velkaa. Kolmasosa varataan aktiivisena perustulona, kolmasosa käytetään valtion talousarvion ja terveydenhuoltojärjestelmän rahoittamiseen ja kolmasosa luonnon säilyttämiseen ja elvyttämiseen. Verot ovat näin ollen vanhentuneita Gradidon mallissa, ja yhä uusien velkavuorten kohtalokas kasaaminen tuleville sukupolville on historiaa.

Aktiivinen perustulo oikeudenmukaista terveydenhuoltoa varten

1000 Gradidoa on käytettävissä henkeä kohti kuukausittaisena perustulona, jolla varmistetaan kaikenikäisille riittävä toimeentulo. Esimerkiksi nelihenkiselle perheelle tämä olisi 4000 GDD muiden tulojen lisäksi. Näin terveellinen ruoka ei olisi enää kenellekään saavuttamatonta ylellisyyttä, ja juoksevat kustannukset olisivat aina turvattuina riippumatta henkilön työllisyystilanteesta. "Tämä täyttää kolme ensimmäistä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ovat ensinnäkin "ei köyhyyttä", toiseksi "ei nälkää" ja kolmanneksi "terveyttä ja hyvinvointia", ja edistää siten rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, joita edellytetään tavoitteessa 16", selittää Bernd Hückstädt, taloudellisen bioniikan riippumattoman tutkimuslaitoksen toinen perustaja. Hän viittaa myös toiseen tärkeään saavutukseen: "Gradidon mallissa valtion talousarvio sisältää myös terveydenhuollon. Terveydenhuollon vapaa saatavuus taataan siten kaikille ihmisille. Päätös siitä, minkä terveydenhuoltomuodon he valitsevat, on täysin heidän omansa ja riippumaton heidän tuloistaan."

Elämänlaatu edellyttää myös sosiaalista osallistumista

Pyrkiessään antamaan kaikille mahdollisuuden terveeseen ja täysipainoiseen elämään talousbioniikan asiantuntijat eivät ole optimoineet ainoastaan tarjontatilannetta. Pikemminkin "aktiivisen perustulon" käyttöönotolla on onnistuttu edistämään myös "ehdotonta sosiaalista osallistumista". Niitä, jotka haluavat saada kuukausittaista perustuloa, pyydetään - minkä ikäisinä tahansa - osallistumaan yhteisön toimintaan enintään 50 tuntia kuukaudessa sellaisten toimintojen ja tehtävien avulla, joissa he ovat erityisen hyviä tai joihin he haluaisivat ryhtyä uusien kykyjen löytämiseksi. Gradido-akatemian omistaja Margret Baier selittää tämän periaatteen erityistä arvoa: "Tällä tavoin onnistumme tuomaan erityisesti yksinäiset ihmiset, joiden elämänlaatua ja terveydentilaa niin usein rasittavat tuskalliset alemmuudentunteet, takaisin keskuuteemme ja antamaan heille hyvän tunteen siitä, että pidämme heistä ja tarvitsemme heitä. Yhteisössämme kaikki ovat arvokkaita ja tervetulleita, mikä viime kädessä varmistaa, että voimme hyödyntää olemassa olevaa monipuolista potentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla - kaikkien hyödyksi." Lisäksi "ehdoton osallistuminen" tarjoaa peruspalvelujen varmistamisen lisäksi myös mahdollisuuden kokeilla itseään monilla eri aloilla - optimaalisen perustan henkilökohtaiselle kehitykselle, jolla ei tällä hetkellä pitäisi olla enää minkäänlaista merkitystä niin monen ihmisen elämässä.

Kuljemme uutta tietä yhdessä

Aloittaakseen nykyisen virheellisen talous- ja rahoitusjärjestelmän rauhanomaisen muuttamisen Gradido-malliksi talousbionikot kutsuvat kaikenikäisiä ihmisiä liittymään heihin "suureen yhteistyöhön" paremman maailman puolesta.

Yksityiskohtaiset tiedot Gradido-mallista ja "Suuresta yhteistyöstä" osoitteessa www.gradido.net

Tietoa Gradido Akatemiasta
Gradido Academy for Economic Bionics on kehittänyt vaihtoehtoisen "yhteisen hyvän valuutan", jonka mallina on luonto. Luonto noudattaa sääntöä, jonka mukaan vain siellä, missä jokin häviää, voi syntyä jotain uutta, ja näin ollen pitkän aikavälin kehitys (evoluutio) on mahdollista. Sen menestysresepti on "elämän kiertokulku". Jos meidänkin taloutemme noudattaisi tätä luonnollista sykliä, se ratkaisisi käytännössä kaikki maailman rahaan liittyvät ongelmat, sanovat talousbioniikan asiantuntijat. Gradido-malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokainen henkilö ja myös jokainen valtio saa tuloja, jotka on luotu luottoperusteisesti. Näin se voi hoitaa kaikki tehtävänsä keräämättä veroja. Deflaatio tai inflaatio ovat menneisyyttä. Talous vapautuu jatkuvasta kasvupakosta, ja rahoitusjärjestelmän romahduksen vaara on vihdoin torjuttu. (www.gradido.net)