A Gradido méltányos egészségügyi ellátást teremt mindenki számára

Egészségügyi rendszer az állami költségvetésből

Künzelsau,14.10.2021 - A bizalom és az elégedettség ugyanolyan alapvető a jó élethez, mint az egészséges táplálkozás és a megfelelő orvosi ellátás. Amíg azonban a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, és azok az emberek, akiknek a jövedelme alig elegendő a megélhetéshez, egyre nőnek, addig a beteljesült lét eszméje fokozatosan utópiává fajul. Ehelyett az olyan jelenségek, mint az élelmezési szegénység, az állandó túlhajszoltság és a magány egészségi kockázatokká válnak a jóléti társadalmunk közepette. A Gradido Akadémia gazdasági bionikai szakértői szerint túl sok embernek nincs reális esélye arra, hogy sértetlenül túlélje a jelenlegi gazdasági és pénzügyi rendszert. Az adósság-pénz elvének eltörlését ugyanolyan fontosnak tartják, mint az "aktív alapjövedelem" bevezetését, és a Gradido modellel olyan alternatívát hoztak létre, amely lehetővé tenné, hogy minden ember egészségben és egy jó közösség biztonságában élhessen.

Az élelmiszer-szegénység mint egészségügyi kockázat

A Heinrich Böll Alapítvány friss elemzése szerint még egy olyan gazdag országban, mint Németország, sem tud mindenki egészségesen táplálkozni. A legújabb szocioepidemiológiai kutatások szerint a jövedelem, az oktatás és a munka elkerülhetetlenül összefügg a táplálkozással és az egészségi állapottal. 2020 márciusában Németországban 6,48 millió ember élt munkanélküli- vagy Hartz IV-ellátásból, köztük mintegy 1,87 millió gyermek. A havi 150 eurós élelmiszer-büdzsé azonban aligha elegendő a jó minőségű, egészséges ételek megvásárlására, ami napi öt eurónak felel meg. És ez következményekkel jár. A "Szegénység és egészség" kongresszus megnyitóján Prof. Martin Dietrich, a Szövetségi Egészségnevelési Központ (BZgA) munkatársa már 2019-ben világossá tette, hogy ez az összefüggés miért igényel még mindig különös figyelmet: a szegénység esetében nemcsak az anyagi részt, hanem a megélt hiányt, valamint a csökkent társadalmi részvételt is figyelembe kell venni. A Robert Koch Intézet már 2019-ben kiszámolta, hogy a várható élettartam a legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelmi csoport között figyelemre méltó, 4,4 éves különbséget mutat a nők és 8,6 éves különbséget a férfiak esetében, bizonyítva ezzel a szegénységben töltött élet beteges tendenciáit.

A társadalmi kirekesztéstől való félelem

Ugyanakkor egyre nő a szegénységbe való lecsúszással fenyegetett emberek száma. Sok családban a pénz a teljes munkaidős állás ellenére is alig elegendő a megélhetéshez. Alig tudják kifizetni a lakbért, az energiaköltségeket és az élelmiszert - vásárlásra vagy akár az időskori ellátásra sem marad semmi. A munkahelyük elvesztésétől, a határozott idejű szerződés meg nem hosszabbításától vagy a következő lakbéremeléstől való félelem elkerülhetetlenül az egész egzisztenciájukat fenyegető állandó fenyegetéssé válik. Ez a helyzet sokak számára olyan nyomasztóvá teszi a teljesítménykényszert és az egzisztenciális szorongást, hogy állandóan küzdenek a mentális és fizikai túlterheltség ellen, és ezzel kockáztatják az egészségüket.

Az egészséges pénz egészséges világot teremt

A Gradido Akadémia gazdasági úttörői ezzel a fenyegető fejleménnyel szemben az azonos nevű gazdasági és pénzügyi modelljükkel lépnek fel, amely regionálisan, országosan és nemzetközi szinten is alkalmazható. A Gradido (GDD) közös jóvaluta bevezetésével, az aktív alapjövedelemmel és az adósságpénz elvéről való lemondással szeretnék megteremteni a szilárd alapot ahhoz, hogy a jövőben minden ember egészséges életet élhessen, biztos megélhetéssel, és megtalálja helyét a közösség közepén.

A hármas jólét - generációk egészséges életalapja

A természetben évmilliárdok óta bevált sikermodellek alapján a "Gradido Akadémia" gazdasági úttörői képesek voltak kidolgozni a közjó fogalmát, amelynek etikai alapelve a "hármas jó" felé irányul. Konkrétan 3000 Gradido (GDD), amelynek értéke nagyjából megfelel az euró értékének, minden egyes személy számára minden hónapban keletkezik, anélkül, hogy bármilyen adósságot keletkezne. Egyharmadát aktív alapjövedelemként, egyharmadát az állami költségvetés és az egészségügyi rendszer finanszírozására, egyharmadát pedig a természet megőrzésére és helyreállítására fordítják. Az adók ennek megfelelően elavultak a Gradido-modellben, és a jövő nemzedékek számára egyre újabb adóssághegyek végzetes felhalmozása a múlté.

Aktív alapjövedelem az igazságos egészségügyi ellátásért

1000 Gradido áll rendelkezésre fejenként havi alapjövedelemként, hogy minden korosztály számára elegendő megélhetést biztosítson. Egy négytagú család esetében ez például 4000 GDD lenne az egyéb jövedelmükön felül. Ennek eredményeképpen az egészséges táplálkozás többé nem lenne elérhetetlen luxus senki számára, és a működési költségek mindig biztosítva lennének, függetlenül az egyén foglalkoztatási helyzetétől. "Ez teljesíti az ENSZ első három fenntartható fejlődési célját, azaz először is a "szegénység megszüntetését", másodszor az "éhezés megszüntetését" és harmadszor az "egészséget és jólétet", és így hozzájárul a békéhez és az igazságossághoz, amelyet a 16. cél is szorgalmaz" - magyarázza Bernd Hückstädt, a független gazdasági bionikai kutatóintézet társalapítója. És rámutat egy másik fontos eredményre is: "A Gradido modellben az állami költségvetés tartalmazza az egészségügyi ellátást is. Az egészségügyi ellátáshoz való szabad hozzáférés tehát minden ember számára biztosított. A döntés, hogy melyik egészségügyi ellátási formát választják, teljesen az ő sajátjuk, és független a jövedelmüktől."

Az életminőséghez társadalmi részvételre is szükség van

A gazdasági bionika szakértői annak érdekében, hogy mindenkinek esélyt adjanak az egészséges és teljes életre, nemcsak az ellátási helyzetet optimalizálták. Az "aktív alapjövedelem" bevezetésével inkább a "feltétel nélküli társadalmi részvételt" sikerült előmozdítaniuk. A havi alapjövedelemre jogosultakat - bármely életkorban - felkérik, hogy legfeljebb havi 50 órában járuljanak hozzá a közösséghez olyan tevékenységekkel és feladatokkal, amelyekben különösen jók, vagy amelyeket szívesen vállalnának új tehetségük felfedezése érdekében. Margret Baier, a Gradido Akadémia tulajdonosa így magyarázza ennek az elvnek a különleges értékét: "Így sikerül különösen a magányos embereket, akiknek életminőségét és egészségi állapotát oly gyakran gyötrelmes kisebbrendűségi érzések terhelik, visszahozni közénk, és megadni nekik azt a jó érzést, hogy szeretjük őket és szükségünk van rájuk. Közösségünkben mindenki értékes és szívesen látott, ami végső soron biztosítja, hogy a lehető legjobban ki tudjuk használni a meglévő sokszínű potenciált - mindannyiunk javára." A "feltétel nélküli részvétel" ráadásul nemcsak az alapvető szolgáltatások biztosítását kínálja, hanem azt is, hogy a legkülönbözőbb területeken kipróbálhassa magát - ez optimális alapot jelent a személyes fejlődéshez, amelynek jelenleg már egyáltalán nem kellene szerepet játszania oly sok ember életében.

Együtt járjuk az új utat

A hibás jelenlegi gazdasági és pénzügyi rendszer Gradido modellé való békés átalakításának megkezdéséhez a gazdasági bionikusok minden korosztályt arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk a "Nagy Együttműködésben" egy jobb világért.

Részletek a Gradido modellről és a "Nagy együttműködésről" a következő címen www.gradido.net

A Gradido Akadémiáról
A Gradido Academy for Economic Bionics kifejlesztett egy alternatív "közjó valutát", amely a természet mintájára készült. A természet azt a szabályt követi, hogy csak ott, ahol valami elmúlik, keletkezhet valami új, és így hosszú távú fejlődés (evolúció) lehetséges. A siker receptje az "élet körforgása". Ha a mi gazdaságunk is ezt a természetes ciklust követné, az a gazdasági bionika szakértői szerint gyakorlatilag a világ összes pénzzel kapcsolatos problémáját megoldaná. A Gradido modell azon az elképzelésen alapul, hogy nemcsak minden személy, hanem minden állam is kap egy hitelalapon létrehozott jövedelmet. Ezzel minden feladatát adóbeszedés nélkül is el tudja látni. A defláció vagy az infláció már a múlté. A gazdaság megszabadul az állandó növekedési kényszertől, a pénzügyi rendszer összeomlásának veszélye végre elhárul. (www.gradido.net)