Gradido vytváří spravedlivou zdravotní péči pro všechny

Zdravotní systém ze státního rozpočtu

Künzelsau,14.10.2021 - Sebevědomí a spokojenost jsou pro dobrý život stejně důležité jako zdravá výživa a dostatečná lékařská péče. Dokud však budou bohatí stále bohatnout a lidí, jejichž příjmy sotva stačí k životu, bude přibývat, představa spokojené existence se postupně zvrhne v utopii. Místo toho se uprostřed naší bohaté společnosti stávají zdravotními riziky jevy, jako je nedostatek potravin, trvalé přepracování a osamělost. Podle odborníků na ekonomickou bioniku z Akademie Gradido nemá příliš mnoho lidí reálnou šanci přežít současný ekonomický a finanční systém bez úhony. Zrušení principu dluhových peněz považují za stejně důležité jako zavedení "aktivního základního příjmu" a vytvořili alternativu s modelem Gradido, který by mohl všem lidem umožnit žít ve zdraví a bezpečí dobré komunity.

Potravinová chudoba jako zdravotní riziko

Podle nedávné analýzy Nadace Heinricha Bölla se ani v tak bohaté zemi, jako je Německo, nemůže každý stravovat zdravě. Podle nejnovějších socioepidemiologických výzkumů jsou příjem, vzdělání a práce nevyhnutelně spojeny s výživou a zdravotním stavem. V březnu 2020 žilo v Německu 6,48 milionu lidí z podpor v nezaměstnanosti nebo z dávek Hartz IV, z toho přibližně 1,87 milionu dětí. Rozpočet na jídlo ve výši 150 eur měsíčně, tedy asi pět eur na den, však sotva stačí na kvalitní a zdravé potraviny. A to má své důsledky. Prof. Martin Dietrich ze Spolkového centra pro zdravotní výchovu (BZgA) při zahájení kongresu "Chudoba a zdraví" již v roce 2019 objasnil, proč je třeba této souvislosti stále věnovat zvláštní pozornost: v případě chudoby je třeba brát v úvahu nejen finanční stránku, ale také prožívaný nedostatek a sníženou sociální participaci. Institut Roberta Kocha již v roce 2019 spočítal, že průměrná délka života mezi nejnižší a nejvyšší příjmovou skupinou se liší o neuvěřitelných 4,4 roku u žen a 8,6 roku u mužů, což dokazuje, že život v chudobě má neblahé tendence.

Obtížný strach ze sociálního vyloučení

Zároveň roste počet lidí, kterým hrozí propad do chudoby. V mnoha rodinách peníze sotva stačí na živobytí, přestože pracují na plný úvazek. Sotva mohou zaplatit nájemné, náklady na energie a jídlo - nezbývá jim nic na nákupy nebo dokonce na zajištění na stáří. Strach ze ztráty zaměstnání, z neprodloužení smlouvy na dobu určitou nebo z dalšího zvýšení nájemného se nevyhnutelně stává trvalou hrozbou pro celou jejich existenci. Tato situace způsobuje, že tlak na výkon a existenciální úzkost jsou pro mnoho lidí tak zdrcující, že trvale bojují s psychickým a fyzickým přetížením a riskují tak své zdraví.

Zdravé peníze vytvářejí zdravý svět

Ekonomičtí průkopníci z Akademie Gradido tomuto hrozivému vývoji čelí svým stejnojmenným ekonomickým a finančním modelem, který lze realizovat na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Zavedením společné měny Gradido (GDD), aktivního základního příjmu a zřeknutím se principu dluhových peněz chtějí položit pevný základ pro to, aby všichni lidé mohli v budoucnu vést zdravý život se zajištěným živobytím a najít své místo uprostřed společnosti.

Trojí blahobyt - zdravý základ života pro celé generace

Na základě modelů úspěchu, které se v přírodě osvědčily po miliardy let, dokázali ekonomičtí průkopníci z "Akademie Gradido" vytvořit koncept společného dobra, jehož základní etický princip je orientován na "trojí dobro". Konkrétně se pro každého člověka vytvoří každý měsíc 3000 Gradido (GDD), jejichž hodnota zhruba odpovídá hodnotě eura, aniž by se zadlužil. Jedna třetina je vyčleněna jako aktivní základní příjem, jedna třetina je použita na financování státního rozpočtu a zdravotního systému a jedna třetina je použita na ochranu a obnovu přírody. Daně jsou proto v modelu Gradido zastaralé a fatální hromadění stále nových dluhů pro budoucí generace je minulostí.

Aktivní základní příjem pro spravedlivou zdravotní péči

1000 Gradido je k dispozici na hlavu jako základní měsíční příjem, který má lidem všech věkových kategorií zajistit dostatečné živobytí. Například pro čtyřčlennou rodinu by to bylo 4000 GDD navíc k ostatním příjmům. Zdravá výživa by tak již nebyla pro nikoho nedosažitelným luxusem a provozní náklady by byly vždy zajištěny bez ohledu na pracovní situaci jednotlivce. "Tím se naplňují první tři cíle udržitelného rozvoje OSN, tj. zaprvé 'žádná chudoba', zadruhé 'žádný hlad' a zatřetí 'zdraví a blahobyt', a přispívá se tak k míru a spravedlnosti, které jsou požadovány v cíli 16," vysvětluje Bernd Hückstädt, spoluzakladatel nezávislého výzkumného institutu pro ekonomickou bioniku. A upozorňuje na další důležitý úspěch: "V modelu Gradido je součástí státního rozpočtu také zdravotní péče. Bezplatný přístup ke zdravotní péči je tak zaručen všem lidem. Rozhodnutí, jakou formu zdravotní péče si zvolí, je zcela na nich a nezávisí na jejich příjmech."

Kvalita života potřebuje také společenskou účast

Odborníci na ekonomickou bioniku ve své snaze dát každému šanci na zdravý a spokojený život optimalizovali nejen zásobování. Zavedením "aktivního základního příjmu" se jim spíše podařilo prosadit "nepodmíněnou sociální účast". Ti, kteří chtějí pobírat základní měsíční příjem, jsou vyzváni, aby v jakémkoli věku přispívali komunitě maximálně 50 hodinami měsíčně činnostmi a úkoly, v nichž jsou obzvláště dobří nebo které by rádi vykonávali, aby objevili nové talenty. Margret Baierová, majitelka Akademie Gradido, vysvětluje zvláštní hodnotu tohoto principu: "Tímto způsobem se nám daří přivést zpět mezi nás zejména osamělé lidi, jejichž kvalita života a zdravotní stav jsou tak často zatíženy mučivými pocity méněcennosti, a dát jim dobrý pocit, že je máme rádi a potřebujeme je. V naší komunitě je každý cenný a vítaný, což v konečném důsledku zajistí, že budeme moci co nejlépe využít rozmanitý potenciál, který existuje - ku prospěchu všech." Kromě toho "nepodmíněná účast" nabízí nejen zajištění základních služeb, ale také možnost vyzkoušet si nejrůznější oblasti - optimální základ pro osobní rozvoj, který by v současné době neměl v životě mnoha lidí hrát vůbec žádnou roli.

Společně kráčíme po nové cestě

Ekonomičtí bionici vyzývají lidi všech věkových kategorií, aby se připojili k "velké spolupráci" pro lepší svět a zahájili tak mírovou přeměnu současného chybného ekonomického a finančního systému na model Gradido.

Podrobnosti o modelu Gradido a "velké spolupráci" na adrese www.gradido.net

O Akademii Gradido
Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku vyvinula alternativní "měnu společného dobra", která je založena na přírodním vzoru. Příroda se řídí pravidlem, že pouze tam, kde něco zaniká, může vzniknout něco nového, a tak je možné dlouhodobé zlepšování (evoluce). Jejím receptem na úspěch je "koloběh života". Kdyby se i naše ekonomika řídila tímto přirozeným cyklem, vyřešilo by to podle odborníků na ekonomickou bioniku prakticky všechny problémy světa spojené s penězi. Model Gradido je založen na myšlence, že nejen každá osoba, ale i každý stát dostává příjem vytvořený na základě úvěru. Díky tomu může plnit všechny své úkoly bez výběru daní. Deflace nebo inflace jsou minulostí. Ekonomika je osvobozena od neustálého nutkání růst, nebezpečí zhroucení finančního systému je konečně zažehnáno. (www.gradido.net)