Gradido nodrošina vienlīdzīgu veselības aprūpi visiem

Veselības sistēma no valsts budžeta

Künzelsau,14.10.2021 - Pārliecinātība un apmierinātība ir tikpat svarīgas labas dzīves sastāvdaļas kā veselīgs uzturs un pietiekama medicīniskā aprūpe. Tomēr, kamēr bagātie kļūst aizvien bagātāki, bet cilvēku, kuru ienākumi tikko pietiek iztikai, kļūst aizvien vairāk, ideja par pilnvērtīgu eksistenci pamazām pārvēršas par utopiju. Tā vietā tādas parādības kā pārtikas trūkums, pastāvīga pārslodze un vientulība kļūst par veselības apdraudējumu mūsu pārtikušās sabiedrības vidū. Pēc Gradido akadēmijas ekonomikas bionikas ekspertu domām, pārāk daudziem cilvēkiem nav reālu izredžu pārdzīvot valdošo ekonomikas un finanšu sistēmu neskartu. Viņi uzskata, ka parādu naudas principa atcelšana ir tikpat būtiska kā "aktīvo pamatienākumu" ieviešana, un ir radījuši alternatīvu Gradido modelim, kas ļautu visiem cilvēkiem dzīvot veselībā un drošībā labā sabiedrībā.

Pārtikas trūkums kā veselības apdraudējums

Saskaņā ar Heinriha Bēla fonda nesen veikto analīzi pat tādā bagātā valstī kā Vācija ne visi var ēst veselīgi. Saskaņā ar jaunākajiem sociāli epidemioloģiskajiem pētījumiem ienākumi, izglītība un darbs ir neizbēgami saistīti ar uzturu un veselības stāvokli. 2020. gada martā Vācijā 6,48 miljoni cilvēku, tostarp aptuveni 1,87 miljoni bērnu, dzīvoja no bezdarbnieka pabalstiem vai Hartz IV pabalstiem. Tomēr ar pārtikas budžetu aptuveni 150 eiro mēnesī, kas ir aptuveni pieci eiro dienā, diez vai pietiek, lai samaksātu par kvalitatīvu un veselīgu pārtiku. Un tam ir sekas. Kongresa "Nabadzība un veselība" atklāšanā profesors Martins Dītrihs (Martin Dietrich) no Federālā veselības izglītības centra (BZgA) jau 2019. gadā skaidri norādīja, kāpēc šai saiknei joprojām jāpievērš īpaša uzmanība: nabadzības gadījumā jāņem vērā ne tikai finansiālā daļa, bet arī pieredzētais trūkums, kā arī samazināta sociālā līdzdalība. Roberta Koha institūts jau 2019. gadā aprēķināja, ka paredzamais dzīves ilgums starp zemāko un augstāko ienākumu grupu atšķiras par ievērojamajiem 4,4 gadiem sievietēm un 8,6 gadiem vīriešiem, tādējādi pierādot, ka dzīve nabadzībā ir slimīga.

Apgrūtinošas bailes no sociālās atstumtības

Tajā pašā laikā pieaug to cilvēku skaits, kuriem draud nabadzība. Daudzās ģimenēs, neraugoties uz pilnas slodzes darbu, ar šo naudu iztikai gandrīz nepietiek. Viņi tik tikko spēj samaksāt par īri, enerģiju un pārtiku - nekas nepaliek ne pirkumiem, ne pat vecumdienām. Bailes zaudēt darbu, nepagarināt darba līgumu uz noteiktu laiku vai paaugstināt īres maksu neizbēgami kļūst par pastāvīgiem draudiem visai viņu eksistencei. Šādā situācijā spiediens uz veiklību un eksistenciālā trauksme daudziem cilvēkiem ir tik nepārvarama, ka viņi pastāvīgi cīnās ar garīgo un fizisko pārslodzi un tādējādi riskē ar savu veselību.

Veselīga nauda rada veselīgu pasauli

Gradido akadēmijas ekonomikas pionieri pret šo draudīgo attīstību vēršas ar savu tāda paša nosaukuma ekonomikas un finanšu modeli, ko var īstenot reģionālā, valsts un arī starptautiskā mērogā. Ieviešot kopējo labuma valūtu Gradido (GDD), aktīvos pamatienākumus un atsakoties no parāda naudas principa, viņi vēlas likt stabilu pamatu tam, lai visi cilvēki nākotnē varētu dzīvot veselīgu dzīvi ar drošiem iztikas līdzekļiem un atrast savu vietu sabiedrības vidū.

Trīskāršā labklājība - veselīgs pamats dzīvei paaudžu paaudzēs

Balstoties uz tiem veiksmes modeļiem, kas dabā sevi ir pierādījuši miljardiem gadu, "Gradido akadēmijas" ekonomikas pionieri spēja izstrādāt kopīgā labuma koncepciju, kuras ētikas pamatprincips ir orientēts uz "trīskāršo labumu". Konkrēti - 3000 Gradido (GDD), kuru vērtība aptuveni atbilst eiro vērtībai, tiek izveidoti katram cilvēkam katru mēnesi, neveidojot parādu. Viena trešdaļa tiek atvēlēta aktīvajiem pamatienākumiem, viena trešdaļa tiek izmantota valsts budžeta un veselības aprūpes sistēmas finansēšanai, bet viena trešdaļa - dabas saglabāšanai un atjaunošanai. Līdz ar to Gradido modelī nodokļi ir novecojuši, un liktenīgā aizvien jaunu parādu kalnu uzkrāšana nākamajām paaudzēm ir pagātne.

Aktīvie pamatienākumi taisnīgai veselības aprūpei

1000 Gradido ir pieejami uz vienu iedzīvotāju kā ikmēneša pamatienākumi, lai nodrošinātu visu vecumu cilvēkiem pietiekamu iztiku. Piemēram, četru cilvēku ģimenei papildus citiem ienākumiem tas būtu 4000 GDD. Tādējādi veselīga pārtika vairs nebūtu nevienam nepieejama greznība, un ekspluatācijas izmaksas vienmēr būtu nodrošinātas neatkarīgi no indivīda nodarbinātības situācijas. "Tādējādi tiek īstenoti pirmie trīs ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, t.i., pirmkārt, "bez nabadzības", otrkārt, "bez bada" un, treškārt, "veselība un labklājība", tādējādi veicinot mieru un taisnīgumu, kas minēti 16. mērķī," skaidro neatkarīgā Ekonomikas bionikas pētniecības institūta līdzdibinātājs Bernds Hukštads. Un viņš norāda uz vēl vienu svarīgu sasniegumu: "Gradido modelī valsts budžetā ir iekļauta arī veselības aprūpe. Tādējādi visiem cilvēkiem ir garantēta brīva piekļuve veselības aprūpei. Lēmums par to, kādu veselības aprūpes veidu viņi izvēlas, ir pilnībā viņu pašu ziņā un nav atkarīgs no viņu ienākumiem."

Dzīves kvalitātei nepieciešama arī sociālā līdzdalība

Cenšoties ikvienam dot iespēju dzīvot veselīgu un pilnvērtīgu dzīvi, ekonomikas bionikas eksperti ir ne tikai optimizējuši apgādes situāciju. Drīzāk, ieviešot "aktīvo pamatienākumu", viņiem ir izdevies veicināt arī "beznosacījumu sociālo līdzdalību". Personas, kas vēlas saņemt ikmēneša pamatienākumu, tiek aicinātas jebkurā vecumā sniegt savu ieguldījumu kopienā ne vairāk kā 50 stundas mēnesī, veicot darbības un uzdevumus, kas viņiem īpaši labi padodas vai ko viņi vēlētos veikt, lai atklātu jaunus talantus. Gradido akadēmijas īpašniece Margrēta Baire (Margret Baier) skaidro šī principa īpašo vērtību: "Šādā veidā mums izdodas atgriezt mūsu vidū īpaši vientuļus cilvēkus, kuru dzīves kvalitāti un veselības stāvokli tik bieži apgrūtina mokoša mazvērtības sajūta, un sniegt viņiem labu sajūtu, ka viņi mums patīk un ir vajadzīgi. Mūsu kopienā ikviens ir vērtīgs un gaidīts, kas galu galā nodrošinās, ka mēs varam pēc iespējas labāk izmantot daudzveidīgo potenciālu, kas pastāv - visu interesēs."" Turklāt "beznosacījumu līdzdalība" piedāvā ne tikai pamatpakalpojumu nodrošinājumu, bet arī iespēju izmēģināt savus spēkus visdažādākajās jomās, kas ir optimāls pamats personības attīstībai, kurai šobrīd tik daudzu cilvēku dzīvē vairs nevajadzētu būt nekādai nozīmei.

Kopā ejam jauno ceļu

Lai sāktu pašreizējās kļūdainās ekonomikas un finanšu sistēmas miermīlīgu pārveidošanu par Gradido modeli, ekonomikas bionikas aicina visu vecumu cilvēkus iesaistīties "Lielajā sadarbībā" labākai pasaulei.

Sīkāka informācija par Gradido modeli un "Lielo sadarbību" vietnē www.gradido.net

Par Gradido akadēmiju
Gradido Ekonomikas bionikas akadēmija (Gradido Academy for Economic Bionics) ir izstrādājusi alternatīvu "kopējā labuma valūtu", kas ir veidota pēc dabas parauga. Daba ievēro likumu, ka tikai tur, kur kaut kas izzūd, var rasties kaut kas jauns, un tādējādi ir iespējami ilgtermiņa uzlabojumi (evolūcija). Tās veiksmes recepte ir "dzīves cikls". Ja arī mūsu ekonomikā notiktu šis dabiskais cikls, tas atrisinātu praktiski visas ar naudu saistītās pasaules problēmas, uzskata ekonomikas bionikas eksperti. Gradido modeļa pamatā ir ideja, ka ne tikai katra persona, bet arī katra valsts saņem ienākumus, kas tiek veidoti uz kredīta bāzes. Tādējādi tā var veikt visus savus uzdevumus, neiekasējot nodokļus. Deflācija vai inflācija ir pagātnes lietas. Ekonomika ir atbrīvota no nepārtrauktas nepieciešamības augt, un finanšu sistēmas sabrukuma draudi beidzot ir novērsti. (www.gradido.net)

WordPress paziņojums par sīkfailiem, ko sagatavojis Real Cookie Banner