Aranykorona utáni idők mindenkinek?

A Gradido a válság áldozatainak is ad perspektívákat

Künzelsau, 2021.02.11. - A pszichológusok és trendkutatók a Corona-válság után a túláradó életöröm fázisát várják. A válság nyertesei és mindazok, akiket gazdagságuk miatt amúgy sem érintett a válság, ismét korlátlanul élvezhetik majd a világ minden táján. Akik lemaradnak - akkor még inkább - azok, akiket az intézkedések megfosztottak minden anyagi alaptól és szakmai perspektívától. Itt fontos, hogy időben biztosítsuk a méltányos egyensúlyt, és olyan utakat találjunk a Corona utáni korszakban, amelyek megakadályozhatják a drámai méretű társadalmi megosztottságot. Az azonos nevű Gazdasági Bionikai Akadémia Gradido modellje már rendelkezik a megfelelő útitervvel ehhez a teljesítményhez.

"Ki hibáztatná az embereket azért, hogy visszanyert szabadságukat a legjobb tudásuk szerint együtt élvezik?" - kérdezi Bernd Hückstädt, a Gradido Academy társalapítója, "elvégre az ember mélységesen szociális lény, aki mindenekelőtt a közösségben találja meg a boldogságot.". A neves Yale Egyetem amerikai orvosa és szociológusa, Nicholas Christakis még a "Roaring Twenties" újjáéledését is elképzelhetőnek tartja, azokat az "arany húszas éveket", amelyek a spanyolnáthát követték jó 100 évvel ezelőtt: "Ez egy tavasz lesz, művészileg, gazdaságilag, technológiailag és politikailag is". A Gradido Akadémia gazdasági bionikai szakértőinek deklarált célja, hogy ne csak a válság nyerteseinek, hanem minden embernek bátorságot és eszközöket adjanak egy ilyen aranykor kezdetéhez.

Hatalmas szakadék választja el a győzteseket és a veszteseket

Eddig azonban a Deutsche Bundesbank nemrégiben készült tanulmánya szerint a válság nyertesei és vesztesei között nagyon egyértelmű a megosztottság. Míg egyesek megtakarításokat halmoznak fel, több mint 40 százalékuk már 2020 májusában jelentős jövedelemkiesést szenvedett el. A Hans Böckler Alapítvány legutóbbi tanulmánya azt is kimutatta, hogy a már most is alacsony jövedelmű munkavállalók lényegesen jobban megszenvedik a Corona-intézkedések gazdasági következményeit, mint a magasabb jövedelműek. A jövedelmüket elvesztett válaszadók nagyobb veszélyt látnak a társadalmi kohézióra is. Dr. Andreas Hövermann, a tanulmány társszerzője attól tart, hogy a fizetéscsökkenés, valamint a terhek egyenlőtlen elosztásának érzékelése destabilizáló hatással lehet a társadalom egészére.

A társadalmi egyenlőtlenségek súlyosbodnak

"Mintha égő üveg alatt látnánk, hogy sürgős átalakulási folyamatra van szükség, hogy megakadályozzuk, hogy az emberek nagy része az út szélére kerüljön, és a társadalmi szakadék visszafordíthatatlanná váljon" - figyelmeztet Hückstädt: "A Paritätischer Wohlfahrtsverband jelentése szerint a szegénység az újraegyesítés óta a legmagasabb szintre emelkedett. A német háztartások leggazdagabb 10 százaléka rendelkezik - adósságok levonásával - a teljes nettó vagyon 60 százalékával. Az alsó 20 százaléknak egyáltalán nincs vagyona, és a háztartások mintegy 9 százaléka eladósodott." A Gazdasági és Társadalomtudományi Intézet (WSI) elosztási jelentése azt is kiszámította, hogy Németországban a háztartások körülbelül egyharmada rendelkezik legfeljebb néhány hétre vagy hónapra elegendő tartalékkal,
míg a skála felső végén lévő háztartások legalább két évtizedig el tudták tartani magukat saját tartalékaikból.

Világszerte csak a gazdagok lesznek gazdagabbak

Az Oxfam legutóbbi, "Az egyenlőtlenségi vírus" című jelentése szerint a gazdagok és szegények közötti szakadék a koronaválság következtében a világ szinte minden országában egyszerre fenyeget, több mint egy évszázad óta először. A világ tíz leggazdagabb emberének vagyona 2019 februárja óta csaknem félbillióval, 1,12 billió dollárra nőtt. A globális segélyezési és fejlesztési ügynökség szóvivője elárulta, hogy ez a nyereség bőven elegendő lenne ahhoz, hogy senki ne szegényedjen el a Corona következményei miatt. Ugyanakkor a világ az elmúlt több mint 90 év legsúlyosabb munkahelyi válságát éli át, több százmillió ember veszíti el jövedelmét és állását. Steffen Küßner, az Oxfam Németország szóvivője példaként említi, hogy a leggazdagabb 1000 ember mindössze kilenc hónap alatt tudta behozni veszteségeit, míg az emberiség szegényebbik felének valószínűleg több mint egy évtizedre lesz szüksége ahhoz, hogy megbirkózzon a válság gazdasági következményeivel. Az Oxfam szerint ennek a fejleménynek ébresztőnek kell lennie ahhoz, hogy "végre a szélsőséges egyenlőtlenség és a szegénység gyökeréhez nyúljunk". Ehhez többek között mindenki számára hozzáférhető szociális biztonsági rendszerekre és a gazdaság közjóorientáltabbá tételére van szükség. "A vállalatoknak és a szupergazdagoknak most kell méltányos mértékben hozzájárulniuk a válság leküzdéséhez" - mondja Tobias Hauschild, az Oxfam Németországtól.

A Gradido közösségi valuta fényt vet a horizonton

A Gradido Gazdasági Bionikai Akadémián már jóval a Corona előtt felismerték egy ilyen pályakorrekció szükségességét, és húsz év alatt egy olyan új gazdasági és pénzügyi rendszert dolgoztak ki, amely alkalmas a jövőre, és képes megfelelni a most mindenütt hangoztatott igényeknek. A "természet sikermodelljeit" követve a gazdasági bionika szakértői kifejlesztették a "Gradido" közjó valuta kombinációját az "Aktív Alapjövedelemmel" és az adósságmentes pénzteremtéssel a "Háromszoros Jó" szerint. Konkrétan, a jelenlegi gazdasági és pénzügyi rendszer átalakulása a Gradido-modellbe az adósságpénz elvének végét jelentené. Ehelyett minden személy számára havonta 3 x 1000 Gradido kerülne létrehozásra. 1 000 Gradido állna az állami költségvetés rendelkezésére. További 1 000 Gradido kerülne egy főre vetítve a Kiegyenlítési és Környezetvédelmi Alapba. Az utolsó harmad "aktív alapjövedelem" formájában mindenki számára elérhető lenne. A munkanélküliség így a múlté lenne, és világszerte biztosítva lenne az élethez szükséges valamennyi szükségleti cikk ellátása.

A pénz múlandósága ésszerű befektetéseket tesz lehetővé

Figyelembe véve a természet millió éves törvényét, miszerint új dolgok csak ott jöhetnek létre, ahol valami elmúlik, a Gradido tervezett mulandósága (GDD) nemcsak a pénzkészlet stabilitását garantálja, hanem az értelmetlenül felhalmozott magánpénzhegyek helyett értelmes befektetéseket is. Hückstädt kifejtette: "A Gradido tervezett tranzienciája évi 50 %. A negatív kamatlábhoz hasonlóan az átmenetiség folyamatos. A pénzbeli értékének megőrzése érdekében lehet például olyan fenntartható környezetvédelmi projektekbe fektetni, amelyeket a Kárpótlási és Környezetvédelmi Alap támogat, unokáknak való jövőt teremtenek, és jó hozamot is hoznak. Ez mindenki számára előnyös helyzet!"

A "feltétel nélküli részvétel" garantálja a kiteljesedett (szakmai) életet

A Gradido modellben az "aktív alapjövedelem" megszerzése a "feltétel nélküli részvételhez" kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy minden személy - a személyes alapjövedelméért - hozzájárulhat a közösséghez azokkal a tevékenységekkel, amelyekben különösen jó, amelyeket szívesen végez, vagy amelyeket szeretne fejleszteni vagy kipróbálni. "Így nemcsak az élénk együttlétet és az idősek és a gyermekek gondozásának jelentősen javuló helyzetét biztosítjuk, hanem az embereket saját tehetségük széleskörű kibontakoztatására is ösztönözzük" - teszi hozzá Margret Baier, a Gradido Akadémia tulajdonosa. "Így mindenki optimálisan ki tudja fejleszteni a benne rejlő lehetőségeket. Ez növeli annak az esélyét is, hogy sokkal jobban tudunk reagálni a változásokra, és valódi beteljesülést és értelmet találunk a saját tevékenységünkben."

A fekete hattyú Corona mint az aranykor előhírnöke?

A Gesellschaft für innovative Marktforschung (GIM) "The Black Swan Covid-19" című tanulmánya bemutatja, hogy a Gradido modell mennyire pontosan ábrázolja az emberek jövőbeli kívánságait. A németek jövőbeli (fogyasztói) magatartására vonatkozó előrejelzések készítése érdekében a GIM 1000 embert kérdezett meg jelenlegi értékeikről, reményeikről és vágyaikról. A felmérés eredményeiből kiderül, hogy nagy szükség van a társadalmi igazságosságra, a szociális szakmák megbecsülésére, a szolidaritásra és a nemzetközi együttműködésre. A magánéletben a legtöbb válaszadó nagyobb értéket tulajdonít a szép eseményeknek, mint a fizikai javaknak. Hannes Fernow, a GIM Foresight igazgatója: "Az "arany húszas évek" visszatértek. Egy új hedonizmus van kialakulóban a társadalomban, amelyet a közösség és az élvezet, a szabadság és a szabadban való tartózkodás reménye jellemez. Ez nagyobb felelősségtudattal és a lényeghez való visszatéréssel jár együtt: A hitelesség és a hozzáállás, a választás és az egyéniség számít majd." "Ez szinte teljesen egybeesik azokkal az eredményekkel, amelyek alapján az új Gradido gazdasági és pénzügyi modellünket kidolgoztuk" - erősíti meg Hückstädt: "És ismét bebizonyosodik, hogy az átirányítás iránti igény nem a Corona-válságból ered, hanem a fennálló gazdasági és pénzügyi rendszer társadalmi összeegyeztethetőségének és a teljes élet alapjának elégtelenségéből fakad". Ha nem reformáljuk meg vagy alakítjuk át végre a rendszert ezen a ponton, akkor csak néhány kiváltságos reménykedhet majd az "arany időkben" még a Corona-válság után is." A jövő újragondolására és olyan módon történő alakítására törekedve, amelyben minden ember részt vehet, a Gradido meghívja az embereket, hogy a "Nagy Együttműködés" keretében építsenek hálózatot az akadémiával.

Részletek a "Nagyszerű együttműködésről", a "Gradido modellről" és a Gradido Podcastról a következő címen https://gradido.net

 

A kép forrása:
Bundesarchiv, Kép 183-K0623-0502-001 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 en, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5365129

A Gradido Akadémiáról
A Gradido Academy for Economic Bionics kifejlesztett egy alternatív "közjó valutát", amely a természet mintájára készült. A természet azt a szabályt követi, hogy csak ott, ahol valami elmúlik, keletkezhet valami új, és így hosszú távú fejlődés (evolúció) lehetséges. A siker receptje az "élet körforgása". Ha a mi gazdaságunk is ezt a természetes ciklust követné, az a gazdasági bionika szakértői szerint gyakorlatilag a világ összes pénzzel kapcsolatos problémáját megoldaná. A Gradido modell azon az elképzelésen alapul, hogy nemcsak minden személy, hanem minden állam is kap egy hitelalapon létrehozott jövedelmet. Ezzel minden feladatát adóbeszedés nélkül is el tudja látni. A defláció vagy az infláció már a múlté. A gazdaság megszabadul az állandó növekedési kényszertől, a pénzügyi rendszer összeomlásának veszélye végre elhárul. (www.gradido.net)

WordPress Cookie-értesítés a Real Cookie Banner által