Adatvédelmi szabályzat

BEVEZETÉS | ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy érdeklődik a Gradido Academy honlapja iránt. Fontos számunkra minden látogató és ügyfél bizalma, valamint az Ön adatainak biztonsága és az Ön magánéletének védelme.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT TARTALMA

A következőkben szeretnénk elmagyarázni Önnek, hogy mi, mint a weboldal üzemeltetője, milyen adatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, mikor és milyen célból. Elmagyarázzuk, hogyan működnek digitális termékeink és szolgáltatásaink, és hogyan garantáljuk az Ön személyes adatainak védelmét.

Adatvédelmi szabályzatunk a következőképpen oszlik meg:

1. rész: ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

2. rész: E WEBOLDAL HASZNÁLATA

3. rész: COOKIES ÉS ONLINE MARKETING ESZKÖZÖK

4. rész: HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTALOM BEFOGADÁSA (HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTALOM)

5. rész: SZOCIÁLIS MÉDIA RÉSZEK BUTTONOK

6. rész: TAGSÁG ÉS TÁRSULÁS

7. rész: BIZTONSÁG

8. rész: Érintett jogok

1. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SCOPE

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja a látogatókat és a felhasználókat a személyes adatoknak a weboldal felelős szolgáltatója által a weboldalon történő gyűjtésének és felhasználásának típusáról, terjedelméről és céljáról. https://gradido.net (a továbbiakban: "Ajánlat").

Az Ön személyes adatait a törvényes adatvédelmi szabályok keretein belül védjük, és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük - az alábbiak szerint:

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt a személyes adatok (a továbbiakban: "adatok") online ajánlatunkban és a hozzá kapcsolódó weboldalakon, funkciókban és tartalmakban, valamint külső online megjelenésekben, például közösségi média profiljainkon (a továbbiakban együttesen: "online ajánlat") történő kezelésének típusáról, terjedelméről és céljáról. Az olyan használt kifejezésekkel kapcsolatban, mint például "feldolgozás" vagy "adatkezelő", az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében szereplő alábbi meghatározásokra hivatkozunk.

 

Az adatvédelemért felelős személy

Bernd Hückstädt

℅ Gradido Akadémia - Institute for Business Bionics

A Gradido alapítója és fejlesztője

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

Impresszum: https://gradido.de/impressum/

 

FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

A SZEMÉLYES ADATOK MEGHATÁROZÁSA

A személyes adatok olyan információk, amelyek felhasználhatók az Ön személyazonosságának megállapítására, mint például az Ön valódi neve, címe vagy telefonszáma.

Olyan információ, amelynek segítségével egy személy meghatározható, azaz azonosítható.

Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító (pl. cookie) vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező alapján. A személyes adatok közé tartoznak tehát például a preferenciák, a hobbi, a tagság vagy az, hogy valaki milyen weboldalakat nézett meg.

FELDOLGOZÁS

"Feldolgozás" bármely olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokon végeznek, függetlenül attól, hogy azt automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végzik-e el. A fogalom tág, és gyakorlatilag bármilyen adatkezelésre kiterjed.

A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI

- Leltározási adatok (pl. nevek, címek).

- Elérhetőségi adatok (pl. e-mail, telefonszámok).

- Tartalmi adatok (pl. szöveges bevitel, fényképek, videók).

- Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők).

- Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK KATEGÓRIÁI

Az online ajánlat látogatói és felhasználói

A továbbiakban az érintett személyeket együttesen "felhasználóknak" is nevezzük.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

- Az online ajánlat, annak funkciói és tartalma.

- A kapcsolattartási kérések megválaszolása és a felhasználókkal való kommunikáció.

- Biztonsági intézkedések.

- Elérésmérés/marketing

 

ADATKEZELŐ

Mint "Felelős személy" az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Hacsak a jogalapot az egyes eszközökre vonatkozóan külön nem említjük meg ebben az adatvédelmi szabályzatban, akkor a DSGVO 13. cikkével összhangban tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozásunk jogalapjáról - az alábbiak szerint:

  • A hozzájárulás megszerzésének jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és 7. cikke,
  • a szolgáltatásaink teljesítése és a szerződéses intézkedések végrehajtása, valamint a megkeresések megválaszolása céljából történő adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja,
  • a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében történő feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja, és
  • a jogos érdekeink védelmét szolgáló adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja.
  • Amennyiben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé a személyes adatok feldolgozását, a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgál jogalapként.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZERZŐDÉSES ADATFELDOLGOZÓKKAL ÉS HARMADIK FELEKKEL

Ha a feldolgozás során az adatokat más személyeknek és cégeknek (megbízás feldolgozóknak vagy harmadik személyeknek) átadjuk, továbbítjuk vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, ez csak törvényes engedély alapján történik (pl. ha az adatok továbbítása harmadik személyeknek, például fizetési szolgáltatóknak, a szerződés teljesítéséhez szükséges a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint), Ön hozzájárult, jogi kötelezettség írja elő, vagy jogos érdekeink alapján (pl. ügynökök, webtárhelyek stb. igénybevétele esetén).

Ha harmadik felet bízunk meg az adatok feldolgozásával egy úgynevezett "megrendelés-feldolgozási megállapodás" alapján, akkor ez a DSGVO 28. cikke alapján történik.

HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁS

Ha harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) végezzük az adatfeldolgozást, vagy ha ez harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével vagy harmadik félnek történő adatközléssel vagy adattovábbítással összefüggésben történik, akkor erre csak akkor kerül sor, ha az (elő)szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében, az Ön hozzájárulása alapján, jogi kötelezettség vagy jogos érdekeink alapján történik. Törvényi vagy szerződéses engedélyek függvényében csak akkor dolgozunk fel vagy engedélyezzük az adatok feldolgozását harmadik országban, ha a 44. és azt követő cikkek különleges követelményei teljesülnek. DSGVO teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozásra például olyan különleges garanciák alapján kerül sor, mint például az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szint hivatalosan elismert meghatározása (pl. az USA esetében a "Privacy Shield" révén) vagy a hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségek (úgynevezett "általános szerződési feltételek") betartása.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A szolgáltató személyes adatokat csak akkor gyűjt, használ fel és ad át harmadik félnek, ha ezt a törvény lehetővé teszi, vagy ha Ön mint felhasználó hozzájárul a feldolgozáshoz.

Személyes adatokat - például nevet és címet - például akkor gyűjtünk, amikor Ön terméket vásárol, hogy számlázni tudjunk Önnek. Ezeket és más személyes adatokat harmadik félnek - pl. pénzintézetnek - is továbbítjuk, ha a megfelelő fizetési módot választjuk, amennyiben ez elengedhetetlen a fizetés feldolgozásához és a szerződés lebonyolításához.

Személyes adatokat harmadik félnek csak akkor adhatunk át, ha erre törvényi vagy bírósági felhatalmazás van, vagy ha jogaink érvényesítése érdekében olyan harmadik feleket vonunk be, akiket szakmai titoktartási kötelezettség terhel.

ÜZLETI VONATKOZÁSÚ FELDOLGOZÁS

Továbbá feldolgozott  - Szerződési adatok (pl. a szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória). - Ügyfeleink, érdekelt felek és üzleti partnereink fizetési adatai (pl. banki adatok, fizetési előzmények) szerződéses szolgáltatások nyújtása, szolgáltatás és ügyfélszolgálat, marketing, reklám és piackutatás céljából.

2. RÉSZ: WEBOLDALUNK HASZNÁLATA

LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA

Elvileg személyes adatok megadása nélkül is meglátogathatja weboldalunkat. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten történő adattovábbítás nem védhető meg teljesen a harmadik felek hozzáférése ellen.

LOG ADATOK

A naplóadatok automatikus gyűjtése és tárolása az internetszolgáltatónk (szolgáltató) által a következő információkat tartalmazza:

-a látogató által látogatott URL dátuma és látogatási ideje

-URL, amelyet a látogató közvetlenül előtte látogatott meg

-A használt böngésző

-A használt operációs rendszer

-IP-cím és a látogató hostneve

Ezen adatok továbbítása hozzánk automatikusan történik. Az Ön adatai nem rendelhetők az Ön személyéhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK E-MAILBEN VAGY TELEFONON

Ha a weboldal szolgáltatójaként kapcsolatba lép velünk (például e-mailben vagy telefonon), az Ön adatait az operációs rendszerünkben tároljuk a megkeresés feldolgozása céljából, valamint abban az esetben, ha további kérdések merülnek fel.

Ha az Ön által feltett kérdésre választ kaptunk, vagy az Ön által kért alkalmazást vagy szolgáltatást nyújtottuk, az Ön adatait az alkalmazás vagy szolgáltatás megszűnésekor töröljük, kivéve, ha Ön önkéntesen további termékeket vagy információkat kíván tőlünk beszerezni, és beleegyezik az adatainak e célokra történő további felhasználásához. Még ha beleegyezését adta is, joga van ahhoz, hogy bármikor kérje adatai törlését (lásd a 8. részt). jelen adatvédelmi szabályzat).

ÉSZREVÉTELEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

Felhasználóként hozzászólhat a bloghoz a weboldalunkon. Amikor belép a blog hozzászólásaiba, az Ön által megadott IP-cím azonnal anonimizálásra kerül. A beérkező észrevételek közzététele azonban attól függ, hogy az adminisztrátorunk kiadja-e az észrevételeket. Ez a jóváhagyási ellenőrzés azt hivatott megakadályozni, hogy jogellenes tartalom jelenjen meg oldalainkon.

A hozzászólások szerzőjeként szabadon megadhatja valódi nevét vagy álnevét a megadott névmezőben. Lehetősége van arra is, hogy egyáltalán ne adjon meg nevet. Az Ön e-mail címe nem jelenik meg, amikor a hozzászólás megjelenik a weboldalunkon.

A hozzászólás elküldésekor továbbított adatokat, mint például az Ön e-mail címét, az Ön által megadott nevet és adott esetben az Ön által megadott URL-t és az Ön által küldött hozzászólást a szerverünkön tartósan tároljuk, így csak a kiadott hozzászólás, adott esetben a névvel együtt, nyilvánosan látható a weboldalunkon. E személyes adatok feldolgozása az Ön előzetes hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének 1. szakasza 1. pontjának a) alpontja értelmében. Ön bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulását a jövőre nézve (lásd a jelen adatvédelmi nyilatkozat 8. részét).

HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAINAK ÉS TARTALMÁNAK INTEGRÁLÁSA

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó tartalmak, például YouTube-videók, Google Maps-térképek, RSS-feedek vagy más weboldalakról származó grafikák kerülnek integrálásra ebbe az online ajánlatba. Ehhez mindig szükséges, hogy a tartalomszolgáltatók (a továbbiakban: "harmadik fél szolgáltatók") tisztában legyenek a felhasználó IP-címével. Az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat az adott felhasználó böngészőjének. Az IP-cím ezért szükséges a tartalom megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek szolgáltatói csak az IP-címet használják a tartalom szolgáltatásához. Arra azonban nincs befolyásunk, hogy a harmadik fél szolgáltatók tárolják-e az IP-címet, például statisztikai célokra. Ha ez tudomásunkra jut, tájékoztatjuk erről a felhasználót.

KÜLSŐ LINKEK HASZNÁLATA

Weboldalainkon külső oldalakra mutató linkeket használunk, amelyek tartalma nem a mi szerverünkön található. A linkek külső tartalmát a linkek beállításakor ellenőriztük. Nem zárható ki azonban, hogy a tartalmat az érintett szolgáltatók utólag megváltoztatták. Ha úgy látja, hogy a külső szolgáltatók tartalma sérti az alkalmazandó jogot, kérjük, értesítsen. Ez az adatvédelmi szabályzat csak a tárhelyszolgáltatónk szerverein található tartalomra vonatkozik.

3. RÉSZ: SÜTIK ÉS ONLINE MARKETING ESZKÖZÖK

Sütik és elérésmérés

A sütik olyan információk, amelyeket a mi webszerverünk vagy harmadik fél webszerverek továbbítanak a felhasználók webböngészőjébe, és ott tárolnak későbbi visszakeresés céljából. A felhasználókat tájékoztatjuk a sütiknek az álnevesített elérésmérés keretében történő használatáról a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alatt.

Az online ajánlat megtekintése a sütik kizárásával is lehetséges. Ha a felhasználók nem szeretnék, hogy a cookie-kat a számítógépükön tárolják, akkor arra kérjük őket, hogy a böngészőjük rendszerbeállításaiban kapcsolják ki a megfelelő opciót. A tárolt sütiket a böngésző rendszerbeállításaiban lehet törölni. A sütik kizárása az online ajánlat funkcionális korlátozásához vezethet.

Az amerikai oldalon keresztül számos online hirdetési cookie-t lehet megtekinteni a vállalatoktól. http://www.aboutads.info/choices vagy az uniós oldal http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ kezelni.

HÍRLEVÉL KÜLDÉS HASZNÁLATA

Annak érdekében, hogy hírleveleket küldhessünk, amelyekkel tájékoztatjuk Önt a Gradido Akadémia témáiról és ajánlatainkról, egy e-mail hírlevél-terjesztő platformot használunk.

Ha szeretne feliratkozni a Gradido Academy hírlevelére és rendszeresen olvasni, akkor regisztrációra van szükség egy érvényes e-mail címmel. A hírlevélről való leiratkozás bármikor lehetséges. Kérjük, használja ehhez a hírlevélben található linket.

A hírlevél küldése előtt az úgynevezett kettős opt-in eljárás keretében kifejezetten meg kell erősítenie számunkra, hogy aktiválhatjuk az Ön számára a hírlevél-szolgáltatást. Ebből a célból egy megerősítő és engedélyező e-mailt kap tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy kattintson az e-mailben található linkre, és így erősítse meg számunkra, hogy szeretné megkapni hírlevelünket. További adatok gyűjtésére nem kerül sor. Ezt az e-mail címet kizárólag a hírlevél kézbesítésére használjuk, kivéve, ha Ön a dupla opt-in eljárás során vagy később kifejezetten hozzájárult más felhasználáshoz.

Amikor feliratkozik a hírlevélre, a hírlevél-küldő rendszerünk elmenti az Ön IP-címét és a feliratkozás dátumát. Ez a tárolás kizárólag bizonyítékként szolgál arra az esetre, ha egy harmadik fél visszaél egy e-mail címmel, és az arra jogosult személy tudta nélkül regisztrál a hírlevélre.

A hírlevelet a "Click-Tip", a szolgáltató hírlevél terjesztési platformja KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Egyesült Királyság.

A hírlevél címzettjeinek e-mail címeit, valamint a jelen tájékoztatóban leírt egyéb adataikat a Klick-Tipp szerverein tároljuk. A Klick-Tipp ezeket az információkat a hírlevél küldésére és értékelésére használja fel a nevünkben. A Klick-Tipp továbbá saját információi szerint felhasználhatja ezeket az adatokat saját szolgáltatásainak optimalizálására vagy javítására, pl. a hírlevelek küldésének és megjelenítésének technikai optimalizálására, vagy gazdasági célokra, annak megállapítására, hogy a címzettek mely országokból származnak. A Klick-Tipp azonban nem használja fel a hírlevél címzettjeinek adatait arra, hogy maga írjon nekik, vagy továbbítsa őket harmadik félnek.

Bízunk a Klick-Tipp megbízhatóságában, informatikai és adatbiztonságában. A Klick-Tipp vállalja, hogy betartja az EU adatvédelmi rendeleteit. Ezen túlmenően a Klick-Tippel is kötöttünk egy megrendelés-feldolgozási megállapodást. Ez egy olyan szerződés, amelyben a Klick-Tipp vállalja, hogy védi felhasználóink adatait, azokat a nevünkben az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeli, és különösen, hogy nem adja át azokat harmadik félnek. A Klick-Tipp adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

A STATIFY HASZNÁLATA

Annak érdekében, hogy mérni tudjuk az egyes oldalak felkeresését és a felhasználó számára való vonzerejét, a Statify elemző eszközét használjuk, amelyet a Pluginkollektiv nyílt forráskódúként fejlesztett ki (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

A Statify kompakt áttekintést nyújt az oldalmegtekintések számáról, és nem tárol vagy dolgoz fel személyes adatokat, például IP-címeket. A Statify a leggyakrabban látogatott oldalak statisztikai kiértékelése az oldalmegtekintések számolásával történik, nem pedig a látogatók számolásával. Továbbá az oldalmegtekintések csak korlátozott ideig (alapértelmezett: két hét) tárolódnak, amely egyedileg beállítható.

Az oldalainkra történő kattintások számának kiértékelésével lehetőségünk van arra, hogy folyamatosan javítsuk a felhasználóknak szóló online kínálatunkat.

4. RÉSZ: KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK + TARTALOM INTEGRÁLÁSA

YOUTUBE VIDEÓK HASZNÁLATA

A videók integrálásához többek között a YouTube szolgáltatót használjuk. A YouTube-ot a YouTube LLC üzemelteti, székhelye 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube-ot a Google Inc. képviseli, székhelye 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Egyes internetes oldalainkon a YouTube szolgáltató pluginjait használjuk. Amikor Ön meghívja weboldalunk olyan internetes oldalait, amelyek ilyen bővítménnyel vannak ellátva - például a médiatárunkat -, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel, és megjelenik a bővítmény. Ez továbbítja a YouTube szerverének, hogy Ön mely internetes oldalainkat látogatta meg. Ha Ön YouTube-tagként van bejelentkezve, a YouTube ezeket az információkat az Ön személyes felhasználói fiókjához rendeli. A bővítmény használata során, például egy videó indítógombjára kattintva, ezek az információk is az Ön felhasználói fiókjához kerülnek hozzárendelésre. Ezt a hozzárendelést úgy akadályozhatja meg, hogy a weboldalunk használata előtt kijelentkezik a YouTube felhasználói fiókjából és a YouTube LLC és a Google Inc. vállalatok egyéb felhasználói fiókjaiból, és törli a vállalatok megfelelő cookie-jait.

A YouTube (Google) által végzett adatfeldolgozásról és az adatvédelemről szóló további információk a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon találhatók.

 

VIMEO VIDEÓK HASZNÁLATA

A videók integrálásához többek között a Vimeo szolgáltatót használjuk. A Vimeo-t a Vimeo, LLC üzemelteti, székhelye: 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Néhány internetes oldalunkon a Vimeo szolgáltató pluginjait használjuk. Amikor Ön meghívja weboldalunk olyan internetes oldalait, amelyek ilyen bővítménnyel vannak ellátva - például a médiatárunkat -, kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel, és megjelenik a bővítmény. Ez továbbítja a Vimeo szerverének, hogy Ön mely internetes oldalainkat látogatta meg. Ha Ön Vimeo-tagként van bejelentkezve, a Vimeo ezeket az információkat az Ön személyes felhasználói fiókjához rendeli. A bővítmény használata során, például egy videó indítógombjára kattintva, ezek az információk is az Ön felhasználói fiókjához kerülnek hozzárendelésre. Ezt a hozzárendelést megakadályozhatja, ha a weboldalunk használata előtt kijelentkezik a Vimeo felhasználói fiókjából, és törli a megfelelő cookie-kat a Vimeóról.

A Vimeo által végzett adatfeldolgozásról és az adatvédelemről szóló további információk a https://vimeo.com/privacy oldalon találhatók.

5. RÉSZ: KÖZÖSSÉGI MÉDIA MEGOSZTÓ GOMBOK

ONLINE JELENLÉT A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon és platformokon, hogy kommunikálni tudjunk az ott aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal, és tájékoztatni tudjuk őket szolgáltatásainkról. Az adott hálózatok és platformok meghívásakor az adott üzemeltetők általános szerződési feltételei és adatfeldolgozási irányelvei érvényesek.

Hacsak az adatvédelmi szabályzatunk másként nem rendelkezik, a felhasználók adatait akkor dolgozzuk fel, ha a közösségi hálózatokon és platformokon kommunikálnak velünk, például amikor online jelenlétünkön posztokat írnak vagy üzeneteket küldenek nekünk.

A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK MEGOSZTÁSI FUNKCIÓJÁNAK HASZNÁLATA (SHARIFF)

Weboldalunkon a "Shariff" c't projektet használjuk. A "Shariff" a közösségi hálózatok szokásos megosztási gombjait helyettesíti, és így védi a szörfözési szokásokat.

A "Shariff" a közösségi hálózatok megosztási gombjait kizárólag a megfelelő közösségi hálózatra mutató linket tartalmazó grafikaként integrálja a weboldalunkra. A megfelelő grafikára kattintva az adott hálózat szolgáltatásaihoz juthat el. A Shariff gomb csak akkor létesít közvetlen kapcsolatot a közösségi hálózat és a látogatóink között, ha a látogató aktívan rákattint a Megosztás gombra. Az Ön adatai csak ezután kerülnek továbbításra az adott közösségi hálózatnak. Ha viszont nem kattint a Shariff gombra, akkor nem történik csere az Ön és a közösségi hálózatok között. A "Shariff" c't projektről további információkat a https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html oldalon talál.

A következő közösségi hálózatokat integráljuk a "Shariff"-al a weboldalunkon:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - USA)

6. RÉSZ: TAGSÁGI TERÜLETEK ÉS PARTNERPROGRAM

AZ ELOPAGE HASZNÁLATA A GRADIDO KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA

Többszintű tagságot kínálunk a Gradido közösségben azoknak, akik közelebbről is meg szeretnék ismerni a Gradido koncepciót, és Gradido nagykövetekké szeretnének válni. Ahhoz, hogy ezeket a tagsági területeket kínálhassuk, az elopage szolgáltatást használjuk.

A Gradido-COMMUNITY lehetséges tagságait a "Közösség" oldalunk ismerteti. Amint ezen az oldalon rákattint egy gombra, amellyel szeretne regisztrálni valamelyik tagságra, elhagyja weboldalunkat, és átirányítjuk az erre a célra létrehozott egyedi elopage tagsági oldalainkra.

Az elopage a:

elopay GmbH

Joachimsthaler utca 21

10719 Berlin

Az Elopage tagoldalakon minden funkciót, valamint a kapcsolódó fizetési folyamatokat az elopage-on keresztül hajtjuk végre. Következésképpen az elopage adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre a folyamatokra. Az elopage adatvédelmi nyilatkozatát itt találja: https://elopage.com/privacy

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a weboldalunkról az elopage-on keresztül az értékesítési oldalra történő továbbítás során a 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondatának b) pontja.

A DIGITÁLIS TERMÉKEK KIFIZETÉSÉNEK FELDOLGOZÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA A NAMOTTO.LAB-ON KERESZTÜL

A kifizetések feldolgozása és a digitális termékek kiszállítása a namotto.lab-on keresztül történik. A namotto adatvédelmi szabályzatát itt találja: https://namotto.de/privacy

namotto.lab egy szolgáltatása:

namotto.lab

Lakos Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlin

A DSGVO 28. cikkének megfelelően a namotto.lab-val, mint megrendelésfeldolgozóval kötöttünk megfelelő szerződést. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a weboldalunkról az elopage-on keresztül az értékesítési oldalra történő továbbítás során a 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondatának b) pontja.

AZ ELOPAGE HASZNÁLATA AFFILIATE PARTNEREK SZÁMÁRA (PARTNERPROGRAM)

A hirdetési partnerek számára affiliate partnerprogramot is kínálunk. Ha sikeresen hirdetsz a Gradido Academy tagságért, a hirdetési partnerek jutalékot kapnak.

Ahhoz, hogy ezt a partnerprogramot kínálhassuk Önnek, az elopage szolgáltatást használjuk.   

A Gradido partnerprogramot a "Partnerprogram" oldalunkon ismertetjük. Amint ezen az oldalon rákattint egy gombra, amellyel hirdetési partnerként szeretne regisztrálni a partnerprogramba, elhagyja weboldalunkat, és átirányítjuk az Elopage erre a célra létrehozott egyedi oldalaira.

Az elopage a:

elopay GmbH

Joachimsthaler utca 21

10719 Berlin

Az Elopage partneroldalakon minden funkciót, valamint a kapcsolódó fizetési folyamatokat az elopage-on keresztül hajtjuk végre. Következésképpen az elopage adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre a folyamatokra. Az elopage adatvédelmi nyilatkozatát az alábbiakban találja meg itt.  https://elopage.com/privacy

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a weboldalunkról az elopage partneroldalára történő továbbítás során a jelen esetben a partnerprogramban való részvétel önkéntes jellegéből és a 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontjából következik.

7. RÉSZ: BIZTONSÁG

RENDSZER- ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

Weboldalunkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk a tárolt adatok elvesztése, megsemmisítése, hozzáférése, módosítása vagy illetéktelenek általi terjesztése ellen. Az ellenőrzések ellenére azonban nem lehetséges a teljes védelem minden veszély ellen. Kizárólag az internetkapcsolat és az ebből eredő technikai lehetőségek miatt nem garantálható, hogy a tartalmat és az információáramlást harmadik felek nem tekintik meg és nem rögzítik.

TITKOSÍTÁS SSL-EN KERESZTÜL

Biztonsági okokból SSL titkosítást (Secure Sockets Layer) használunk a weboldalunkon. Ez védi a továbbított adatokat, és megakadályozza, hogy harmadik felek kiolvassák azokat. A sikeres titkosítást onnan ismerheti fel, hogy a böngésző állapotsorában a protokoll megjelölés "http://"-ról "https://"-re változik, és hogy egy zárt zár szimbólum látható.

8. RÉSZ: AZ ÉRINTETTEK JOGAI

ADATOK TÖRLÉSE

Az általunk feldolgozott adatokat a DSGVO 17. és 18. cikkével összhangban töröljük vagy feldolgozásukat korlátozzuk. Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá nem tartozik kifejezetten, az általunk tárolt adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a rendeltetésükhöz, és a törlés nem ellentétes a törvényes megőrzési kötelezettségekkel. Ha az adatok törlésére azért nem kerül sor, mert más, jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, akkor az adatok feldolgozását korlátozni kell. Azaz az adatokat zárolják, és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni.

A németországi jogszabályi előírások szerint a megőrzés a HGB 257. § (1) bekezdése szerint 6 évig (kereskedelmi könyvek, leltárak, nyitómérlegek, éves beszámolók, kereskedelmi levelek, számviteli bizonylatok stb.), az AO 147. § (1) bekezdése szerint pedig 10 évig (könyvek, nyilvántartások, vezetői jelentések, számviteli bizonylatok, kereskedelmi és üzleti levelek, adózás szempontjából releváns dokumentumok stb.).

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van megerősítést kérni arról, hogy a szóban forgó adatokat feldolgozzák-e, és tájékoztatást kérni az adatokról, valamint további tájékoztatást és az adatok másolatát a DSGVO 15. cikkének megfelelően.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A DSGVO 16. cikke értelmében Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó helytelen adatok helyesbítését.

A VISSZAVONÁS JOGA

Önnek joga van a DSGVO 7. cikk (3) bekezdése szerint megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni.

KIFOGÁSOLÁSI JOG

A DSGVO 21. cikkének megfelelően bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó adatok jövőbeni feldolgozása ellen. A tiltakozás különösen a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen nyújtható be.

ZÁROLÁSI ÉS VÁMSZABADSÁGOLÁSI JOGOK

A GDPR 17. cikkével összhangban Ön jogosult az érintett adatok haladéktalan törlését kérni, vagy a GDPR 18. cikkével összhangban az adatok feldolgozásának korlátozását kérni. A felhasználónak joga van személyes adatainak zárolásához és törléséhez, amennyiben ez nem ellentétes az ilyen adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettséggel.

TOVÁBBÍTÁSI JOG

Ön jogosult arra, hogy a GDPR 20. cikkével összhangban kérje az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatok átvételét, és kérheti azok más adatkezelőknek történő továbbítását.

FELLEBBEZÉSI JOG

Ön jogosult továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál a DSGVO 77. cikke alapján.

A FELHASZNÁLÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A felhasználó e-mailben is kapcsolatba léphet velünk, hogy gyakorolja jogait, például visszavonja a megadott hozzájárulást, vagy tiltakozzon az adatok bizonyos felhasználása ellen:

akademie@gradido.net

Felelősségteljes az adatvédelem szempontjából:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-mail: support{ät}gradido.net

TILTAKOZÁS A SAJÁT NEVÉBEN A REKLÁM E-MAILEK ELLEN

A TMG (német telemédiatörvény) 5. §-a szerinti kötelező szolgáltatói azonosítás részeként általános elérhetőségi adatokat és egy e-mail címet tettünk közzé weboldalunk impresszumában. Ezúton tiltakozunk az ellen, hogy ezeket a kapcsolattartási adatokat kéretlenül olyan információs anyagok, reklám- vagy spam-levelek küldésére használjuk fel, amelyeket nem kértünk kifejezetten.

A "Real Cookie Banner" hozzájárulási eszközt használjuk a használt sütik és hasonló technológiák (nyomkövető pixelek, webjelzők stb.) és a kapcsolódó hozzájárulások kezelésére. A "Real Cookie Banner" működésének részletei a következő címen találhatók meg <a href="/hu/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja ebben az összefüggésben a DS-GVO 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja és a DS-GVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk az alkalmazott sütik és hasonló technológiák kezelése és a kapcsolódó hozzájárulások.

A személyes adatok megadása sem szerződéses kötelezettség, sem szerződéskötéshez nem szükséges. Ön nem köteles a személyes adatokat megadni. Ha nem adja meg a személyes adatokat, nem tudjuk kezelni a hozzájárulásait.

Utolsó frissítés:: 2.11.2023

WordPress Cookie-értesítés a Real Cookie Banner által