Eindelijk veiligheid met perspectief

Actief basisinkomen voor kunstenaars en freelance journalisten

Künzelsau, 30 september 2020 - Wat zou een land zijn zonder zijn dichters, denkers, muzikanten, schilders, acteurs, zangers, dansers, journalisten, publicisten en filmmakers? Ze brengen kleur, vreugde, vragen, gevoelens, inspiratie en visioenen in ons leven. Nu bedreigen de Corona-maatregelen echter het bestaan van talloze solo-zelfstandigen op het gebied van kunst, cultuur en communicatie. De noodhulp van de overheid is volstrekt ontoereikend, de toekomst is onzeker. Wanhopig vragen de getroffen mensen om een reddingsparachute met perspectief. Het 'Actief Basisinkomen' wil deze wens vervullen. Een dergelijk 'basisinkomen' kan niet alleen voorkomen dat de crisis de middelen van bestaan vernietigt, maar kan ook kunstenaars, culturele werkers en onafhankelijke mediaproducenten eindelijk een solide basis voor de lange termijn bieden om te leven en te werken. Het 'Gradidomodel' van de gelijknamige academie heeft als doel de ideale voedingsbodem te bieden voor creativiteit en scheppingsvreugde en zo een onmisbaar onderdeel van onze samenleving te behoeden voor verval.

Volgens een recent onderzoek van de Duitse Vereniging van Journalisten (DJV) heeft ongeveer 50 procent van de freelance journalisten dit jaar zulke grote verliezen geleden dat ze niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Elke derde freelancer in het schrijfgilde ontvangt momenteel geen contracten. Onder de fotojournalisten zit één op de twee zonder inkomen. De huidige crisis heeft kunstenaars en culturele werkers nog harder getroffen. De meerderheid van de onafhankelijke creatievelingen zit al maanden zonder inkomen. De bekende acteur en nasynchronisatiekunstenaar Frank Röth beschrijft de huidige situatie nadrukkelijk: "De lockdown en de maandenlange sluiting van theaters, podia en nasynchronisatiestudio's, de afgelaste of voor onbepaalde tijd uitgestelde opnames, de afgelasting van evenementen en festivals zijn voor ons een catastrofe en staan gelijk aan een professioneel verbod".

Staatssteun is voor de overgrote meerderheid van de getroffenen niet doeltreffend. Er zijn echter maar weinig mensen in de culturele sector die over financiële reserves beschikken. Onzekerheid is bijna een onderdeel van het dagelijks leven. Actoren vallen vaak door alle sociale zekerheids- en arbeidsrechtelijke steken heen. Zij kunnen bedrijfskosten hebben, maar geen vaste bedrijfsruimte, werken op 'non-salaried' basis of betalen hun werkloosheidsverzekeringspremies zo onregelmatig vanwege hun kortetermijnverbintenissen dat zij bijna nooit aanspraak kunnen maken op hun eigen uitkeringen.

Al voor Corona waren veel kunstenaars van engagement naar engagement gegaan en hadden ze in 'precaire omstandigheden' geleefd. Toch was de passie voor creatief werk altijd groter dan het streven naar financiële zekerheid. Maar de lockdown en de daaruit voortvloeiende gevolgen leiden nu tot economische problemen die slechts enkele kunstenaars alleen kunnen dragen. De vader van vier, Röth (61), heeft al menig moeilijke fase in zijn carrière met succes onder de knie gekregen. Maar nu dreigt een compleet nieuw probleem: "Veel acteurs behoren nu tot de 'risicogroep' vanwege hun leeftijd. Hun engagement voor de productiebedrijven houdt dan ook verband met belachelijke opzeggingsverzekeringen. Als gevolg hiervan worden rollen voor acteurs boven de 60 eenvoudigweg uit de screenplays verwijderd of herschreven voor jongere karakters.

Het normale werk is in de kunst- en cultuurwereld niet in zicht met de aangescherpte beperkingen met het oog op de naderende winter. Noodhulp is onvoldoende en de toekomst is daarom uiterst onzeker, aldus Röth: "Aangezien de federale overheid uiteraard geen exitstrategie heeft, is er geen vooruitzicht op wanneer en of een terugkeer naar een zelfbepaald (professioneel) dagelijks leven weer mogelijk zal zijn.

Actief basisinkomen creëert een basis voor wonen en werken
Maar als men de economische biologen van de Gradido Academie gelooft, biedt de huidige economische en financiële crisis ook de mogelijkheid om structuren te corrigeren die allang een fundamentele heroriëntatie nodig hebben. De onzekere existentiële omstandigheden in de media en onze culturele business zijn daar zeker één van. Hier is het nodig om een basis te creëren die creatief werk mogelijk maakt zonder existentiële angst. Een 'actief basisinkomen' zou niet alleen de fatale gevolgen van de crisis kunnen verzachten, maar ook de kunstenaars, cultuur- en mediawerkers van ons land een steviger basis kunnen bieden om te leven en te werken en zo een stabiele voedingsbodem voor creativiteit kunnen vormen.

De Gradido Academy houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de vraag wat het bedrijfsleven kan leren van de natuur. Het resultaat van dit uitgebreide onderzoek is te vinden in het nieuwe economische en financiële model rond de common good currency 'Gradido'. Het is bedoeld om mensen over de hele wereld een veilig bestaan te bieden en de wereld van het leven en werken diverser en bevredigender te maken. Volgens Bernd Hückstädt, de medeoprichter van de academie, is het 'Actief Basisinkomen' een centraal element van het Gradidomodel: "Iedereen kan een 'Actief Basisinkomen' behalen met activiteiten van eigen keuze voor het algemeen belang. Artistieke en creatieve vaardigheden zijn hier net zo onmisbaar als het op zich nemen van praktische en sociale taken. Elke maand is er 1.000 Gradido (GDD) beschikbaar als basisinkomen voor elke persoon. Eén Gradido komt overeen met de waarde van één Euro. Maximaal 50 uur per maand wordt betaald met 20 GDD per stuk. Dit bedrag is een basisbedrag, naast andere inkomstenbronnen. Zo wordt het bestaan van ieder mens veiliggesteld en zijn kunst en cultuur niet langer bijna automatisch verbonden met existentiële beslommeringen.

De acteur Röth en zijn collega's hebben nieuwe hoop voor het Gradido-model: "In tijden als deze zou een basisinkomen van welke aard dan ook een grote hulp en steun zijn. Het Gradidomodel is zeker een van de meest radicale en utopische benaderingen van een nieuw economisch en financieel systeem, maar wat hebben we vandaag de dag meer nodig dan utopieën? We moeten deze nieuwe manier serieus bespreken, omdat het niet alleen de kunst kan redden, maar zelfs geschikt kan blijken te zijn voor de discipelen".

Voor details over het volledige 'Gradido-model' zie https://gradido.net

Frank Röth werkt al meer dan 30 jaar als acteur. Hij inspireert het publiek en de critici niet alleen voor de camera (bijvoorbeeld als de overspannen vader van Josefine Preuß in de succesvolle Lotta-serie van het ZDF), maar ook als een van de drukste nasynchronisatieacteurs van Duitsland (Ziemlich beste Freunde, Harry Potter en vele anderen). In 2013 werd hij onderscheiden met de 'Hörbuchpreis des Deutschen Buchhandels'. (Fotocredits: Christian Hartmann)

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)