Säkerhet med perspektiv, äntligen

Aktiv basinkomst för konstnärer och frilansjournalister

Künzelsau, 30 september 2020 - Vad skulle ett land vara utan sina poeter, tänkare, musiker, målare, skådespelare, sångare, dansare, journalister, publicister och filmskapare? De ger oss färg, glädje, frågor, känslor, inspiration och visioner i våra liv. Men nu hotar Corona-åtgärderna existensen för otaliga soloföretagare inom konst, kultur och kommunikation. Det statliga katastrofstödet är helt otillräckligt och framtiden är osäker. De drabbade ber desperat om ett räddningspaket med ett perspektiv. Den aktiva basinkomsten syftar till att uppfylla denna önskan. En sådan "basinkomst med förmåner i gengäld" kan inte bara förhindra att krisen förstör försörjningsmöjligheterna, utan också ge yrkesverksamma inom konst och kultur samt oberoende medieproducenter en solid grund för att leva och arbeta på lång sikt. Gradido-modellen från akademin med samma namn vill skapa en idealisk grogrund för kreativitet och skaparglädje och på så sätt rädda en oumbärlig del av vårt samhälle från förfall.

Enligt en nyligen genomförd undersökning från det tyska journalistförbundet DJV gör cirka 50 procent av frilansjournalisterna så stora förluster i år att de inte längre kan försörja sig. Var tredje frilansare i skrivargillet får för närvarande inga uppdrag. Bland fotojournalister är en av två utan inkomst. Konstnärer och kulturarbetare har drabbats ännu hårdare av den nuvarande krisen. Ett stort antal kreativa egenföretagare har varit utan inkomst i flera månader. Den välkända skådespelaren och dubbningsartisten Frank Röth beskriver den rådande situationen med eftertryck: "Den låsta situationen och den månadsvisa stängningen av teatrar, scener och dubbningsstudior, de inställda eller på obestämd tid uppskjutna filminspelningarna, de inställda evenemangen och festivalerna är en katastrof för oss och likställs med ett yrkesförbud."

Det statliga stödet är inte effektivt för den stora majoriteten av de drabbade. Det är dock mycket få av dem som är verksamma inom kultursektorn som har ekonomiska reserver. Osäkerhet är en del av vardagen. Skådespelare faller ofta igenom alla sprickor i socialförsäkringen och arbetsrätten. De har utgifter för verksamheten men inget fast driftsställe, är anställda "utan lön" eller betalar in arbetslöshetsförsäkringen så oregelbundet på grund av kortvariga anställningar att de nästan aldrig kan få rätt till förmåner från försäkringen.

Redan före Corona har alltså många konstnärer pendlat från engagemang till engagemang och levt under "osäkra förhållanden". Ändå var passionen för kreativt arbete alltid större än strävan efter ekonomisk trygghet. Men låsningen och dess konsekvenser leder nu till ekonomiska problem som endast ett fåtal kulturarbetare kan ta på sig på egen hand. Röth (61), fyrabarnspappa, har klarat många svåra faser i sin karriär. Men nu har ett helt nytt problem dykt upp: "Många skådespelare hör nu till riskgruppen på grund av sin ålder. Därför är deras engagemang för produktionsbolag kopplat till löjliga försäkringspremier för utebliven betalning. Detta leder till att roller för skådespelare över 60 år helt enkelt skrivs ut ur manusen eller skrivs om till yngre karaktärer."

Inom konst- och kultursektorn är det inte möjligt att se ett normalt arbete med de skärpta restriktionerna inför den annalkande vintern. Regeringens nödhjälp är otillräcklig och framtiden är därför ytterst osäker, enligt Röth: "Eftersom den federala regeringen uppenbarligen inte har någon exitstrategi finns det inte heller något perspektiv på när och om en återgång till en självbestämd (yrkesmässig) vardag är möjlig igen."

En aktiv basinkomst skapar en grund för att leva och arbeta
Om man får tro experterna på Business Bionics vid Gradido Academy, så erbjuder den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen också en möjlighet att korrigera strukturer som länge varit i behov av en grundläggande omorientering. De osäkra levnadsvillkoren inom medierna och vår kultursektor hör definitivt till dessa. Här måste vi skapa en grund som gör det möjligt att arbeta kreativt utan existentiell rädsla. En "aktiv basinkomst" skulle inte bara kunna lindra krisens ödesdigra effekter, utan också ge dem som arbetar inom konst, kultur och media i vårt land en stabilare grund för att leva och arbeta på lång sikt, och därmed en stabil grogrund för kreativitet.

I över 20 år har Gradido Academy undersökt frågan om vad ekonomin kan lära sig av naturen. Resultatet av denna omfattande forskning finns i den nya ekonomiska och finansiella modellen för den gemensamma goda valutan Gradido. Syftet är att ge människor över hela världen en trygg försörjning och göra livs- och arbetsvärlden mer mångsidig och givande. Enligt Bernd Hückstädt, medgrundare av akademin, är den aktiva basinkomsten en central del av Gradido-modellen: "Varje person kan uppnå en aktiv basinkomst genom att själv välja aktiviteter för det gemensamma bästa. Konstnärliga och kreativa färdigheter är lika oumbärliga som praktiska och sociala uppgifter. Varje person får 1 000 Gradido (GDD) per månad som grundinkomst. En Gradido motsvarar värdet av en euro. Högst 50 timmar per månad ersätts med 20 GDD per timme. Denna summa är ett grundbelopp utöver andra inkomstkällor. Allas försörjning är därmed tryggad, och även konst och kultur är inte längre nästan automatiskt förknippade med existentiella bekymmer."

Gradido-modellen ger skådespelaren Röth och hans kollegor nytt hopp: "I tider som dessa skulle en basinkomst av något slag vara till stor hjälp och stöd. Gradido-modellen är förvisso en av de mest radikala och utopiska ansatserna till ett nytt ekonomiskt och finansiellt system, men vad behöver vi mer än utopier i dag? Vi bör diskutera detta nya sätt på allvar, eftersom det inte bara kan rädda konsten utan även vara lämpligt för barnbarnen."

Närmare uppgifter om hela Gradido-modellen finns på följande adress https://gradido.net

Frank Röth har arbetat som skådespelare i över 30 år. Han inspirerar publik och kritiker inte bara framför kameran (t.ex. som Josefine Preuss överbelastade pappa i den framgångsrika Lotta-serien på ZDF), utan också som en av Tysklands flitigaste dubbningsskådespelare (Ziemlich beste Freunde, Harry Potter och många fler). År 2013 tilldelades han "Audiobook Prize of the German Book Trade". (Foto: Christian Hartmann)

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat en alternativ "gemensam god valuta" med naturen som förebild. Naturen följer regeln att det är bara när något går bort som något nytt kan uppstå och därmed är det möjligt att åstadkomma en långsiktig förbättring (evolution). Dess framgångsrecept är "livets kretslopp". Om vår ekonomi också skulle följa denna naturliga cykel skulle det lösa praktiskt taget alla världens penningrelaterade problem, enligt experterna på ekonomisk bionik. Gradido-modellen bygger på idén att inte bara varje person utan även varje stat får en inkomst som skapas på kreditbasis. På så sätt kan den utföra alla sina uppgifter utan att ta ut skatt. Deflation och inflation hör till det förflutna. Ekonomin befrias från det ständiga tvånget att växa, och faran för en kollaps av det finansiella systemet är äntligen avvärjd. (www.gradido.net)