Gradidomodel geeft mensen in de midlife nieuw zelfvertrouwen

De pijlers van de samenleving wankelen

Künzelsau, 22.12.2020 - "Het vertrouwen van Duitsland beleeft een historische crash!". "De 'middengeneratie' verliest het geloof in de toekomst". "Het sociale klimaat is in de kelder!" De evaluatie van de laatste enquêtes over de gemoedstoestand van de Duitsers van middelbare leeftijd baart grote zorgen, omdat daaruit blijkt dat de "pijlers van onze samenleving" merkbaar aan het wankelen zijn. Een op de twee mensen tussen 30 en 59 jaar gaat zwaar gebukt onder de Coronacrisis - en ziet de toekomst zonder hoop tegemoet. "In plaats van waarschuwingen en vermaningen moeten nu eindelijk creatieve oplossingen nieuwe perspectieven scheppen", eist economisch bionicus Bernd Hückstädt, die belooft "dat ons economisch model 'Gradido' alle voorwaarden heeft om de toekomst weer de moeite waard te maken."

Wanhoop en sociale verdeeldheid

De laatste maanden hebben veel mensen in Duitsland blijkbaar hun optimisme verloren. Uit de laatste studie van het Allensbach-Institut für Volksopinieonderzoek blijkt dat slechts 22 procent van de Duitsers tussen 30 en 59 jaar de toekomst nog hoopvol tegemoet ziet. Bijna één op de vier ondervraagden vreest voor zijn of haar baan, en meer dan 40% van de ondervraagden heeft al inkomensverlies geleden of verwacht dat. De helft van de ondervraagden voelt zich fundamenteel slechter af dan voor de crisis. Bijna een op de twee maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Duitse economie; nog eens 26 procent is zelfs "zeer bezorgd". Deze resultaten zijn niet alleen alarmerend voor de demoscopisten, want naast de moedeloosheid tekent zich ook een diepe verdeeldheid af onder de "middengeneratie". De meerderheid van hen spreekt van een sterke (49 procent) of zelfs zeer sterke (11 procent) negatieve verandering in de samenleving: "Ongeveer 70 procent constateert een toenemende agressiviteit en ongeduld, ruim de helft klaagt over toenemend egoïsme", aldus Renate Köcher, directeur van Allensbach.

De middengeneratie is goed voor 70% van de beroepsbevolking

De gemoedstoestand van mensen van middelbare leeftijd is van bijzonder belang omdat zij als de ruggengraat van onze samenleving worden beschouwd. De Duitse Verzekeringsbond (GDV) heeft opdracht gegeven voor de studie "De middengeneratie in het Corona-jaar 2020". Tussen half oktober en begin november werden 1.047 personen tussen 30 en 59 jaar ondervraagd over hun persoonlijke situatie en beoordeling. Deze groep omvat meer dan 35 miljoen mensen die de grootste presteerders in onze samenleving zijn. Zij maken 70 procent van de beroepsbevolking uit, financieren de socialezekerheidsstelsels en genereren meer dan 80 procent van het belastbaar inkomen.

Crisis in het "spitsuur" van het leven bijzonder pijnlijk

"Deze generatie wordt door de huidige crisis getroffen in het 'spitsuur' van hun leven," zegt Margret Baier, eigenares van de Gradido Academie voor Bedrijfsbiotechnologie, die de resultaten van de studie analyseert: "In deze levensfase zijn mensen druk bezig met hun carrière, de opvoeding van hun kinderen, de zorg voor hun ouders, en leiden dus al een leven dat veel energie vergt. De bijkomende spanningen leiden onvermijdelijk tot de grenzen van de eigen weerbaarheid of zelfs tot een permanente uitputtingsmodus".

Corona brengt gebreken in het economisch en financieel systeem aan het licht

"Maar het zijn niet alleen de mensen die overbelast zijn. Integendeel, de huidige situatie brengt alle tekortkomingen van het heersende economische en financiële systeem aan het licht. Als we zo doorgaan, hebben we echt geen economische vooruitzichten meer," voegt Bernd Hückstädt eraan toe. Drie van de vier respondenten (75%) van de "middengeneratie" zijn ook zeer bezorgd over de economische nevenschade van de Coronacrisis.

Onderzoekers van de Academie, die al meer dan 20 jaar onderzoekt welke van de succesvolle natuurmodellen het economisch en financieel systeem een stabielere basis zouden kunnen geven, hebben de fatale tekortkomingen van het heersende financiële systeem aan het licht gebracht: De creatie van geld door schuld en de totale veronachtzaming van de natuurlijke cyclus van worden en vergaan.

Gradidomodel wijst de weg naar een betere leefomgeving

Het Gradidomodel, dat gedurende tientallen jaren aan de Academie voor Economische Bionica is ontwikkeld, neemt dan ook volledig afscheid van het vroegere schuldgeldbeginsel met zijn methode van geldschepping. Bovendien omvat de gemeenschappelijke munt "Gradido" - in overeenstemming met de natuurlijke cyclus van worden en vergaan - een geplande jaarlijkse vergankelijkheid van 50 procent om de geldhoeveelheid constant te houden.

In feite zou voor elke persoon elke maand 3 x 1.000 Gradido worden getrokken. 1.000 Gradido elk voor het "Actief Basisinkomen", voor de overheidsbegroting en het Egalisatie- en Milieufonds. Volgens het Gradido-grondbeginsel van het "Drievoudig Goed" zouden zowel de persoonlijke behoeften van ieder individu als de staatsbegroting en de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van natuur, milieu en klimaat worden gefinancierd.

De accumulatie van gigantische schuldenbergen ten koste van toekomstige generaties zou zo tot het verleden gaan behoren. Het "actieve basisinkomen", dat iedereen de kans geeft om in ruil voor zijn basisinkomen een paar uur per maand bij te dragen aan de gemeenschap met activiteiten van eigen keuze, creëert niet alleen voorzieningszekerheid, maar ook de mogelijkheid om nieuwe neigingen en talenten te ontdekken. De "onvoorwaardelijke deelname" van mensen van alle leeftijden aan de gemeenschap kan een vruchtbare basis leggen voor een levendig en solidair samenleven. De royale financiering van de staatsbegroting zou de mensen de zekerheid kunnen geven van adequate oudedags- en gezondheidszorg. En het aanzienlijke budget voor natuur-, milieu- en klimaatbescherming heeft wat nodig is om de prangende bezorgdheid over de klimaatverandering weg te nemen. Een op de twee ondervraagden van de "middengeneratie" maakt zich grote zorgen over de toenemende opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Een meerderheid van 63 procent gelooft echter niet meer dat de wereldwijde klimaatverandering kan worden gestopt. De helft van de ondervraagden vindt dat er in Duitsland te weinig wordt gedaan om het klimaat te beschermen. Het in het Gradidomodel geïntegreerde compensatie- en milieufonds zou groot genoeg zijn om alle noodzakelijke milieumaatregelen te financieren en op dit gebied veel werkgelegenheid te scheppen.

Tijd voor verandering

Volgens de deskundigen op het gebied van de economische bionica heeft Corona de huidige crisis niet veroorzaakt, maar heeft hij slechts de fatale tekortkomingen van het heersende economische en financiële systeem overduidelijk aan het licht gebracht. Volgens de bevindingen van de studie slagen de beleidsmakers er niet in de burgers hulp en aanmoediging te bieden. "In plaats daarvan is er een diepe vertrouwenscrisis ontstaan. Dat is niet verwonderlijk", vat Hückstädt samen, "want noch miljardenpakketten noch voortdurende waarschuwingen kunnen het vertrouwen van de mensen herstellen. Om een einde te maken aan het verlammende fatalisme dat zo duidelijk door de respondenten wordt geschetst, moeten wij eindelijk durven nadenken over werkelijk nieuwe wegen. Dan kan de verandering van de wereld waarin wij leven, die uiteraard voor niemand verborgen is, zich ontwikkelen van een dreigend schrikbeeld tot een veelbelovende toekomstvisie. Met 'Gradido' hebben we al een passend concept ontwikkeld voor een betere nieuwe tijd."

Voor details over het volledige 'Gradido-model' zie https://gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner