Na ceste k postrastovej spoločnosti

Hosť: Prof. Irmi Seidl

Vysoká spotreba zdrojov a emisie nášho hospodárstva prekračujú planetárne limity. Napriek tomu sa mnohí politici, podnikatelia a spoločnosť držia cieľa ďalšieho zvyšovania hospodárskeho výkonu. Hlavným dôvodom je, že hospodársky rast by mal vytvárať dostatok pracovných miest.

Irmi Seidlová je nemecká ekonómka, ktorá kritizuje rast.
Ako vysokoškolská učiteľka vedie výskumnú jednotku "Ekonomické a sociálne vedy" na Švajčiarskom federálnom inštitúte pre výskum lesa, snehu a krajiny (WSL) v Birmensdorfe. Zaoberá sa výzvou zásobovacej ekonomiky a ekologickými dôsledkami hospodárskeho rastu, využívania pôdy a obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšími oblasťami výskumu sú ochrana prírody a biodiverzity a regionálny rozvoj okrajových oblastí. Ekonóm je titulárnym profesorom na univerzite v Zürichu a vyučuje na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu.

Vľavo:

Prepis ( automaticky preložené)

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Banner