Rastemo skupaj, namesto da bi propadli v nesoglasjih.

Gradido utira pot socialnemu miru

Künzelsau, 25.01.2022 - Novo leto se je komaj začelo, pa že meče svojo senco naprej: po vsej državi se krepijo civilni protesti in narašča brutalnost medsebojnih odnosov. Neodtujljive temeljne pravice in družbeni red se zdijo enako ogroženi. Mnogi ljudje so brez besed, nemočni in nedejavni ob zaskrbljujočem razvoju razkola v družbi. Strokovnjaki za ekonomsko bioniko Akademije Gradido so uspeli ugotoviti, da je obstoječi ekonomski in finančni sistem dejanski vzrok za izjemne dogodke, ki se zdaj odvijajo povsod. Zato so v zadnjih dveh desetletjih na svobodnem raziskovalnem inštitutu razvili alternativni model, ki omogoča življenje v stalnem socialnem miru. Koncept Gradido, ki temelji na naravnih zakonih, ki se uspešno uveljavljajo že od začetka sveta, odpira obetavne perspektive.

Ni alternative družbeni delitvi?

Nemci so zaradi nadaljevanja krize Corona vse bolj zaskrbljeni zaradi razkola v družbi. Po raziskavi, ki jo je v Hamburgu objavila fundacija BAT za vprašanja prihodnosti, 70 odstotkov Nemcev za novo leto pričakuje naraščajočo razdvojenost. Velik del prebivalstva je nezadovoljen, prestrašen in razočaran. To potrjuje tudi reprezentativna "Študija prihodnosti 2021" kölnskega inštituta Rheingold v sodelovanju s fundacijo Identity v Düsseldorfu. Glede na študijo je veliko anketirancev v hudi dilemi glede izvedljivosti. Zavedajo se glavnih težav prihodnosti, vendar nimajo pojma, kako bi lahko te izzive stoletja premagali. Po podatkih študije je največji strah pred prihodnostjo povezan z "družbenimi podnebnimi spremembami", ki povzročajo postopno polarizacijo in razdvajanje družbe.

Skupna rast s socialnim ravnovesjem

"Vse večja eksistencialna stiska in vse večja nepravičnost v življenjskih pogojih neizogibno vodita v nesoglasja," pravi Margret Baier, lastnica Akademije za ekonomsko bioniko Gradido, in dodaja: "Model Gradido povečuje blaginjo za vse in ponovno združuje ljudi." Tudi kolumnistka časopisa Süddeutsche Zeitung Jagoda Marinić pod naslovom Enako neenakopravni piše: "Tisti, ki zahtevajo kohezijo, si morajo prizadevati za temeljit dvig standarda skupne države, namesto da bi dopustili, da se privatizacija normalizira za bogatejše ljudi ..." (SZ.de, 07.01.2022)

Pošten finančni sistem - ključ do nove povezanosti?

Model Gradido, ki temelji na istoimenski valuti skupnega dobrega, kaže realno pot k novi socialni pravičnosti in vzdržnemu življenju za vse družbene razrede. Uvedba prostovoljnega "aktivnega temeljnega dohodka" zagotavlja preživetje vsakega posameznika. Ne glede na starost in poklic jo lahko pridobite za opravljanje tistih nalog za skupnost, ki jih opravljate še posebej dobro in z veseljem. Osnovni dohodek brezpogojno prejemajo majhni otroci ter stari in bolni ljudje. Strah pred obstojem bi tako postal preteklost.

Ustvarjanje denarja v skladu s "trojnim dobrim" ohranja državni proračun in okolje zdravo

Poleg "aktivnega temeljnega dohodka" v višini 1.000 gradido (en gradido ustreza približno enemu evru) se 1.000 gradido na osebo nameni za državni proračun, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami, in še 1.000 gradido za "odškodninski in okoljski sklad". Davki in druge dajatve so v modelu Gradido nepotrebni in zato niso predvideni.

Življenjski cikel odpravlja socialne razlike

Stabilnost denarja zagotavlja usmerjenost v cikel postajanja in propadanja, ki je osnova vseh uspešnih naravnih zakonov. V enem mesecu se denar nenehno zmanjšuje za 5,6 %. To ustvarja samoregulativni sistem, ki ohranja stalno ponudbo denarja in s tem cene. Tako se lahko ljudje ponovno veselijo varne in primerne prihodnosti. Zmanjšujejo se neenakosti in spodbuja se socialni mir.

Kriza zahteva popravek smeri

"Doživljamo preobrat," ugotavlja Stephan Grünewald, psiholog in ustanovitelj inštituta Rheingold, po analizi "Študije prihodnosti 2021". Še vedno pa je odprto, ali se bodo okrepile težnje po umiku in nadaljnji parcelaciji ali pa bodo s skupnimi izzivi premagane sile družbene rasti in premagovanja ločnic.

Veliko sodelovanje za socialni mir

"Temeljni neuspeh načela dolžniškega denarja je zgodovinska priložnost, da z modelom Gradido uberemo nove poti za prihodnost, vredno življenja," pravi Bernd Hückstädt, ekonomski biolog in soustanovitelj Akademije Gradido, "skupaj lahko dobesedno ustvarimo raj za vse." Akademija Gradido zato vabi vse ljudi k "velikemu sodelovanju", da bi aktivno in zavestno pomagali oblikovati mirno preobrazbo monetarnega sistema kot podlago za prihodnost, primerno za vnuke. Z Gradidom, "naravnim gospodarstvom življenja", ima človeška družina v rokah načrt za zdrav finančni sistem, ki sledi zakonom narave in zato lahko omogoči blaginjo in mir po vsem svetu.

Podrobnosti o modelu Gradido in "velikem sodelovanju" na www.gradido.net

O Akademiji Gradido
Akademija Gradido za ekonomsko bioniko je razvila alternativno "valuto skupnega dobrega", ki se zgleduje po naravi. V naravi velja pravilo, da lahko le tam, kjer nekaj izgine, nastane nekaj novega, zato je mogoče dolgoročno izboljšanje (evolucija). Njegov recept za uspeh je "življenjski cikel". Če bi tudi naše gospodarstvo sledilo temu naravnemu ciklu, bi po mnenju strokovnjakov za ekonomsko bioniko rešilo praktično vse svetovne težave, povezane z denarjem. Model Gradido temelji na zamisli, da ne le vsaka oseba, temveč tudi vsaka država prejme dohodek, ustvarjen na kreditni osnovi. S tem lahko opravlja vse svoje naloge, ne da bi pobiral davke. Deflacija in inflacija sta stvar preteklosti. Gospodarstvo je osvobojeno nenehne prisile k rasti, nevarnost zloma finančnega sistema pa je dokončno preprečena. (www.gradido.net)

Obvestilo o piškotkih v WordPressu z Real Cookie Banner