Samen groeien in plaats van te falen in onenigheid

Gradido baant de weg voor sociale vrede

Künzelsau, 25.01.2022 - Het nieuwe jaar is nauwelijks begonnen en toch werpt het zijn schaduw vooruit: In het hele land nemen de burgerprotesten toe en de brutaliteit van de omgang met elkaar blijft toenemen. Onvervreemdbare grondrechten en de sociale orde lijken evenzeer bedreigd. Veel mensen zijn sprakeloos, hulpeloos en inactief ten aanzien van de verontrustende ontwikkeling van een tweedeling in de samenleving. De economische bionica-experts van de Gradido Academie waren in staat het bestaande economische en financiële systeem aan te wijzen als de eigenlijke oorzaak van de gedenkwaardige ontwikkelingen die zich nu overal voordoen. Bijgevolg is in het vrije onderzoeksinstituut in de afgelopen twee decennia een alternatief model ontwikkeld dat een leven in constante sociale vrede mogelijk maakt. Gebaseerd op die natuurwetten die zich sinds het begin van de wereld altijd met succes hebben kunnen doen gelden, opent het Gradido-concept veelbelovende perspectieven.

Geen alternatief voor sociale verdeeldheid?

In het licht van de aanhoudende Coronacrisis maken de Duitsers zich steeds meer zorgen over een tweedeling in de samenleving. Voor het nieuwe jaar verwacht 70 procent van de Duitse bevolking een toenemende tweedeling, zo blijkt uit een in Hamburg gepubliceerde enquête van de BAT Foundation for Future Issues. Grote delen van de bevolking zijn ontevreden, bang en teleurgesteld. Dit wordt ook bevestigd door de representatieve "Toekomststudie 2021" van het Keulse Rheingold Instituut in samenwerking met de Identiteitsstichting Düsseldorf. Volgens de studie verkeren veel van de respondenten in een acuut haalbaarheidsdilemma. Zij onderkennen de grote problemen van de toekomst, maar hebben geen idee hoe deze uitdagingen van de eeuw kunnen worden overwonnen. Volgens de studie is de grootste vrees voor de toekomst de "sociale klimaatverandering" met haar voortschrijdende polarisatie en het uit elkaar drijven van de samenleving.

Samen groeien door sociaal evenwicht

"Toenemende existentiële angst en steeds grotere onrechtvaardigheid in levensomstandigheden leiden onvermijdelijk tot tweedracht", zegt Margret Baier, eigenaar van de Gradido Academie voor Economische Bionica, en voegt daaraan toe: "Het Gradido-model verhoogt de welvaart voor iedereen en brengt mensen weer bij elkaar". Ook de columnist van de Süddeutsche Zeitung, Jagoda Marinić, schrijft onder de titel ' Gelijk ongelijk': "Wie cohesie eist, moet streven naar een fundamentele verhoging van de standaard van het gemenebest, in plaats van toe te staan dat privatisering voor rijkere mensen genormaliseerd wordt..." (SZ.de, 07.01.2022)

Een eerlijk financieel stelsel - de sleutel tot een nieuwe saamhorigheid?

Het Gradidomodel, dat gebaseerd is op de gelijknamige munt voor het algemeen welzijn, toont een levensvatbare weg naar een nieuwe sociale rechtvaardigheid en een leefbaar bestaan voor alle sociale klassen. De invoering van een vrijwillig "Actief Basisinkomen" stelt het levensonderhoud van ieder mens veilig. Er kan aanspraak op worden gemaakt - ongeacht leeftijd en beroep - voor het op zich nemen van die taken voor de gemeenschap die men bijzonder goed en met plezier verricht. Jonge kinderen, maar ook oude en zieke mensen ontvangen het basisinkomen onvoorwaardelijk. Angst voor het bestaan zou zo tot het verleden gaan behoren.

Geldschepping volgens het "Drievoudig Goed" houdt de staatsbegroting en het milieu gezond

Naast het "Actieve Basisinkomen" van 1.000 Gradido (één Gradido komt overeen met ongeveer één euro), wordt per persoon 1.000 Gradido opgenomen voor de staatsbegroting met inbegrip van gezondheidszorg en sociale diensten en nog eens 1.000 Gradido voor een "Compensatie- en Milieufonds". Belastingen en andere heffingen zijn in het Gradidomodel onnodig en worden derhalve niet overwogen.

De levenscyclus sluit sociale kloven

De stabiliteit van het geld wordt gewaarborgd door de gerichtheid op de cyclus van worden en vergaan, de basis van alle succesvolle natuurwetten. Binnen een maand krimpt het geld voortdurend met 5,6 %. Hierdoor ontstaat een zelfregulerend systeem dat de geldhoeveelheid en dus de prijzen constant houdt. Daardoor kunnen de mensen weer uitkijken naar een zekere en leefbare toekomst. Ongelijkheden worden verminderd en sociale vrede wordt bevorderd.

Crisis vraagt om koerscorrectie

"We beleven een ommekeer," concludeert Stephan Grünewald, psycholoog en oprichter van het Rheingold Instituut, na analyse van de "Toekomststudie 2021". Het is echter nog de vraag of de tendensen tot terugtrekking en verdere verkaveling zullen worden versterkt, dan wel of de krachten van de sociale groei en het overwinnen van scheidslijnen zullen worden overwonnen door gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Grote samenwerking voor sociale vrede

"Het fundamentele falen van het schuld-geld principe houdt een historische kans in om met het Gradido model nieuwe wegen in te slaan voor een leefbare toekomst", zegt Bernd Hückstädt, economisch bioloog en medeoprichter van de Gradido Academie, "samen kunnen we letterlijk een paradijs voor iedereen creëren". De Gradido Academie nodigt daarom alle mensen uit tot een "Grote Samenwerking" om actief en geestdriftig mee vorm te geven aan de vreedzame transformatie van het monetaire systeem als basis voor een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen. Met Gradido, de "Natuurlijke Economie van het Leven", heeft de menselijke familie de blauwdruk in handen voor een gezond financieel systeem dat de wetten van de natuur volgt en daardoor de potentie heeft om wereldwijde welvaart en vrede mogelijk te maken.

Details over het Gradidomodel en de "Grote Samenwerking" op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner