Att växa tillsammans i stället för att misslyckas i oenighet

Gradido banar väg för social fred

Künzelsau, 25.01.2022 - Det nya året har knappt börjat och ändå kastar det sina skuggor framåt: Överallt i landet ökar de civila protesterna och brutaliseringen av samspelet med varandra fortsätter att öka. De omistliga grundläggande rättigheterna och den sociala ordningen verkar lika hotade. Många människor är mållösa, hjälplösa och inaktiva inför den oroväckande utvecklingen av en splittring i samhället. De ekonomiska bionik-experterna från Gradido Academy kunde identifiera det befintliga ekonomiska och finansiella systemet som den verkliga orsaken till den enorma utveckling som nu bryter ut överallt. Därför har en alternativ modell utvecklats vid det fria forskningsinstitutet under de senaste två decennierna som gör det möjligt att leva i ständig social fred. Gradido-konceptet bygger på de naturlagar som alltid har kunnat hävda sig framgångsrikt sedan världens begynnelse och öppnar lovande perspektiv.

Finns det inget alternativ till social splittring?

Med tanke på den fortsatta Corona-krisen blir tyskarna alltmer oroliga för en splittring av samhället. För det nya året förväntar sig 70 procent av den tyska befolkningen en ökande splittring, enligt en undersökning som publicerades i Hamburg av BAT-stiftelsen för framtidsfrågor. Stora delar av befolkningen är missnöjda, rädda och besvikna. Detta bekräftas också av den representativa "Future Study 2021" från Rheingoldinstitutet i Köln i samarbete med Identity Foundation Düsseldorf. Enligt studien befinner sig många av de tillfrågade i ett akut dilemma när det gäller genomförbarhet. De känner till framtidens stora problem, men har ingen aning om hur dessa århundradets utmaningar kan övervinnas. Enligt studien är den största rädslan för framtiden den "sociala klimatförändringen" med dess progressiva polarisering och en glidning av samhället.

Att växa tillsammans genom social balans

"Ökad existentiell ångest och allt större orättvisa i levnadsvillkoren leder oundvikligen till osämja", säger Margret Baier, ägare till Gradido Academy for Economic Bionics, och tillägger: "Gradido-modellen ökar välståndet för alla och för samman människorna igen". Kolumnisten Jagoda Marinić från Süddeutsche Zeitung skriver också under rubriken "Lika ojämlika": "De som kräver sammanhållning måste sträva efter att i grunden höja standarden i det gemensamma välståndet, i stället för att låta privatisering bli normaliserad för rikare människor...". (SZ.de, 07.01.2022)

Ett rättvist finansiellt system - nyckeln till en ny samhörighet?

Gradido-modellen, som bygger på den gemensamma goda valutan med samma namn, visar en framkomlig väg mot en ny social rättvisa och en livskraftig tillvaro för alla samhällsklasser. Införandet av en frivillig "aktiv basinkomst" säkrar varje människas försörjning. Man kan ansöka om det - oberoende av ålder och yrke - för att man tar på sig de uppgifter för samhället som man gör särskilt bra och med glädje. Små barn samt gamla och sjuka människor får basinkomst utan villkor. Rädslan för tillvaron skulle därmed bli ett minne blott.

Penningskapande enligt det "trefaldiga goda" håller statsbudgeten och miljön i gott skick.

Utöver den "aktiva basinkomsten" på 1 000 Gradido (en Gradido motsvarar ungefär en euro), tas 1 000 Gradido per person ut till statsbudgeten, inklusive hälso- och sjukvård och sociala tjänster, och ytterligare 1 000 Gradido till en "kompensations- och miljöfond". Skatter och andra avgifter är onödiga i Gradido-modellen och planeras därför inte.

Livets kretslopp överbryggar sociala klyftor

Pengarnas stabilitet garanteras av att de är inriktade på cykeln av tillblivelse och förfall, som är grunden för alla framgångsrika naturlagar. Inom en månad krymper pengarna kontinuerligt med 5,6 %. Detta skapar ett självreglerande system som håller penningmängden och därmed priserna konstanta. Som ett resultat av detta kan människor återigen se fram emot en säker och livskraftig framtid. Ojämlikheterna minskas och den sociala freden främjas.

Krisen kräver en kursändring

"Vi upplever en vändning", konstaterar Stephan Grünewald, psykolog och grundare av Rheingoldinstitutet, efter att ha analyserat "Future Study 2021". Det är dock fortfarande oklart om tendenserna till tillbakadragande och ytterligare uppdelning kommer att förstärkas eller om krafterna för social tillväxt och övervinnande av skiljelinjer kommer att övervinnas genom att man tar sig an gemensamma utmaningar.

Stort samarbete för social fred

"Det grundläggande misslyckandet med principen om skuldpengar innebär en historisk möjlighet att med Gradido-modellen gå nya vägar för en framtid som är värd att leva", säger Bernd Hückstädt, ekonomisk biolog och medgrundare av Gradido Academy, "tillsammans kan vi bokstavligen skapa ett paradis för alla". Gradido Academy bjuder därför in alla människor till ett "stort samarbete" för att aktivt och medvetet hjälpa till att forma en fredlig omvandling av det monetära systemet som grund för en framtid som passar barnbarnen. Med Gradido, "Livets naturliga ekonomi", har den mänskliga familjen i sina händer ritningen för ett sunt finansiellt system som följer naturlagarna och därför har potential att möjliggöra globalt välstånd och fred.

Mer information om Gradido-modellen och det "stora samarbetet" finns på följande adress www.gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat en alternativ "gemensam god valuta" med naturen som förebild. Naturen följer regeln att det är bara när något går bort som något nytt kan uppstå och därmed är det möjligt att åstadkomma en långsiktig förbättring (evolution). Dess framgångsrecept är "livets kretslopp". Om vår ekonomi också skulle följa denna naturliga cykel skulle det lösa praktiskt taget alla världens penningrelaterade problem, enligt experterna på ekonomisk bionik. Gradido-modellen bygger på idén att inte bara varje person utan även varje stat får en inkomst som skapas på kreditbasis. På så sätt kan den utföra alla sina uppgifter utan att ta ut skatt. Deflation och inflation hör till det förflutna. Ekonomin befrias från det ständiga tvånget att växa, och faran för en kollaps av det finansiella systemet är äntligen avvärjd. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies