Vad är det gemensamma bästa?

Det gemensamma bästa, den gemensamma andan och samväldet är gudfäderna för varje historisk utveckling.
Gymnastik far Jahn

Kära läsare,

Sedan nyligen kan du dokumentera dina bidrag till det gemensamma bästa direkt på ditt Gradido-konto. Detta gör det ännu enklare för dig att skapa framtidens pengar och få din aktiva basinkomst tillgodoräknad. I och med detta har vi kommit ett stort steg närmare målet att skapa ett penning- och ekonomiskt system som lämpar sig för barnbarn till förmån för alla.

Vi läser dock av era inlägg att det uppenbarligen finns mycket olika åsikter om vad som menas med det gemensamma bästa och om man ens ska bry sig om att beskriva sin verksamhet på ett tydligt sätt. Förutom väldokumenterade bidrag läser vi sedan "gå ut med hunden", "följa med en vän och handla", "klippa gräsmattan", "laga mat" och så vidare. ...

Kan vi med så olika synsätt någonsin lyckas utveckla ett rättvist monetärt och ekonomiskt system som bygger på eget ansvar och uppskattning av de andra deltagarna? När allt kommer omkring vill vi tillsammans forma den nya världen till en plats som är värd att leva i för alla.

Varje bidrag läses noggrant.

Här på Gradido Support läser vi varje enskilt bidrag som du lämnar och gör oss stora ansträngningar för att bedöma om bidraget tjänar det allmänna bästa eller inte. Det skulle vara mycket enklare att snabbt kryssa i rutan. Det tar mycket tid att motivera ett avslag och det skadar både oss och de berörda personerna. Därför blundar vi ofta och bekräftar i tveksamma fall. Vi vill trots allt inte skada någon, utan snarare främja vårt gemensamma forskningsprojekt till förmån för alla.

Vad är det gemensamma bästa?

På tal om forskningsprojekt: vad är det gemensamma bästa? Wikipedia beskriver det så här: "Det gemensamma bästa [...] avser den välfärd ("det gemensamma bästa, den gemensamma nyttan, den gemensamma välfärden, välståndet") som av sociala skäl bör gynna så många medlemmar av ett samhälle som möjligt".

I etiken om det "trefaldiga goda" motsvarar detta det andra och det tredje goda, dvs. gemenskapens bästa och den större helhetens bästa.

Man skulle också kunna säga att bidrag till det gemensamma bästa är allt det som man enligt sunt förnuft skulle kalla frivilligarbete, volontärarbete etc. - till skillnad från individuella bidrag från en person till en annan.

Det beror på omständigheterna

Huruvida något bidrar till det gemensamma bästa är därför inte så mycket en fråga om VAD man gör, utan snarare om FÖR VEM och  I VILKET SYFTE Det gör du.

  • När du shoppar med din flickvän är det i första hand för er båda. Om du däremot köper frön och växter till din SoLaWi-fältmark är det förmodligen för det gemensamma bästa.
  • Om du lagar mat till en fest med dina vänner är det ditt privata nöje. Om ni lagar mat för att ni träffas för att diskutera organisationen av ett projekt för fritt lärande är det en offentlig nyttighet.
  • Om du hjälper friska vuxna är detta en individuell tjänst som den andra personen kan tacka dig direkt med sina Gradidos. Om du däremot hjälper en gammal, sjuk person som skulle bli överbelastad av ett Gradido-konto, är det en social tjänst, dvs. en tjänst för det allmänna bästa.

Mödrar och barn

Mödrar som följer sina barn in i livet tjänar det gemensamma bästa. Det finns knappast något viktigare för mänsklighetens fortbestånd.

När barnen lär sig att delta i samhället genom att ta på sig vissa uppgifter i huset och trädgården kan detta räknas som en gemensam nyttighet. När en vuxen bär ner sitt skräp eller bygger sitt trädgårdsskjul, naturligtvis inte.

Situationsanpassad, autonom, tydligt formulerad

Skillnaden är inte alltid tydlig, och det kräver eget ansvar, både från din sida och från supportteamets sida. Därför är det mycket viktigt att du tydligt formulerar vad det handlar om och varför du anser att det är ett bidrag till det gemensamma bästa.

Din tydliga beskrivning är också ett tecken på uppskattning för oss i Gradido-teamet, som håller ett öga på att se till att allt går rätt till. För vi kan inte läsa tankar ännu.

Om du klargör för vem och för vad du har gett ditt bidrag och, i förekommande fall, din speciella situation (femårig flicka, äldre person, särskilda utmaningar) behöver du inte oroa dig för att bli avvisad med ditt bidrag. Och vi i Gradido-teamet är glada över varje bidrag som vi får lov att erkänna.

Milstolpe mot ett självbestämt liv

Med den här kunskapen blir det enkelt för dig att skicka in dina bidrag till Gradido-kontot. På så sätt gör du dig själv lycklig och tar personligt ansvar. Du skapar framtidens pengar och bidrar till vårt gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, Natural Economy of Life, för globalt välstånd och fred i harmoni med naturen. Utan projekt som Gradido skulle vi förmodligen förbli fångade i systemet.

Villkorslöst deltagande är en viktig milstolpe på vägen mot ett självbestämt liv för alla. Vi bidrar till samhället med våra gåvor och utvecklar därmed vår fulla potential. Tillsammans utvecklar vi den svärmintelligens som krävs för att lösa mänsklighetens epokgörande problem - för vår egen, våra barns och alla jordens barns skull.

Tusen tack för att ni är med oss!

Din

Margret Baier och Bernd Hückstädt
Gradidos grundare och utvecklare

PS: På grund av den stora framgången upprepar vi tacksamhetsaktionen den 22 december. Utöver den multipla GradidoTransform för ditt finansieringsbidrag kommer vi att öka alla GDT-kontosaldon med 22% den 22 december 2022.